Новини
24.09.2020
МОЗ оприлюднило нову інструкцію для закладів дошкільної освіти
Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби...
23.09.2020
МОН прагне підвищити статус працівників позашкільної освіти
Міністерство освіти і науки ініціює законодавчі зміни, що мають на меті підвищити престижність праці педагогічних працівників у сфері позашкільної...
Обласне управління освіти і науки

Рівненська районна державна адміністрація


Державні закупівлі

▪  ЗАПИТ цінових пропозицій СПОРТИВНІ ВИРОБИ 2015

10.08.2015

УКРАЇНА

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

33001, м. Рівне, вул. Соборна, 195, тел.(факс) (036-2) 22-10-53,

E-mail: viddilosvityrda@ukr.net Код ЄДРПОУ 02145790

______________ № _______________                     ДП «Зовнішторгвидав України»

ЗАПИТ

цінових пропозицій

1. Замовник:

1.1. Найменування Відділ освіти Рівненської районної державної адміністрації

1.2. Код за ЄДРПОУ    02145790

1.3. Місцезнаходження   33001, м. Рівне, вул. Соборна, 195

1.4. Реєстраційний рахунок замовника 35416003003873 ГУДКСУ в Рівненській області МФО 833017

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, електронна адреса). Решеніна Тетяна Михайлівна - юрисконсульт, секретар комітету з конкурсних торгів телефон/телефакс (0362) 63-14-01, reshenina_tania@ukr.net

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі 197 886 грн. 00 коп. (сто дев'яносто сім тисяч вісімсот вісімдесят шість гривень 00 коп.).

3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю osvitarda.rv.ua

4. Інформація про предмет закупівлі.

4.1. Найменування предмета закупівлі  вироби спортивні ДК 016:2010 код 32.30.1

4.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри  вироби спортивні ДК 016:2010 код  32.30.1 - 20 найменувань.

4.3. Місце поставки товарів або надання послуг Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Великий Олексин, вул. Шевченка, 1 (складське приміщення Великоолексинської ЗОШ І-ІІІ ступенів).

4.4. Строк поставки товарів або надання послуг  протягом 20 днів з моменту укладання договору.

5. Основні умови договору. Відповідно до Розділу ІХ Закону України «Про здійснення державних закупівель» та чинного законодавства України.

6. Строк дії цінових пропозицій 120 днів

7. Подання цінових пропозицій:

7.1. Місце та спосіб подання 33001, м. Рівне, вул. Соборна, 195, каб. 33. Особисто або поштою.

7.2. Строк. 27 серпня  2015 року до 10 год. 00 хв.

8. Розкриття цінових пропозицій:

8.1. Місце. 33001, м. Рівне, вул. Соборна, 195, каб. 26.

8.2. Дата. 27 серпня 2015 року

8.3. Час. об  11 год. 00 хв.

9. Додаткова інформація. Більш детально на веб-порталі www.tender.me.gov.ua. Телефон для довідок (0362) 63-14-01.

 

Заступник начальника відділу освіти, голова комітету з конкурсних торгів     Ю.Г.Середа

 

Решеніна Тетяна Михайлівна

096 5160709

 

Додатки:

1. Інструкція учасникам з оформлення цінових пропозицій.

2. Форма «Цінова пропозиція».

3. Технічне завдання.

4. Вимоги про підтвердження учасниками відсутності підстав, зазначених в статті 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель» та інших вимог законодавства.

5. Основні умови договору.

6. Лист згода на обробку персональних даних.

* Примітка. Всі додатки є невід’ємною частиною цього запиту цінових пропозицій.

 

Додаток 1

до запиту цінових пропозицій

 Інструкція учасникам з оформлення цінових пропозицій

1. Пропозиції подаються стосовно предмету закупівлі в цілому.

2. Цінові пропозиції подаються у письмовій формі (за формою наведеною у Додатку 2),  перелік документів, зазначених у Додатку 4, в запечатаному конверті не пізніше кінцевого строку їх подання.

3. На конверті має бути зазначено:

 - адреса та назва Замовника;

 - адреса та назва Учасника, код за ЄДРПОУ, № телефону;

 - найменування торгів, на які подається цінова пропозиція;

 - маркування “НЕ ВІДКРИВАТИ ДО ПОЧАТКУ ТОРГІВ”.

4. Пропозиція подається за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою (за наявності).

5. Кожен учасник має право подати тільки одну цінову пропозицію, яка не може бути в подальшому змінена.

Кожна одержана цінова пропозиція вноситься Замовником до реєстру отриманих пропозицій.

Усі сторінки цінової пропозиції учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*. У разі, якщо учасником торгів є особа, яка здійснює діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, то усі сторінки пропозиції повинні містити лише підписи такого учасника.

Якщо конверт, що містить цінову пропозицію, не оформлений, не запечатаний або не промаркований відповідно до вимог цього запиту, замовник відхиляє таку цінову пропозицію до моменту її розкриття і повертає учаснику без розгляду.

6. Цінові пропозиції розкриваються у встановлений замовником час. До участі у процедурі розкриття цінових пропозицій запрошуються всі учасники, що подали свої пропозиції. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Якщо учасником торгів є фізична особа, то вона повинна мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу.

Якщо учасником торгів виступає юридична особа, яку представляє керівник, він повинен надати завірені копії документів, що підтверджують його повноваження, та мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу.

У разі якщо учасника представляє інша особа, необхідно надати довіреність на представництво інтересів учасника, а також мати при собі оригінал документа, що засвідчує особу. Копії документів, які засвідчують особу представника учасника повинні бути надані у складі пропозиції конкурсних торгів.

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

7. Усі документи, що мають відношення до пропозиції, складаються українською мовою в 1-му примірнику.

8. Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат (на транспортування, завантаження, розвантаження, пакування), податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені. Не врахована Учасником вартість окремих елементів витрат не сплачується Замовником окремо,  та вважається врахованою у загальну ціну його цінової пропозиції.  Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів. Учасник при розрахунку ціни пропозиції конкурсних торгів не має права включати в ціну пропозиції будь-які витрати, понесені ним у процесі здійснення процедури закупівлі та укладання договору про закупівлю.

В ціновій пропозиції ціни вказуються за кожну одиницю виміру товару, який пропонується для постачання із урахуванням кількості, наведеної в запиті цінових пропозицій та остаточно виводиться підсумкова ціна пропозиції.

9. Переможцем процедури запиту цінових пропозицій визнається учасник, який подав пропозицію, що відповідає вимогам замовника, зазначеним у запиті цінових пропозицій, та має найнижчу ціну.

У випадку однакового значення рангу, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.

10. Замовник акцептує  цінову пропозицію в день визначення переможця. Протягом  одного  робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця замовник зобов'язаний надіслати переможцю процедури закупівлі повідомлення про акцепт цінової пропозиції, а всім учасникам -  повідомлення  про результати  процедури  запиту цінових пропозицій із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника-переможця.

11. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі. 

12. Замовник відхиляє цінові пропозиції, у разі якщо вони не відповідають вимогам замовника, зазначеним у запиті, або з підстав, зазначених у статті                      17 Закону України “Про здійснення державних закупівель”.

13. Замовник відміняє процедуру запиту цінових  пропозицій  та має право визнати її такою,  що не  відбулася,  у  випадках, визначених статтею 30 Закону України “Про здійснення державних закупівель”.

 

Додаток 2

до запиту цінових пропозицій

Форма „Пропозиція" подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.

 

ФОРМА "ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ"

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

Ми, ______________________________________(назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю вироби спортивні ДК 016:2010 код 32.30.1 згідно з вимогами, що  запропоновані Замовником торгів.

Вивчивши запит цінових пропозицій та вимоги Замовника, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у ціновій пропозиції за наступними цінами:

п/п

Найменування  або еквівалент товару

Одиниця виміру

Кількість

Ціна за одиницю, грн., з ПДВ

Загальна вартість, грн., з ПДВ

1

Лавка для пресу регульована

шт.

1

 

 

2

Лавка-горизонтальний жим

шт.

1

 

 

3

Лавка регульована

шт.

1

 

 

4

Стійка для присідання

шт.

1

 

 

5

Т- тяга з упором на ноги

шт.

1

 

 

6

Штанга – 150кг.

шт.

1

 

 

7

Штанга – 75кг.

шт.

1

 

 

8

Гантелі розбірні по 15кг.

пара

2

 

 

9

Блочна рама (кросовер)

шт.

1

 

 

10

Машина Сміта

шт.

1

 

 

11

Силовий тренажер Stinqrey

шт.

1

 

 

12

Орбітрек USA Style 2 в1 магнетик SS-СТ94А

шт.

3

 

 

13

Велотренажери: Магнітний велосипед SS-94В

шт.

3

 

 

14

Міністадіон USA Style SS-0090

шт.

2

 

 

15

Шведська стінка Еліт SТ-001

шт.

1

 

 

16

Лавка «Гіперекстензія»

шт.

1

 

 

17

М’яч волейбольний MIKASA MV 2010  (клеєний)

шт.

105

 

 

18

М’яч футбольний WINNER Spirit №5

шт.

70

 

 

19

М’яч футбольний WINNER Mid Star №5

шт.

51

 

 

20

Стіл для настільного тенісу

шт.

10

 

 

Загальна вартість пропозиції   _________________ (цифрами) грн., з ПДВ,

___________________________________________________________ (словами) грн., з ПДВ                                                                                                                                     Σ

1. До акцепту нашої цінової пропозиції, Ваш Запит цінових пропозицій разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 днів з дня розкриття цінових пропозицій, встановлених Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі цінові пропозиції згідно з умовами запиту цінових пропозицій, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами і що Ви не зобов’язані її акцептувати.

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через три робочих дні з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.

* Примітка: Ціна за одиницю має враховувати всі затрати учасника (постачальника), пов’язані з  виконанням Договору, в т. ч. сплату податків і зборів (обов’язкових платежів) тощо. Якщо учасник не є платником ПДВ поруч з ціною за одиницю має зазначити словами «без ПДВ».

 

Додаток 3

до запиту цінових пропозицій

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

вироби спортивні ДК 016:2010 код 32.30.1

п/п

Найменування  або еквівалент товару

Одиниця виміру

Кількість

 

1

Лавка для пресу регульована

шт.

1

 

2

Лавка-горизонтальний жим

шт.

1

 

3

Лавка регульована

шт.

1

 

4

Стійка для присідання

шт.

1

 

5

Т- тяга з упором на ноги

шт.

1

 

6

Штанга – 150кг.

шт.

1

 

7

Штанга – 75кг.

шт.

1

 

8

Гантелі розбірні по 15кг.

пара

2

 

9

Блочна рама (кросовер)

шт.

1

 

10

Машина Сміта

шт.

1

 

11

Силовий тренажер Stinqrey

шт.

1

 

12

Орбітрек USA Style 2 в1 магнетик SS-СТ94А

шт.

3

 

13

Велотренажери: Магнітний велосипед SS-94В

шт.

3

 

14

Міністадіон USA Style SS-0090

шт.

2

 

15

Шведська стінка Еліт SТ-001

шт.

1

 

16

Лавка «Гіперекстензія»

шт.

1

 

17

М’яч волейбольний MIKASA MV 2010  (клеєний)

шт.

105

 

18

М’яч футбольний WINNER Spirit №5

шт.

70

 

19

М’яч футбольний WINNER Mid Star №5

шт.

51

 

20

Стіл для настільного тенісу

шт.

10

 

 

Додаток 4

до запиту цінових пропозицій

Вимоги

про підтвердження учасниками відсутності підстав, зазначених

в статті 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель»

та інших вимог законодавства

Вимоги,

встановлені Замовником відповідно до статті 17 Закону

Перелік документів та інформації

 для підтвердження відповідності учасника

встановленим вимогам

Вимоги статті 17 Закону

1

Підтвердження того, що учасник не пропонує, не дає та не погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі.

Довідка Учасника у довільній формі, завірена печаткою (за наявності печатки).

 

2

Підтвердження того, що відомості про юридичну особу, яка є учасником, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, або зазначена юридична особа має антикорупційну програму чи уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи у випадку, коли вони є обов’язковими відповідно до закону.

 

 

1. Документ, виданий Уповноваженим органом, який підтверджує, що Учасника не внесено до Єдиного Державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, або лист-пояснення Учасника чи інший документ у довільній формі з обґрунтуванням неможливості надання відомостей з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, та підтвердженням невчинення ним таких правопорушень, якщо на дату підготовки пропозиції не визначено порядок надання такого документа;

2. Копія антикорупційної програми Учасника*;

3. Копія документа Учасника, в якому зазначено, що певна особа визначена уповноваженою з антикорупційної програми учасника*.

* Зазначені документи Учасник подає у випадку, якщо необхідність їх наявності та затвердження в учасника передбачена  ст. 62 Закону України «Про запобігання корупції». У разі якщо Учасник відповідно до норм чинного законодавства або учасник-нерезидент відповідно до норм законодавства країни реєстрації не зобов’язаний складати якийсь зі вказаних документів, то такий Учасник надає лист-роз’яснення в довільній формі, за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою (у разі наявності), в якому зазначає законодавчі підстави ненадання зазначених вище документів.

3

Підтвердження того, що  службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення.

 

Оригінал або  завірена Учасником копія Інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення щодо відсутності відомостей про притягнення службової (посадової) особи Учасника, уповноваженої учасником представляти його інтереси, або фізичної особи, яка є Учасником, до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення, виданої не більше місячної давнини відносно дати розкриття цінових пропозицій.

4

Підтвердження того, що суб’єкта господарювання (учасника) протягом останніх трьох років не було  притягнено до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).

Довідка Учасника у довільній формі, завірена печаткою (за наявності печатки).

5

Підтвердження того, що службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, або фізична особа, яка є учасником, не була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

Довідка Учасника у довільній формі завірена печаткою (за наявності печатки) або довідка (інший документ), видана Уповноваженим органом (органом чи підрозділом органу МВС).

 

6

Підтвердження того, що цінова пропозиція подана учасником процедури закупівлі, який не є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та/або членом (членами) комітету з конкурсних торгів замовника.

1. Довідка Учасника у довільній формі, завірена печаткою (за наявності печатки).

2. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

(Учасник має право надавати документи, видані в паперовому вигляді або сформовані в електронній формі у відповідності до законодавства).

 

7

Учасник не визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура.

 

Інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, який містить дані про неперебування особи в процесі припинення підприємницької діяльності, банкрутства, датовані не більше двотижневої давнини відносно дати розкриття пропозицій. (Учасник має право надавати документи, видані в паперовому вигляді або сформовані в електронній формі у відповідності до законодавства).

8

Учасник не має заборгованості зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

 

 

Довідка органу державної фіскальної служби України, в якому Учасник перебуває на обліку, про відсутність заборгованості по сплаті податків, зборів (обов’язкових платежів), дійсної на дату розкриття цінових пропозицій.

9

Підтвердження провадження господарської діяльності відповідно до положень статуту (для юридичних осіб).

 

 

 

1. Копія статуту або іншого установчого документу;

2. Копія ліцензії на провадження відповідної діяльності (якщо це передбачено чинним законодавством України);

3. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб);

4. Копія паспорту (для фізичних осіб).

5. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (Учасник має право надавати документи, видані в паперовому вигляді або сформовані в електронній формі у відповідності до законодавства).

10

Підтвердження того, що учасник не зареєстрований в офшорних зонах.

Довідка Учасника у довільній формі, завірена печаткою (за наявності печатки).

Інші вимоги законодавства

11

Підтвердження того, що учасник не бере участі у змові з іншими учасниками торгів.

Довідка Учасника у довільній формі, завірена печаткою (за наявності печатки).

12

Підтвердження повноважень на укладення договору про закупівлю.

Копія, завірена Учасником, або оригінал документу, який підтверджує статус та повноваження особи на підписання договору за результатами закупівлі (виписка (витяг) з протоколу зборів засновників про призначення керівника, довіреність Учасника у разі підписання договору про закупівлю особою, чиї повноваження не визначені статутом чи інше).

13

Відомості про підприємство.

Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів, банківські реквізити );                    

б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;                 

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб).

Примітки:

а)  у разі необхідності Замовник може звернутися до Учасника за додатковою інформацією;

б) у разі перенесення дати розкриття, зазначені документи повинні бути чинними на остаточну дату розкриття;

в) у разі якщо  вимагаються документи, що не передбачені в діяльності учасника, він надає довідку у довільній формі із зазначенням відповідного факту та з посиланням на нормативні документи, що його підтверджують.

Додаток 5

до запиту цінових пропозицій

 Основні умови договору

Договір про закупівлю укладається з дотриманням вимог чинного законодавства України, зокрема, ст. ст. 40, 41 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятись від змісту цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов’язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю.

Істотними умовами договору про закупівлю є:

1) предмет договору:  вироби спортивні ДК 016:2010 код 32.30.1;

2) кількість товарів, технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: згідно з Додатком 3 до запиту;

3) строк поставки товару - протягом 20 днів з моменту укладання договору;

4) умови розрахунків - на протязі 20 календарних днів з моменту отримання товару по накладних;

5) ціна договору: Договірна ціна, що пропонується за умовами запиту цінових пропозицій може бути зменшеною за взаємною згодою сторін. Ціна на товар встановлюється в національній  валюті України. В ціну включаються всі затрати учасника (постачальника), пов’язані з  виконанням Договору, в т. ч. сплату податків і зборів (обов’язкових платежів) тощо;

6) строк дії договору: з моменту укладення договору до 31.12.2015 року;

7) права та обов’язки сторін: відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель» та чинного законодавства України;

8) обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків;

9) відповідальність сторін: у випадку порушення умов договору сторони несуть відповідальність передбачену чинним законодавством України.

*Прим.: Учасник-переможець процедури закупівлі при укладенні договору повинен надати дозвіл або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

________________ погоджується з тим, що зазначені умови будуть включені до Договору.

(Учасник)

(посада) (підпис)

м.п.*

 

*Примітка:за наявності печатки

 

Додаток 6

до запиту цінових пропозицій

Лист – згода на обробку персональних даних

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України «Про здійснення державних закупівель», а також згідно з нормами чинного законодавства, моїх персональних даних (у т.ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво платника податку, банківські реквізити, розрахункові рахунки, електронні ідентифіковані дані: номери телефонів, електронні адреси або інша необхідна інформація, передбачена законодавством), відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі у процесі конкурсних торгів, цивільно-правових та господарських відносин.

Дата___________

Керівник _____________________

                              (підпис)                                     

М.П.« назад
Контакти
Наша адреса:
33001, Рівненський район,
м. Рівне, вул. Соборна, 195
Контактні телефони:
(0362) 63-41-28
E-mail:
viddilosvityrda@ukr.net

Освітній портал педпреса

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти

Український центр оцінювання якості освіти