Новини
22.02.2020
Семінар-практикум заступників директорів з навчально-виховної роботи ЗЗСО Рівненського району
20 лютого на базі опорного закладу "Котівський ліцей" (директор Оксана Мазур) відбувся семінар-практикум заступників директорів з навчально-виховної...
22.02.2020
ІІІ (обласний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з німецької мови
12 лютого пройшов ІІІ (обласний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з німецької мови.III місце здобув учень 10-го класу Колоденського ліцею...
Рівненська районна державна адміністрація

Обласне управління освіти і науки


Державні закупівлі

▪  Звіт про результати проведення процедур відкритих торгів

20.06.2012

ЗВІТ

про результати проведення процедур відкритих торгів

 

№ _7_ від  20.06.2012 року

 

1. Замовник:  

1.1. Найменування ____Відділ  освіти  Рівненської  районної  державної  адміністрації__

1.2.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ_____0 2 1 4 5 7 9 0____

1.3.Місцезнаходження __Україна, 33001,   м. Рівне,    вул. Соборна, 195, каб. 26__

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail).

Решеніна Тетяна Михайлівна юрисконсульт відділу освіти Рівненської районної державної адміністрації,   телефон/телефакс (0362) 63-14-01,    E-mail:viddilosvityrda@ukr.net

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ).

Відділ  освіти  Рівненської  районної  державної  адміністрації                0 2 1 4 5 7 9 0

 

2.Джерело фінансування закупівлі: __районний  бюджет__

 

3.Предмет закупівлі:

3.1.Найменування       ПРОДУКТИ   НАФТОПЕРЕРОБЛЕННЯ   РІДКІ   ДК-23.20.1

3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг Бензин А-95 – 3020 л.,   А-92 – 760 л., А-80 (А-76) – 12690 л., дизельне паливо – 10790 л. (із змінами)

       

 

4. Процедура закупівлі  ___відкриті торги___                    

 

5.Інформування про процедуру закупівлі

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності). osvita.wedes.com.ua

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 49 (651)    23.04.2012   оголошення                  № _169623

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель») (далі – Закон).  ___-------------____

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.  № 65 (667)                  від 30.05.2012   оголошення     № 215632

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.  74 (676)_від 20.06.2012 оголошення №_230487

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом). _____--------------_____

 

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі.  __3__

 

6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові

6.3. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків

6.4. Місцезнаходження/

місцеперебування.

 

Товариство з обмеженою відповідальністю  виробничо-торгівельна фірма «Авіас»

32560942

33024, м. Рівне,

вул. Соборна, 442 Д

Дочірнє підприємство «Авіком Рівне»

30559953

33009, м. Рівне,

провулок Робітничий, 5

Товариство з обмеженою відповідальністю  «Західенергоресурс»

37245962

33024, м. Рівне,

вул. Макарова, 44 а

 

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час).  24.05.2012   до 10 год.00 хв.

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 24.05.2012    11 год.00 хв.

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів.  ___3___

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів).  ___----------___

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів.

Найменування/прізвище, ім'я, по батькові учасника

Ціна

А-95

А-92

А-80

(76)

ДП

Товариство з обмеженою відповідальністю  виробничо-торгівельна фірма «Авіас»

11,10

10,70

10,20

10,00

289524,00 грн.

Дочірнє підприємство «Авіком Рівне»

 

11,20

10,80

10,30

10,10

292352,00 грн.

Товариство з обмеженою відповідальністю  «Західенергоресурс»

11,05

10,65

10,15

9,95

288110,00 грн.

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення.

     Товариство з обмеженою відповідальністю  виробничо-торгівельна фірма «Авіас» - пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, а саме:

-         копія витягу з єдиного державного реєстру нотаріально не завірена

-         термін дії сертифікатів відповідності на бензин А-95, А-92, А-80 (76) до 2011 року

-         довідки про наявність обладнання та матеріально технічної бази,  про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід та  про виконання аналогічних договорів не відповідають формам додатків № 4,  № 5,  № 6 документації

-         копія довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету нотаріально не завірена

-         довідка про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі (За формою додатку № 7) відсутня

      -     відсутні істотні умови договору.  

 

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів __288110,00 грн.__з урахуванням ПДВ._;

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів ___292352,00 грн._ з урахуванням ПДВ.__;

номер __3__ та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів 288110,00 грн.   з урахуванням ПДВ
(двісті вісімдесят вісім тисяч сто десять грн. 00 коп._з урахуванням ПДВ.)

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів.   28.05.2012

 

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. Товариство з обмеженою відповідальністю  «Західенергоресурс».

9.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків.      37245962

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс.      Україна, 33024, м. Рівне, вул. Макарова, 44 а ,   (0362) 68-33-50

 

10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю   14.06.2012

277629 грн. 00 коп. (двісті сімдесят сім тисяч шістсот двадцять дев’ять грн. 00 коп.) з урахуванням ПДВ.  (із змінами).

 

11. Підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце). __---_

 

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення. ____------------____

12.2. Причини. ____------------____

 

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам. Товариство з обмеженою відповідальністю  виробничо-торгівельна фірма «Авіас»,  Дочірнє підприємство «Авіком Рівне», Товариство з обмеженою відповідальністю  «Західенергоресурс»

13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством вимогам.

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону.

Товариство з обмеженою відповідальністю  виробничо-торгівельна фірма «Авіас»,  Дочірнє  підприємство «Авіком Рівне», Товариство з обмеженою відповідальністю  «Західенергоресурс»

13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника. ______-----------______

 

14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури).

            Незважаючи на те, що найбільш вигідна пропозиція конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником  на фінансування закупівлі, комітетом з конкурсних торгів відділу освіти прийнято рішення про здійснення закупівлі, на  суму передбачену замовником на фінансування закупівлі за рахунок зменшення кількості товару.

 

15. Склад комітету з конкурсних торгів (прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів).

Середа Ю.Г. заступник  начальника відділу освіти, голова комітету з конкурсних торгів 

Грибіник О.М. економіст відділу освіти, заступник голови комітету з конкурсних торгів   

Решеніна Т.М. юрисконсульт відділу освіти, секретар комітету  з конкурсних торгів                                                             

Фещенко Д.А. інженер з організації експлуатації та ремонту відділу освіти, член комітету з конкурсних торгів

Кравчук В.М. головний бухгалтер  відділу освіти, член комітету  з конкурсних торгів                                                              

Карпова С.П. технолог відділу освіти, член комітету з конкурсних торгів

 

 

 

Заступник начальника відділу освіти,

голова комітету з конкурсних торгів                                                                                             Ю.Г.Середа

 

                   Назва файлуЗавантажити
▪  Звіт про результати проведення процедур відкритих торгівЗавантажити файл


« назад
Контакти
Наша адреса:
33001, Рівненський район,
м. Рівне, вул. Соборна, 195
Контактні телефони:
(0362) 63-41-28
E-mail:
viddilosvityrda@ukr.net

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Освітній портал педпреса

Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти

Український центр оцінювання якості освіти