Новини
24.09.2020
МОЗ оприлюднило нову інструкцію для закладів дошкільної освіти
Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби...
23.09.2020
МОН прагне підвищити статус працівників позашкільної освіти
Міністерство освіти і науки ініціює законодавчі зміни, що мають на меті підвищити престижність праці педагогічних працівників у сфері позашкільної...
Обласне управління освіти і науки

Рівненська районна державна адміністрація


Державні закупівлі

▪  ЗАПИТ цінових пропозицій Комп'ютери 2015

06.08.2015

УКРАЇНА 

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

33001, м. Рівне, вул. Соборна, 195, тел.(факс) (036-2) 22-10-53,

E-mail: viddilosvityrda@ukr.net Код ЄДРПОУ 02145790

______________ № _______________                     ДП «Зовнішторгвидав України»

 

ЗАПИТ
цінових пропозицій

1. Замовник:

1.1. Найменування Відділ освіти Рівненської районної державної адміністрації            

1.2. Код за ЄДРПОУ    02145790

1.3. Місцезнаходження   33001, м. Рівне, вул. Соборна, 195

1.4. Реєстраційний рахунок замовника 35416003003873 ГУДКСУ в Рівненській області МФО 833017

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, електронна адреса). Решеніна Тетяна Михайлівна - юрисконсульт, секретар комітету з конкурсних торгів телефон/телефакс (0362) 63-14-01, reshenina_tania@ukr.net

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі 200 000 грн. 00 коп. (двісті тисяч гривень 00 коп.).

3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю osvitarda.rv.ua

4. Інформація про предмет закупівлі.

4.1. Найменування предмета закупівлі Машини обчислювальні, частини та приладдя до них ДК 016:2010 код  26.20.1

4.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри Робоче місце вчителя — 2 шт., робоче місце учня — 12 шт. Відповідно до технічних та якісних характеристик предмета закупівлі (додаток 3 до запиту).

4.3. Місце поставки товарів або надання послуг 33001, м. Рівне,                                 вул. Соборна, 195.

4.4. Строк поставки товарів або надання послуг  протягом 20 днів з моменту укладання договору.

5. Основні умови договору. Відповідно до Розділу ІХ Закону України «Про здійснення державних закупівель» та чинного законодавства України.

6. Строк дії цінових пропозицій 120 днів

7. Подання цінових пропозицій:

7.1. Місце та спосіб подання 33001, м. Рівне, вул. Соборна, 195, каб. 33. Особисто або поштою.

7.2. Строк. 21 серпня  2015 року до 10 год. 00 хв.

8. Розкриття цінових пропозицій:

8.1. Місце. 33001, м. Рівне, вул. Соборна, 195, каб. 26.

8.2. Дата. 21 серпня 2015 року

8.3. Час. об 11 год. 00 хв.

9. Додаткова інформація. Більш детально на веб-порталі www.tender.me.gov.ua. Телефон для довідок (0362) 63-14-01.

Заступник начальника відділу освіти, голова комітету з конкурсних торгів             Ю.Г.Середа  

 

Решеніна Тетяна Михайлівна

096 5160709              

          Додатки:

1. Інструкція учасникам з оформлення цінових пропозицій.

2. Форма «Цінова пропозиція».

3. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі

4. Вимоги про підтвердження учасниками відсутності підстав, зазначених в статті 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель» та інших вимог законодавства.

5. Основні умови договору.

6. Лист згода на обробку персональних даних.

  * Примітка. Всі додатки є невід’ємною частиною цього запиту цінових пропозицій.

 

                                                                                               Додаток 1

до запиту цінових пропозицій

  

Інструкція учасникам з оформлення цінових пропозицій

1. Пропозиції подаються стосовно предмету закупівлі в цілому.

2. Цінові пропозиції подаються у письмовій формі (за формою наведеною у Додатку 2),  перелік документів, зазначених у Додатку 4, в запечатаному конверті не пізніше кінцевого строку їх подання.

3. На конверті має бути зазначено:

 - адреса та назва Замовника;

 - адреса та назва Учасника, код за ЄДРПОУ, № телефону;

 - найменування торгів, на які подається цінова пропозиція;

 - маркування “НЕ ВІДКРИВАТИ ДО ПОЧАТКУ ТОРГІВ”.

4. Пропозиція подається за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою (за наявності).

5. Кожен учасник має право подати тільки одну цінову пропозицію, яка не може бути в подальшому змінена.

Кожна одержана цінова пропозиція вноситься Замовником до реєстру отриманих пропозицій.

Усі сторінки цінової пропозиції учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*. У разі, якщо учасником торгів є особа, яка здійснює діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, то усі сторінки пропозиції повинні містити лише підписи такого учасника.

Якщо конверт, що містить цінову пропозицію, не оформлений, не запечатаний або не промаркований відповідно до вимог цього запиту, замовник відхиляє таку цінову пропозицію до моменту її розкриття і повертає учаснику без розгляду.

6. Цінові пропозиції розкриваються у встановлений замовником час. До участі у процедурі розкриття цінових пропозицій запрошуються всі учасники, що подали свої пропозиції. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Якщо учасником торгів є фізична особа, то вона повинна мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу.

Якщо учасником торгів виступає юридична особа, яку представляє керівник, він повинен надати завірені копії документів, що підтверджують його повноваження, та мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу.

У разі якщо учасника представляє інша особа, необхідно надати довіреність на представництво інтересів учасника, а також мати при собі оригінал документа, що засвідчує особу. Копії документів, які засвідчують особу представника учасника повинні бути надані у складі пропозиції конкурсних торгів.

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

7. Усі документи, що мають відношення до пропозиції, складаються українською мовою в 1-му примірнику.

8. Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат (на транспортування, завантаження, розвантаження, пакування), податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені. Не врахована Учасником вартість окремих елементів витрат не сплачується Замовником окремо,  та вважається врахованою у загальну ціну його цінової пропозиції.  Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів. Учасник при розрахунку ціни пропозиції конкурсних торгів не має права включати в ціну пропозиції будь-які витрати, понесені ним у процесі здійснення процедури закупівлі та укладання договору про закупівлю.

В ціновій пропозиції ціни вказуються за кожну одиницю виміру товару, який пропонується для постачання із урахуванням кількості, наведеної в запиті цінових пропозицій та остаточно виводиться підсумкова ціна пропозиції.

9. Переможцем процедури запиту цінових пропозицій визнається учасник, який подав пропозицію, що відповідає вимогам замовника, зазначеним у запиті цінових пропозицій, та має найнижчу ціну.

У випадку однакового значення рангу, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.

10. Замовник акцептує  цінову пропозицію в день визначення переможця. Протягом  одного  робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця замовник зобов'язаний надіслати переможцю процедури закупівлі повідомлення про акцепт цінової пропозиції, а всім учасникам -  повідомлення  про результати  процедури  запиту цінових пропозицій із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника-переможця.

11. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі. 

12. Замовник відхиляє цінові пропозиції, у разі якщо вони не відповідають вимогам замовника, зазначеним у запиті, або з підстав, зазначених у статті                      17 Закону України “Про здійснення державних закупівель”.

13. Замовник відміняє процедуру запиту цінових  пропозицій  та має право визнати її такою,  що не  відбулася,  у  випадках, визначених статтею 30 Закону України “Про здійснення державних закупівель”.

 

Додаток 2

до запиту цінових пропозицій 

 

Форма „Пропозиція" подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми. 

 

ФОРМА "ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ"

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

 

Ми, _____________________________________________ (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю машини обчислювальні, частини та приладдя до них ДК 016:2010 код  26.20.1 згідно з вимогами, що  запропоновані Замовником торгів.

Вивчивши запит цінових пропозицій та вимоги Замовника, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у ціновій пропозиції за наступними цінами:

Найменування  товару

Одиниця виміру

Кіль-

кість

Ціна за одиницю, грн., з ПДВ

Загальна вартість, грн., з ПДВ

Машини обчислювальні, частини та приладдя до них ДК 016:2010 код  26.20.1

 

 

 

 

Робоче місце вчителя

шт.

2

 

 

Робоче місце учня

шт.

12

 

 

Загальна вартість пропозиції   _________________ (цифрами) грн., з ПДВ,

___________________________________________________________ (словами) грн., з ПДВ                                                                                                                                     Σ

1. До акцепту нашої цінової пропозиції, Ваш Запит цінових пропозицій разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом  120 днів з дня розкриття цінових пропозицій, встановлених Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі цінові пропозиції згідно з умовами запиту цінових пропозицій, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами і що Ви не зобов’язані її акцептувати.

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через три робочих дні з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця.                                                            

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.

* Примітка: Ціна за одиницю має враховувати всі затрати учасника (постачальника), пов’язані з  виконанням Договору, в т. ч. сплату податків і зборів (обов’язкових платежів) тощо. Якщо учасник не є платником ПДВ поруч з ціною за одиницю має зазначити словами «без ПДВ».

Додаток 3

до запиту цінових пропозицій

 

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі        

 

Найменування

Кількість

Характеристика

п/п 

Робоче місце вчителя  

2 шт. 

 

1 

Назва складових

 

 

 

Системний блок

Корпус з блоком живлення

- форм-фактор – ATX

- блок живлення 500W PS II

- модуль PPFC Passive

- відповідність специфікації АТХ V2.2

- вентилятор на блокові живлення 12 см.

- наявність USB*2 на передній панелі

- наявність аудіо-виходу та входу для мікрофону на передній панелі

- вентилятор на видув на задній панелі (12см*12см)

- чорний колір, матеріал стінок – сталь Metal mesh + ABS + SECC

- блок живлення має відповідати стандартам безпеки FCC

- наявність вхідного фільтру мережевих перешкод

- зборка без викруток (ToolFree)

- розміри Ш*В*Г: 185 x 480 x 418 см

- вага без блока живлення 5,5 кг

- додаткові властивості: 5V/16A, 3.3V/22A, 12V1/15A, 12V2/16A, 20+4pin, 4xSATA, 1x6pin PCI-E, 1x6+2pin PCI-E, 12V 4+4pin, 5x4pin Molex, 1x4pin FDD,  black painting

Материнська плата Intel LGA1150

На наборі мікросхем не нижче Intel Q87, Socket LGA1150. Порти вводу/виводу - 2xPS/2, 1xVGA, 6xUSB 2.0, 1xRJ45 LAN (10/1000Мбіт/с), Внутрішні роз’єми, 4xSATA II,  форм-фактор – mATX, два роз’єми 1xPCI-E 1x, 1 x PCI-E 16x, 2xDDR3, Аудіокон-тролер VIA VT1705CF 6-Channel HD Audio, Розміри: не більше 192 x не менше 170 мм, Support Windows XP / Vista / 7 / 8

Процесор Intel LGA1150 Core i3 3,1GHz/HD Graphics Sync, InTru 3D, FDI, Clear Video HD або еквівалент

Тип роз'єму Socket LGA1150.  Тактова не менше частота ядра:  3.1GHz, Об'єм кеш-пам'яті 3-го рівня:  L3: 2x3МB Кількість ядер: 2 ядра. Вбудована графіка Intel HD Graphics  .

Оперативна пам’ять DDR3 4096Mb PC3-10666 (1333MHz) Corsair , Single Module або еквівалент

DDR3 не менше 4096Mb 1333 MHz.

Жорсткий диск  SATA 1 Tb 32MB 7200rpm

Не менше 1 Tb інтерфейс SATAІІІ, кеш пам’ять не менше 32 Мб швидкість обертання шпинделя не менше 7200 об/хв

Відеокарта не менше 2048 Мб, , performance low noise, VGA, HDCP, HDTV, HDMI (HDMI 7.1 audio support), DirectX® 11, OpenGL 4.0, OpenCL  або еквівалент

Відеокарта 2048Mb або вище. Частота GPU не менше 810 /1200Mhz. Виходи: VGA, HDCP,  HDMI. Додаткові відомості: DirectX® 11, OpenGL 4.0, OpenCL 

Мережа

Інтегрований Realtek RTL8111G - 10/100/1000 Controller 1000/10 Mbps RJ-45, та Безпека:  WEP-шифрування даних 64/128-біт Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2-EAP) 802.1x

Аудіо

Кодек Realtek ALC662 6-Channel HD Audio.

 

Клавіатура USB

Клавіатура USB (українізований набір клавіш)

 

Маніпулятор “миша”

Інтерфейс, USB; тип сенсору лазерний; кількість клавіш 3; кількість колесіків прокрутки 1; розширення, dpi не менше 800

 

Монітор TFT22" IPS чорний, глянцевий або еквівалент

TFT , 21,5’’ Wide,ТСО 2003,Тип матриці IPS, швидкість відклику не більше 5мс, кути огляду 178° / 178° (CR>=10) градусів, яскравість не нижче 250 кд/м2, контраст не нижче 5.000.000:1 (DFC), 1.000:1 (FOFO), роздільна здатність не менше 1920x1080 (Full HD), матриця типу  IPS LED, кількість кольорів не менше 16,7M, LED-підсвітлювання,  можливість нахилу дисплея, типи синхронізації вхідного сигналу: а) роздільний (вертикаль/горизонталь), б) комбінований, в) по зеленому кольору.  Роз’єми:VGA (D-Sub 15pin) – 1, DVI-Dшт.,.Розміри пікселів не вище, мм: 0.24795 (H) x 0.24795 (V), Область зображення в мм: 477.5 (H) x 268.5 (V), Потужність живлення: не більше 21W, Режим очікування: не більше 0.3W: Виключений: не більше 0.2W. Настінне кріплення VESA  75x75 мм  Стандарт безпеки  Energy Star, RoHS, TCO Displays 5.0, EPEAT Silver  Колір  чорний, 5:4 switch, DCB, Eco Mode, e-Saver, i-Menu, Kensington Security Lock, Low-Power, Off Timer, screen+, VESA 75 mm, -5/15 Tilt, Габарити не більше мм (ШхВхТ):  511.2х334.92х49,2 мм, touch key, e-saver, Вага: не більше 3,28 кг. (Гарантійний термін не менше 36 міс.)

 

Килимок під мишку

Універсальний, пробковий, не ковзає по поверхні столу.

 

Фільтр живлення 3 m

Не менше 3 м, наявність вимикача та індикатора живлення.

 

Програмне забезпечення

Доступ до операційної системи з будь-якого пристрою під управлінням Windows 8. • Єдина система доступу до файлів через вбудовані комунікаційні сервіси. •  Можливість перегляду оновлень з Messenger, Twitter, Facebook, Hotmail, LinkedIn та інших підключених до системи служб через встановлені додатки (Пошта, Повідомлення, Люди). • Доступ до колекцій фотографій і файлів та обмін інформацією через підключення пристроїв до SkyDrive, Flickr, Facebook та іншим онлайн-сервісів. • Можливість входу в Windows через Live ID. • Багата система підказок і порад з пропозицією найбільш відповідних вам нових додатків. Для вибору та придбання нових утиліт в. • Великі можливості для розробників додатків: безкоштовні інструменти, зразки, ресурси і довідкова інформація від експертів на сторінці завантажень центру розробників Windows. • Професійні інструменти для діагностики та усунення несправностей. • Безпека та конфіденційність, SmartScreen, захист від стеження і новітніх загроз, невсипущий контроль над особистими даними,  • Можливість переустановки із збереженням всіх призначених для користувача файлів. Підтримка акселерометрів, підтримка GPS в нетбуках і ноутбуках, використання WWAN-модулів, підтримка шифрування жорсткого диска.  Використання модульної стрічки в інтерфейсі провідника інших програм. Вбудований антивірус, захист Family Safety, кілька способів аутентифікації.

 

Гарантійні зобов’язання

Термін гарантії не менше 36 місяців. Наявність сертифікатів УкрСепро (Митних декларацій) та процес вироблення системних блоків повинен бути сертифікований згідно Сертифікату "Системи управління якістю ISO 9001" та Сертифікату "Системи екологічного менеджементу ISO 14001". Запропонована модель системного блоку повинна бути присутня в списку сумісності (Microsoft Hardvare Compatibiliti list, Designer for Windows 8) для операційної системи Microsoft Windows 8 Professional.

 

Багатофун­кціональний пристрій А4, або еквівалент

Тип друку

Максимальний формат

Розширення друку / копіювання dpi

Швидкість друку ч/б, стр/хв (A4)

Пам’ять (станд./макс.), MB

Швидкість копіювання ч/б, стор/хв (A4)

Масштабування

Кількість копій за цикл

Автоподача оригіналів

 

Час виходу першої копії сек., не більше

Максимальний об’єм друку/копіювання, стор/міс

Максимальна ємкість лотка подачі, стор

Максимальна ємкість лотків, прийому, стор

Щільність паперу, г/м2

Дуплекс

Інтерфейси

Функція сканеру

Розширення, ppi

Кабель USB

Підтримка мов:

Факс

 

 

Розміри (Д_х_Ш_х_В)

Додатково:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вага:

лазерна монохромна

A4

1200x1200

 

33

256

33

 

25-400%

1-99

+ ADF (подавач оригіналів)  Двосторонній

5

 

70 000

 

250

250

 

60-163

+

USB, LAN, Wi-Fi

+

4800х4800

+

PCL 5e, PCL 6, PostScript Level 3;

+, Пам'ять факсу не менше 4 Mб (близько 200 сторінок на передачу і прийом)

427 x 455 x 425 мм

Мережеві протоколи            TCP / IPv4 & v6, SMTP, POP3, HTTP, SNMPv1 & v3, DHCP, DNS, LPR, Port9100, BOOTP, ARP, FTP, CIFS, LDAP, SLP, Bonjour, NetWare, NetBEUI, LLTD, Web Service on Device

87 шрифтів PCL і 136 шрифтів PostScript, Растрові шрифти PCL, Штрих-коди OCR-A / B, USPS ZIP 12 типів одновимірних штрих-кодів з 28 варіаціями: UPC-A, UPC-E, EAN / JAN-8, EAN / JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN / UCC-128, CODABAR, ZIP + 4POSTNET, Користувацький штрих код; 1 тип двовимірного штрих-коду: PDF417

Не менше 18,5 кг.

арантійні зобов’язання

Термін гарантії не менше 36 місяців, під час терміну гарантії в разі поломки ремонт або заміна повинні бути виконані протягом десяти робочих днів. Наявність документального підтвердження від виробника (оригінал), про те що дане обладнання буде поставлятися новим та не таким, що було у вжитку.

 

Особливі умови та вимоги

  • При заміні обладнання, наданого у технічних вимогах, надати обґрунтування, що запропоноване обладнання не гірше позначеного за працездатністю, надійністю та функціональністю.
  • Надати перелік сервісних центрів у м. Рівне із зазначенням фактичної адреси, контактних телефонів.

 

Найменування

Кількість

Характеристика

п/п 

Робоче місце учня  

12 шт. 

 

1 

Назва складових

 

Системний блок

Корпус з блоком живлення

- форм-фактор – ATX

- блок живлення 400W PS II

- модуль PPFC Passive

- відповідність специфікації АТХ V2.2

- вентилятор на блокові живлення 12 см.

- наявність USB*2 на передній панелі

- наявність аудіо-виходу та входу для мікрофону на передній панелі

- вентилятор на видув на задній панелі (12см*12см)

- чорний колір, матеріал стінок – сталь Metal mesh + ABS + SECC

- блок живлення має відповідати стандартам безпеки FCC

- наявність вхідного фільтру мережевих перешкод

- зборка без викруток (ToolFree)

- розміри Ш*В*Г: 185 x 480 x 418 см

- вага без блока живлення 5,5 кг

- додаткові властивості: 5V/16A, 3.3V/22A, 12V1/15A, 12V2/16A, 20+4pin, 4xSATA, 1x6pin PCI-E, 1x6+2pin PCI-E, 12V 4+4pin, 5x4pin Molex, 1x4pin FDD,  black painting

Материнська плата Intel LGA1150

На наборі мікросхем не нижче Intel Q87, Socket LGA1150. Порти вводу/виводу - 2xPS/2, 1xVGA, 6xUSB 2.0, 1xRJ45 LAN (10/1000Мбіт/с), Внутрішні роз’єми, 4xSATA II,  форм-фактор – mATX, два роз’єми 1xPCI-E 1x, 1 x PCI-E 16x, 2xDDR3, Аудіокон-тролер VIA VT1705CF 6-Channel HD Audio, Розміри: не більше 192 x не менше 170 мм, Support Windows XP / Vista / 7 / 8

Процесор Intel LGA1150 Core i3 3,1GHz/HD Graphics Sync, InTru 3D, FDI, Clear Video HD або еквівалент

Тип роз'єму Socket LGA1150.  Тактова не менше частота ядра:  3.1GHz, Об'єм кеш-пам'яті 3-го рівня:  L3: 2x3МB Кількість ядер: 2 ядра. Вбудована графіка Intel HD Graphics  .

Оперативна пам’ять DDR3 4096Mb PC3-10666 (1333MHz) Corsair , Single Module або еквівалент

DDR3 не менше 4096Mb 1333 MHz.

Жорсткий диск  SATA 500 GB 32MB 7200rpm

Не менше 500 Gb інтерфейс SATAІІІ, кеш пам’ять не менше 32 Мб швидкість обертання шпинделя не менше 7200 об/хв

Відеокарта не менше 1024 Мб, , performance low noise, VGA, HDCP, HDTV, HDMI (HDMI 7.1 audio support), DirectX® 11, OpenGL 4.0, OpenCL  або еквівалент

Відеокарта 1024Mb або вище. Частота GPU не менше 350 /1100Mhz. Виходи: VGA, HDCP,  HDMI. Додаткові відомості: DirectX® 11, OpenGL 4.0, OpenCL 

Мережа

Інтегрований Realtek RTL8111G - 10/100/1000 Controller 1000/10 Mbps RJ-45, та Безпека:  WEP-шифрування даних 64/128-біт Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2-PSK, WPA/WPA2-EAP) 802.1x

Аудіо

Кодек Realtek ALC662 6-Channel HD Audio.

 

Клавіатура USB

Клавіатура USB (українізований набір клавіш)

 

Маніпулятор “миша”

 

Інтерфейс, USB; тип сенсору лазерний; кількість клавіш 3; кількість колесіків прокрутки 1; розширення, dpi не менше 800

 

Монітор TFT22" чорний, глянцевий або еквівалент

TFT , 21,5’’ Wide,ТСО 2003,Тип матриці TN, швидкість відклику не більше 5мс, кути огляду 178° / 178° (CR>=10) градусів, яскравість не нижче 200 кд/м2, контраст не нижче 5.000.000:1 (DFC),  роздільна здатність не менше 1920x1080 (Full HD), матриця типу  TN LED, кількість кольорів не менше 16,7M, LED-підсвітлювання,  можливість нахилу дисплея, типи синхронізації вхідного сигналу: а) роздільний (вертикаль/горизонталь), б) комбінований, в) по зеленому кольору.  Роз’єми:VGA (D-Sub 15pin) – ,.Розміри пікселів не вище, мм: 0.24795 (H) x 0.24795 (V), Область зображення в мм: 477.5 (H) x 268.5 (V), Потужність живлення: не більше 21W, Режим очікування: не більше 0.3W: Виключений: не більше 0.2W. Настінне кріплення VESA  75x75 мм  Стандарт безпеки  Energy Star, RoHS, TCO Displays 5.0, EPEAT Silver  Колір  чорний, 5:4 switch, DCB, Eco Mode, e-Saver, i-Menu, Kensington Security Lock, Low-Power, Off Timer, screen+, VESA 75 mm, -5/15 Tilt, Габарити не більше мм (ШхВхТ):  511.2х334.92х49,2 мм, touch key, e-saver, Вага: не більше 3,28 кг. (Гарантійний термін не менше 36 міс.)

 

Килимок під мишку

Універсальний, пробковий, не ковзає по поверхні столу.

 

Програмне забезпечення

Доступ до операційної системи з будь-якого пристрою під управлінням Windows 8. • Єдина система доступу до файлів через вбудовані комунікаційні сервіси. •  Можливість перегляду оновлень з Messenger, Twitter, Facebook, Hotmail, LinkedIn та інших підключених до системи служб через встановлені додатки (Пошта, Повідомлення, Люди). • Доступ до колекцій фотографій і файлів та обмін інформацією через підключення пристроїв до SkyDrive, Flickr, Facebook та іншим онлайн-сервісів. • Можливість входу в Windows через Live ID. • Багата система підказок і порад з пропозицією найбільш відповідних вам нових додатків. Для вибору та придбання нових утиліт в. • Великі можливості для розробників додатків: безкоштовні інструменти, зразки, ресурси і довідкова інформація від експертів на сторінці завантажень центру розробників Windows. • Професійні інструменти для діагностики та усунення несправностей. • Безпека та конфіденційність, SmartScreen, захист від стеження і новітніх загроз, невсипущий контроль над особистими даними,  • Можливість переустановки із збереженням всіх призначених для користувача файлів. Підтримка акселерометрів, підтримка GPS в нетбуках і ноутбуках, використання WWAN-модулів, підтримка шифрування жорсткого диска.  Використання модульної стрічки в інтерфейсі провідника інших програм. Вбудований антивірус, захист Family Safety, кілька способів аутентифікації.

 

Гарантійні зобов’язання

Термін гарантії не менше 36 місяців. Наявність сертифікатів УкрСепро (Митних декларацій) та процес вироблення системних блоків повинен бути сертифікований згідно Сертифікату "Системи управління якістю ISO 9001" та Сертифікату "Системи екологічного менеджементу ISO 14001". Запропонована модель системного блоку повинна бути присутня в списку сумісності (Microsoft Hardvare Compatibiliti list, Designer for Windows 8) для операційної системи Microsoft Windows 8 Professional.Особливі умови та вимоги

  • При заміні обладнання, наданого у технічних вимогах, надати обґрунтування, що запропоноване обладнання не гірше позначеного за працездатністю, надійністю та функціональністю.
  • Надати перелік сервісних центрів у м. Рівне із зазначенням фактичної адреси, контактних телефонів.

 

Таблиця відповідності

технічних та якісних характеристик запропонованого Товару 

№ з/п

Найменування та опис якісних характеристик товарів, що вимагаються Замовником

Найменування та опис якісних характеристик товарів, що пропонуються Учасником

Ступінь відповідності

 

 

Заповнюється Учасником процедури закупівлі

відповідно до технічного завдання

Заповнюється Учасником процедури закупівлі

У разі, якщо технічна та якісна характеристика товару, що пропонується,  відповідає необхідному завданню, пишеться -"так", якщо не відповідає – "ні".

Ми згідні з вимогами технічного завдання.

_____________________

               (підпис)

_____________________

             (посада)

м.п.*

*Примітка: 

за наявності печатки

 

Додаток 4

до запиту цінових пропозицій

Вимоги

про підтвердження учасниками відсутності підстав, зазначених

в статті 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

та інших вимог законодавства 

 

Вимоги,

встановлені Замовником відповідно до статті 17 Закону

Перелік документів та інформації 

 для підтвердження відповідності учасника

встановленим вимогам

Вимоги статті 17 Закону

1

Підтвердження того, що учасник не пропонує, не дає та не погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі.

Довідка Учасника у довільній формі, завірена печаткою (за наявності печатки).

 

2

Підтвердження того, що відомості про юридичну особу, яка є учасником, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, або зазначена юридична особа має антикорупційну програму чи уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону.

 

 

1. Документ, виданий Уповноваженим органом, який підтверджує, що Учасника не внесено до Єдиного Державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, або лист-пояснення Учасника чи інший документ у довільній формі з обґрунтуванням неможливості надання відомостей з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, та підтвердженням невчинення ним таких правопорушень, якщо на дату підготовки пропозиції не визначено порядок надання такого документа;

2. Копія антикорупційної програми Учасника*;

3. Копія документа Учасника, в якому зазначено, що певна особа визначена уповноваженою з антикорупційної програми учасника*.

* Зазначені документи Учасник подає у випадку, якщо необхідність їх наявності та затвердження в учасника передбачена  ст. 62 Закону України «Про запобігання корупції». У разі якщо Учасник відповідно до норм чинного законодавства або учасник-нерезидент відповідно до норм законодавства країни реєстрації не зобов’язаний складати якийсь зі вказаних документів, то такий Учасник надає лист-роз’яснення в довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою (у разі наявності), в якому зазначає законодавчі підстави ненадання зазначених вище документів.

3

Підтвердження того, що  службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення.

 

Оригінал або  завірена Учасником копія Інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення щодо відсутності відомостей про притягнення службової (посадової) особи Учасника, уповноваженої учасником представляти його інтереси, або фізичної особи, яка є Учасником, до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення, виданої не більше місячної давнини відносно дати розкриття цінових пропозицій.

4

Підтвердження того, що суб’єкта господарювання (учасника) протягом останніх трьох років не було  притягнено до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).

Довідка Учасника у довільній формі, завірена печаткою (за наявності печатки).

5

Підтвердження того, що службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, або фізична особа, яка є учасником, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

Довідка Учасника у довільній формі завірена печаткою (за наявності печатки) або довідка (інший документ), видана Уповноваженим органом (органом чи підрозділом органу МВС).

 

6

Підтвердження того, що цінова пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який не є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або членом (членами) комітету з конкурсних торгів замовника

1. Довідка Учасника у довільній формі, завірена печаткою (за наявності печатки).

2. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

(Учасник має право надавати документи, видані в паперовому вигляді або сформовані в електронній формі у відповідності до законодавства).

 

7

Учасник не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура.

 

Інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, який містить дані про неперебування особи в процесі припинення підприємницької діяльності, банкрутства, датовані не більше двотижневої давнини відносно дати розкриття пропозицій. (Учасник має право надавати документи, видані в паперовому вигляді або сформовані в електронній формі у відповідності до законодавства).

8

Учасник не має заборгованості зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

 

 

Довідка органу державної фіскальної служби України, в якому Учасник перебуває на обліку, про відсутність заборгованості по сплаті податків, зборів (обов’язкових платежів), дійсної на дату розкриття цінових пропозицій.

9

Підтвердження провадження господарської діяльності відповідно до положень статуту (для юридичних осіб).

 

 

 

1. Копія статуту або іншого установчого документу;

2. Копія ліцензії на провадження відповідної діяльності (якщо це передбачено чинним законодавством України);

3. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб);

4. Копія паспорту (для фізичних осіб). 

5. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (Учасник має право надавати документи, видані в паперовому вигляді або сформовані в електронній формі у відповідності до законодавства).

10

Підтвердження того, що учасник не зареєстрований в офшорних зонах.

Довідка Учасника у довільній формі, завірена печаткою (за наявності печатки).

Інші вимоги законодавства

11

Підтвердження того, що учасник не бере участі у змові з іншими учасниками торгів.

Довідка Учасника у довільній формі, завірена печаткою (за наявності печатки).

12

Підтвердження повноважень на укладення договору про закупівлю.

Копія, завірена Учасником, або оригінал документу, який підтверджує статус та повноваження особи на підписання договору за результатами закупівлі (виписка (витяг) з протоколу зборів засновників про призначення керівника, довіреність Учасника у разі підписання договору про закупівлю особою, чиї повноваження не визначені статутом чи інше).

13

Відомості про підприємство.

Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів, банківські реквізити );                    

б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;                 

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб).

 

Примітки:

а)  у разі необхідності Замовник може звернутися до Учасника за додатковою інформацією;

б) у разі перенесення дати розкриття, зазначені документи повинні бути чинними на остаточну дату розкриття;

в) у разі якщо  вимагаються документи, що не передбачені в діяльності учасника, він надає довідку у довільній формі із зазначенням відповідного факту та з посиланням на нормативні документи, що його підтверджують.

 

Додаток 5

до запиту цінових пропозицій

 

Основні умови договору

 Договір про закупівлю укладається з дотриманням вимог чинного законодавства України, зокрема, ст. ст. 40, 41 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятись від змісту цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов’язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю.

Істотними умовами договору про закупівлю є:

            1) предмет договору:  машини обчислювальні, частини та приладдя до них ДК 016:2010 код  26.20.1;

            2) кількість товарів, технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: згідно з Додатком 3 до запиту;

            3) строк поставки товару - протягом 20 днів з моменту укладання договору;

            4) умови розрахунків - на протязі 20 календарних днів з моменту отримання товару по накладних;

            5) ціна договору: Договірна ціна, що пропонується за умовами запиту цінових пропозицій може бути зменшеною за взаємною згодою сторін. Ціна на товар встановлюється в національній  валюті України. В ціну включаються всі затрати учасника (постачальника), пов’язані з  виконанням Договору, в т. ч. сплату податків і зборів (обов’язкових платежів) тощо;

            6) строк дії договору: з моменту укладення договору до 31.12.2015 року;

            7) права та обов’язки сторін: відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель» та чинного законодавства України;

            8) обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків;

            9) відповідальність сторін: у випадку порушення умов договору сторони несуть відповідальність передбачену чинним законодавством України.

     *Прим.: Учасник-переможець процедури закупівлі при укладенні договору повинен надати дозвіл або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

 

________________ погоджується з тим, що зазначені умови будуть включені до Договору.

(Учасник)

(посада) (підпис)

………………………..

м.п.*  

 

*Примітка:за наявності печатки

Додаток 6

до запиту цінових пропозицій

 

Лист – згода на обробку персональних даних

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України «Про здійснення державних закупівель», а також згідно з нормами чинного законодавства, моїх персональних даних (у т.ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво платника податку, банківські реквізити, розрахункові рахунки, електронні ідентифіковані дані: номери телефонів, електронні адреси або інша необхідна інформація, передбачена законодавством), відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі у процесі конкурсних торгів, цивільно-правових та господарських відносин.

Дата___________

Керівник _____________________

                              (підпис)                                     

М.П.« назад
Контакти
Наша адреса:
33001, Рівненський район,
м. Рівне, вул. Соборна, 195
Контактні телефони:
(0362) 63-41-28
E-mail:
viddilosvityrda@ukr.net

Український центр оцінювання якості освіти

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти

Освітній портал педпреса