Новини
05.06.2020
Як змінилися умови вступу до ВНЗ
Цьогоріч абітурієнти, які планують потрапити на бюджетну форму навчання, мають змогу податип’ять заяв на будь-які спеціальності. При цьому в...
05.06.2020
Пам'ятка учасника пробного ЗНО
Обласне управління освіти і науки

Рівненська районна державна адміністрація


Державні закупівлі

▪  ФОРМА ЗАПИТУ цінових пропозицій вугілля

09.07.2013

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

 

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

33001, м. Рівне , вул. Соборна, 195, тел.(факс) (036-2) 22-10-53,

E-mail: viddilosvityrda@ukr.net Код ЄДРПОУ 02145790 

  

 

№913/01-14/13 від 09.07.2013                                Інформаційний бюлетень

                                                                                         «Вісник державних закупівель»

 

ФОРМА ЗАПИТУ
цінових пропозицій
 

 

1. Замовник:

1.1. Найменування Відділ освіти Рівненської районної державної адміністрації.            

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ    02145790.

1.3. Місцезнаходження   33001, м. Рівне, вул. Соборна, 195.

1.4. Реєстраційний рахунок замовника 35414003000339 ГУДКУ в Рівненській області МФО 833017.

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail). Решеніна Тетяна Михайлівна - юрисконсульт, секретар комітету з конкурсних торгів телефон/телефакс (0362) 63-14-01, E-mail:viddilosvityrda@ukr.net

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) Відділ освіти Рівненської районної державної адміністрації               02145790

 

2. Фінансування закупівлі:

2.1. Джерело фінансування закупівлі Районний  бюджет.

2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі (не для друку, не для оприлюднення) 

2.3. Очікувана ціна одиниці товару (у разі закупівлі товару) (не для друку, не для оприлюднення)

 

 

 

 

3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

 

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності) osvita.wedes.com.ua 

 

5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі ВУГІЛЛЯ  КАМ’ЯНЕ (ДГЖКОМ (13-100) або еквівалент - 64 т.)  ДК 016:2010 код 05.10.1  

5.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри вугілля кам’яне марки ДГЖКОМ (13-100) або еквівалент – 64 т.

5.3. Строк поставки товарів або надання послуг  cерпень-05 жовтня 2013 року.

 

6. Основні умови договору. Відповідно до Розділу 9 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

 

7. Строк дії цінових пропозицій. 120 днів

 

8. Подання цінових пропозицій:

8.1. Місце та спосіб 33001, м. Рівне, вул. Соборна, 195, каб. 33. Особисто або поштою.

8.2. Строк. 05  серпня  2013 року до 10 год. 00 хв.

 

9. Розкриття цінових пропозицій:

9.1. Місце. 33001, м. Рівне, вул. Соборна, 195, каб. 26.

9.2. Дата.  05 серпня  2013 року

9.3. Час. об  11 год. 00 хв.

 

10. Додаткова інформація. Кваліфікаційні критерії - згідно ст. 16 Закону. Більш детально на веб-порталі www.tender.me.gov.ua. Телефон для довідок (0362) 63-14-01.

 

 

Заступник начальника відділу освіти, голова комітету з конкурсних торгів                                                    

 

 

 

                                                   Ю.Г.Середа

 

 

Решеніна Тетяна Михайлівна

096 5160709             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Додатки:

 1. Інструкція учасникам з оформлення цінових пропозицій.
 2. Форма «Цінова пропозиція».
 3. Технічне завдання.
 4. Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним та іншим вимогам замовника.
 5. Форма «Довідка про учасника торгів».
 6. Форма «Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази».
 7. Форма «Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, що мають відповідні знання та досвід».
 8. Форма «Довідка про виконання аналогічних договорів».
 9. Форма «Довідка відсутність підстав для відмови в участі в процедурі закупівлі».

10.  Основні умови договору.

 

* Прим. Всі додатки є невід’ємною частиною цього запиту цінових пропозицій.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          Додаток 1

до запиту цінових пропозицій

 

Інструкція учасникам з оформлення цінових пропозицій

         1. Пропозиції подаються стосовно предмету закупівлі в цілому.

2. Цінові пропозиції подаються у письмовій формі (за формою наведеною у Додатку 2),  перелік документів, зазначених у Додатку 4, в запечатаному конверті не пізніше кінцевого строку їх подання.

3. На конверті має бути зазначено:

 - адреса та назва Замовника;

 - адреса та назва Учасника, код за ЄДРПОУ, № телефону;

 - найменування торгів, на які подається цінова пропозиція;

 - маркування “НЕ ВІДКРИВАТИ ДО ПОЧАТКУ ТОРГІВ”.

4. Пропозиція подається за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою (за наявності).

         5. Кожен учасник має право подати тільки одну цінову пропозицію, яка не може бути в подальшому змінена.

Кожна одержана цінова пропозиція вноситься Замовником до реєстру отриманих пропозицій.

Усі сторінки цінової пропозиції учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*. У разі, якщо учасником торгів є особа, яка здійснює діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, то усі сторінки пропозиції повинні містити лише підписи такого учасника.

Якщо конверт, що містить цінову пропозицію, не оформлений, не запечатаний або не промаркований відповідно до вимог цього запиту, замовник відхиляє таку цінову пропозицію до моменту її розкриття і повертає учаснику без розгляду.

         6. Цінові пропозиції розкриваються у встановлений замовником час. До участі у процедурі розкриття цінових пропозицій запрошуються всі учасники, що подали свої пропозиції. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Якщо учасником торгів є фізична особа, то вона повинна мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу.

Якщо учасником торгів виступає юридична особа, яку представляє керівник, він повинен надати завірені копії документів, що підтверджують його повноваження, та мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу.

У разі якщо учасника представляє інша особа, необхідно надати довіреність на представництво інтересів учасника, а також мати при собі оригінал документа, що засвідчує особу. Копії документів, які засвідчують особу представника учасника повинні бути надані у складі пропозиції конкурсних торгів. (*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

        7. Усі документи, що мають відношення до пропозиції, складаються українською мовою в      1-му примірнику.

        8. Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат (на транспортування, завантаження, розвантаження, пакування), податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені. Не врахована Учасником вартість окремих елементів витрат не сплачується Замовником окремо,  та вважається врахованою у загальну ціну його цінової пропозиції.  Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів. Учасник при розрахунку ціни пропозиції конкурсних торгів не має права включати в ціну пропозиції будь-які витрати, понесені ним у процесі здійснення процедури закупівлі та укладання договору про закупівлю.

        В ціновій пропозиції ціни вказуються за кожну одиницю виміру товару, який пропонується для постачання із урахуванням кількості, наведеної в запиті цінових пропозицій та остаточно виводиться підсумкова ціна пропозиції.

 

        9. Переможцем процедури запиту цінових пропозицій визнається учасник, який подав пропозицію, що відповідає вимогам замовника, зазначеним у запиті цінових пропозицій, та має найнижчу ціну.

        У випадку однакового значення рангу, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.

        10. Замовник акцептує  цінову пропозицію в день визначення переможця. Протягом  одного  робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця замовник зобов'язаний надіслати переможцю процедури закупівлі повідомлення про акцепт цінової пропозиції, а всім учасникам -  повідомлення  про  результати  процедури  запиту цінових пропозицій із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника-переможця.

        11. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі.

        12. Замовник відхиляє цінові пропозиції, у разі якщо вони не відповідають вимогам замовника, зазначеним у запиті, або  з підстав, зазначених у статті 17 Закону України “Про здійснення державних закупівель”.

       13. Замовник відміняє процедуру запиту цінових  пропозицій  та має право визнати її такою,  що не  відбулася,  у  випадках, визначених статтею 30 Закону.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до запиту цінових пропозицій

 

 

Форма „Пропозиція" подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.

 

ФОРМА "ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ"

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

 

Ми, ____________________________________(назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю ВУГІЛЛЯ КАМ’ЯНОГО (ДГЖКОМ (13-100) або еквівалент - 64 т.) ДК 016:2010 код 05.10.1  згідно з вимогами, що  запропоновані Замовником торгів.

               Вивчивши запит цінових пропозицій та вимоги Замовника, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у ціновій пропозиції за наступними цінами:

 

Найменування або еквівалент товару

Одиниця виміру

Кількість

Ціна за одиницю, грн., з ПДВ

Загальна вартість, грн., з ПДВ

Вугілля кам’яне марки ДГЖКОМ (13-100)  

Тонна

64

 

 

Загальна вартість пропозиції   _________________ (цифрами) грн., з ПДВ,

___________________________________________________________ (словами) грн., з ПДВ                                                                                                                                     Σ

 

1. До акцепту нашої цінової пропозиції, Ваш Запит цінових пропозицій разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

         2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом  120  днів з дня розкриття цінових пропозицій, встановлених Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

         3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі цінові пропозиції згідно з умовами запиту цінових пропозицій, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами і що Ви не зобов’язані її акцептувати.

 4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через п'ять робочих днів з дня відправлення  письмового повідомлення всім Учасникам процедури відкритих торгів, але не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця.                                                            

 

 

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.

 

 

* Примітка: Ціна за одиницю має враховувати всі затрати учасника (постачальника), пов’язані з  виконанням Договору, в т. ч. сплату податків і зборів (обов’язкових платежів) тощо. Якщо учасник не є платником ПДВ поруч з ціною за одиницю має зазначити словами «без ПДВ».

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до запиту цінових пропозицій

 

 

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Вугілля камяне (ДГЖКОМ (13-100) або еквівалент - 64 т.)

ДК 016:2010 код 05.10.1

 

п/п

Марка

продукції

Одиниця виміру, тонн

Кількість

Зольність не більше, %

Вологість, не вище %

1.

вугілля кам’яне марки ДГЖКОМ (13-100)

т.

64

26

10

 

 

          Вугілля кам’яне, що є предметом даної закупівлі повинне відповідати вимогам відповідних державних стандартів України.

          Товар повинен мати посвідчення про якість та/або протокол випробування проб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до запиту цінових пропозицій

 

ПЕРЕЛІК

документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції учасника

кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам згідно законодавства

 

Документи, які додаються до пропозиції конкурсних торгів:

Документи, що підтверджують здійснення учасником підприємницької діяльності відповідно до умов його статуту:

 • Копія Статуту або іншого установчого документу.
 • Копія довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.
 • Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності або виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
 • Копія паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).
 • Копія довідки про взяття на облік платника податків.
 • Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість.
 • Оригінал або нотаріально завірена копія витягу з єдиного державного реєстру, датований не пізніше, ніж за 10 календарних днів до дня подачі конкурсної пропозиції.

      Документи, що підтверджують якість товару:

 • Копія посвідчення про якість вугілля та/або протоколу випробування проб вугілля.

Документи, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю:

 • Виписка з протоколу засновників, або копія наказу про призначення, або довіреність на керівника або особу що підписала пропозицію.

Інші документи:

 • Довідка про учасника (За формою додатку № 5)
 • Довідка про наявність обладнання та матеріально технічної бази (За формою додатку № 6)
 • Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (За формою додатку № 7)
 • Довідка про виконання аналогічних договорів (За формою додатку № 8)
 • Копія балансу (підприємства) учасника конкурсних торгів станом на останню звітну дату.
 • Копія звіту про фінансові результати (підприємства) учасника конкурсних торгів станом на останню звітну дату.
 • Копія звіту про рух грошових коштів (підприємства) учасника конкурсних торгів станом на останню звітну дату (якщо учасник є суб’єктом малого підприємництва та не подає зазначену форму звітності до відповідних органів, то такий учасник у складі пропозиції надає лист-пояснення за підписом та печаткою у довільній формі).  
 • Оригінал або нотаріально завірена копія довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами. (датована не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дня подачі пропозиції).
 • Оригінал або нотаріально завірена копія довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету (повинна бути дійсна на день розкриття пропозицій).
 • Оригінал чи нотаріально завірена копія довідки про відсутність учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, видана уповноваженою державною установою чи підприємством, або витяг (виписка) з Єдиного державного реєстру юридичної та фізичних осіб – підприємців із зазначенням відповідних відомостей протягом місяця до дати розкриття пропозицій.
 • Довідка про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі (За формою додатку № 9)

 

 

* Важливо: Копії документів, що надаються учасником у складі цінової пропозиції повинні містити на кожній сторінці відбитки печатки учасника, а також підписи особи, уповноваженої на підписання цінової пропозиції.

* Документи, що не передбачені законодавством для Учасників – фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів.

 

 

 

Додаток 5

до запиту цінових пропозицій

 

 

1. Учасник торгів

 

1.1. Повне найменування,
код ЄДРПОУ

 

1.2. Місцезнаходження (область, район, населений пункт, вулиця,

№ будинку, офіс, поштовий індекс)

 

1.3. Телефон (факс) з кодом міжміського зв’язку

 

1.4. E-mail (за наявності)

 

1.5. Розрахунковий рахунок

 

1.6. Назва банку, МФО

 

1.7. Керівник (прізвище, ім’я, по-батькові, контактний телефон)

 

Подається у наведеному нижче вигляді,

Учасник не повинен відступати від даної форми

На фірмовому бланку Учасника              

Довідка про учасника торгів

 

 

 

      ____________________________________________                                         _______________

      (посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи учасника                           (підпис)

 

       М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6

до запиту цінових пропозицій

Подається у наведеному нижче вигляді,

Учасник не повинен відступати від даної форми

На фірмовому бланку Учасника

 

Довідка

про наявність обладнання

та матеріально технічної бази

 

п/п

Найменування механізму, обладнання

Кількість

(шт.)

Технічний стан

Власний/

орендований

Примітки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     _________________________________________________                        _______________

     (посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи учасника                              (підпис)

 

      М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 7

до запиту цінових пропозицій

 

Подається у наведеному нижче вигляді,

Учасник не повинен відступати від даної форми

На фірмовому бланку учасника

 

 

Довідка

про наявність працівників відповідної кваліфікації,

які мають необхідні знання та досвід

 

 

п/п

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові працівника.

Працює постійно/тимчасово

Досвід роботи

за фахом/на зайнятій посаді

Освіта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    _________________________________________________                               _______________

    (посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи учасника                                       (підпис)

 

 

      М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 8

до запиту цінових пропозицій

 

 

Подається у наведеному нижче вигляді,

Учасник не повинен відступати від даної форми

На фірмовому бланку учасника

 

 

Довідка

про виконання аналогічних договорів

 

п/п

Повна

 назва замовника (із зазначенням  адреси та контактного телефону)

Предмет договору

Договір

(дата, №)

Вартість

договору

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     _________________________________________________                    _______________

      (посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи учасника             (підпис)

 

 

         М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 9

до запиту цінових пропозицій

 

 

Подається у наведеному нижче вигляді,

Учасник не повинен відступати від даної форми

На фірмовому бланку учасника

 

Довідка

про відсутність підстав для відмови

 в участі у процедурі закупівлі

 

 

Цією довідкою ______________________________ (назва учасника торгів) повідомляє наступне:

1. Ми, _____________(назва учасника) заявляємо, що не маємо жодних домовленостей з іншими учасниками торгів на закупівлю ВУГІЛЛЯ КАМ’ЯНОГО (ДГЖКОМ (13-100)                            ДК 016:2010 код 05.10.1, спрямовану на встановлення ціни або інших умов пропозицій на штучних або неконкурентних засадах, з відома або без відома Замовника.

2. Наше підприємство ______________(назва учасника) не є пов’язаною особою з іншими учасниками торгів. Ми не здійснюємо господарського контролю (управління) за іншими учасниками цієї процедури закупівлі, не перебуваємо під їхнім господарським контролем (управлінням), та не перебуваємо під спільним господарським контролем (управлінням) третьої сторони, разом з одним або кількома іншими учасниками цих торгів.

3. ____________(назва учасника торгів) ніколи не було притягнуто згідно з Законом до  відповідальності за вчинення корупційного правопорушення  у сфері державних закупівель

4.  ____________ (фізична особа)  (назва учасника торгів)               не був(ла) засуджено за злочин, пов’язаний  з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому Законом порядку 

            5. Службова (посадова )особа учасника _________________________, яку уповноважено учасником представляти  інтереси _____________________________(назва учасника торгів) під час проведення процедури закупівлі  не була засуджена за злочин, пов’язаний з порушення процедури закупівлі, чи інший  злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому Законом порядку.

            6. ____________ (назва учасника торгів) не визнано у встановленому законом порядку банкрутом  та відносно ______________________________ (назва учасника торгів) не відкрито ліквідаційну процедуру.

 

 

 

_________________________________________________                                   _______________

(посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи учасника                                           (підпис)

 

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 10

до запиту цінових пропозицій

 

 

Основні умови договору

 

ДОГОВІР №_____

про закупівлю товарів за державні кошти

 

"______"_______________20____року                                                                                             м. Рівне

 

      Даний договір укладено на підставі торгів за процедурою запиту цінових пропозицій на закупівлю ВУГІЛЛЯ  КАМ’ЯНОГО  ДК 016:2010 код 05.10.1, згідно із Законом України «Про здійснення державних закупівель».

          Відділ освіти Рівненської районної державної адміністрації, в особі начальника Марчук Алли Всеволодівни, що діє на підставі Положення, в подальшому названий “Покупець”, з однієї сторони, та __________________________________________________________________________, в особі ______________________________________________________________________________, що діє на підставі __________________________________, в подальшому названий “Постачальник”, з другої сторони,  (в подальшому разом іменуються «Сторони», а також окремо – «Сторона») уклали цей Договір поставки (надалі іменується «Договір») про таке:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

            1.1. Постачальник зобов'язується в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі,   передати у власність Покупцеві паливну продукцію - ВУГІЛЛЯ КАМ’ЯНЕ ДК 016:2010                     код 05.10.1 (вугілля кам’яне марки ДГЖКОМ (13-100), визначену у п. 1.2 цього Договору (надалі іменується "продукція"), а Покупець зобов'язується в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, прийняти та оплатити продукцію.

1.2. Найменування, одиниці виміру та загальна кількість продукції, що підлягає поставці за цим Договором, її часткове співвідношення (асортимент, сортамент, номенклатура), визначаються специфікацією (надалі іменується "Специфікація"), що є додатком N 1 до цього Договору.

1.3. Обсяг закупівлі товару може бути зменшений залежно від реального фінансування видатків.

          1.4. Якість  продукції,  що поставляється за цим Договором, має відповідати таким вимогам: вугілля кам’яне: (вугілля кам’яне марки ДГЖКОМ (13-100) - зольність не більше 26 %, внутрішня вологість не вище 10 %).

          1.5. Умови цього Договору викладені Сторонами у відповідності до вимог
Міжнародних правил щодо тлумачення термінів "Інкотермс" (в редакції 2000 року), які застосовуються із урахуванням особливостей, пов'язаних із внутрішньодержавним характером цього Договору, а також тих особливостей, що випливають із умов цього Договору.

2. СТРОКИ ТА ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦІЇ

            2.1. Поставка продукції за цим Договором здійснюється у такі строки:

_серпень - 05 жовтня 2013 року згідно рознарядки замовника, що є додатком N 3 до цього Договору.

            2.2. Місце здійснення поставки продукції Постачальником

___Рівненська обл., Рівненський р-н, загальноосвітні навчальні заклади, згідно рознарядки замовника, що є додатком N 3 до цього Договору.

            2.3. Відвантаження продукції здійснюється грузовим транспортом (самоскид) в присутності представника Покупця______

             2.4. Поставлена   продукція   приймається   по   кількості   та   якості   згідно   з інструкцією "Про порядок прийняття продукції виробничо-технічного призначення, „ГОСТ 1137-64 пункт 39 , ГОСТ 13674-78 „Торф. Правила приёмки по качеству".

2.5.      Продукція поставлена Постачальником розраховується:

 • по якості, згідно з якістю, вказаною в Свідоцтві про якість виробника продукції або   результатам   аналізу   хімічної  лабораторії   по   контролю   за   якістю   палива КП   „Теплотранссервіс" (м.Рівне, вул. Д. Галицького,27 тел.28-88-78) (надалі іменується „Обласна лабораторія") виданому на вказану партію продукції;
 • по кількості, згідно з фактично поставленою на адресу Покупця вагою.

2.6. Якість паливної продукції повинна відповідати діючим ГОСТам та свідоцтвам про якість, які представляються Постачальником Покупцю на кожну партію поставленої продукції.

2.7. При прийманні кожної партії продукції, Покупець має право за рахунок Постачальника додатково перевірити її якість на відповідність показникам свідоцтва про якість цієї партії продукції в Обласній лабораторії та провести зважування партії продукції. При відборі продукції для проведення її аналізу відповідно до п.2.5; п.2.6 Договору Покупцем складається акт відбору продукції відповідно до Додатку №2 до цього Договору.

2.8. При виявленні невідповідності якості продукції або нестачі її кількості, Покупець зобов'язаний призупинити приймання вантажу, вжити заходи по охороні продукції та негайно повідомити про це Постачальника.

Зважування паливної продукції та поставка до місця призначення здійснюється за участю представника Покупця.

У разі, коли якість або кількість паливної продукції розрахована згідно пункту 2.5 Договору не відповідає показникам, зазначеним у Свідоцтві про якість, або у результатах про якість та документах на вантаж, Покупець має право повернути таку партію продукції Постачальнику і вимагати її заміни на відповідну умовам Договору.

У випадку повторного підтвердження недостачі або постачання неякісної паливної продукції Покупець має право в односторонньому порядку розглянути питання розірвання даного Договору відповідно до чинного законодавства  України.

2.9. У разі порушення терміну поставки товару, визначеного у договорі, Постачальник сплачує Замовнику штраф у розмірі 0,5% від вартості непоставленого товару за кожний день затримки починаючи з 06.10.2013.

2.10. Навантажувально-развантажувальні роботи та довіз товару в необхідній кількості до місця знаходження кожного навчального закладу здійснюється Постачальником за власні кошти.

3. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Ціна за одиницю продукції, що поставляється за цим Договором, визначена Сторонами у Специфікації.

3.2. Загальна ціна продукції, що поставляється за цим Договором, складає:

___________________________________________________________________________________

3.3. Розрахунки за цим Договором здійснюються шляхом

________________безготівковий розрахунок______________________________

3.4. Строк оплати продукції, що поставляється за цим Договором, становить    на протязі            30-ти_банківських днів з моменту отримання товару.

3.5. У разі затримки фінансування, розрахунки за відпущений товар здійснюються при отриманні Замовником відповідного призначення на фінансування цього товару. При виникненні зобов’язань проплата за отриманий товар проводиться при наявності та в межах відповідних асигнувань. 

3.6. При виникненні необхідності зміні ціни на продукцію в зв’язку із зміною її виробником   або   іншими   об'єктивними   причинами,   Постачальник   зобов'язаний письмово повідомити про це Покупця.

3.7.      Покупець  має  право  переглянути  зміни  до  ціни  продукції  в  порядку передбаченому Законом України „Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" та іншими нормативними документами у сфері державних закупівель.

3.8.      У разі необґрунтованої Постачальником зміни ціни Покупець має право в односторонньому    порядку    розглянути    питання    розірвання    даного    Договору відповідно до чинного законодавства України.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується "порушення Договору"), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

4.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежність тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

4.1.2.Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, яке сталося не з її вини (умислу чи необережності).

4.1.3.   Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

4.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань при закупівлі товарів за бюджетні кошти Постачальник сплачує Замовнику штрафні санкції (штраф) у розмірі двох облікових ставок НБУ.

4.3. Сплата Стороною та (або) відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не звільняє її від обов'язку виконати цей Договір в натурі, якщо інше прямо не передбачено чинним в Україні законодавством.

5. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

5.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному цим Договором порядку.

5.1.1.   Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміються випадок, непереборна сила, а також усі інші обставини, які визначені у пп. 5.1.5 цього Договору як підстава для звільнення від відповідальності за порушення Договору.

5.1.2.   Під   непереборною   силою   у   цьому   Договорі   розуміються   будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

5.1.3. Під випадком у цьому Договорі розуміються будь-які обставини, які не вважаються непереборною силою за цим Договором і які безпосередньо не обумовлені діями Сторін та не пов'язані із ними причинним зв'язком, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути).

5.1.4. Не вважаються випадком недодержання своїх обов'язків контрагентом тієї Сторони, що порушила цей Договір, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання цього Договору, відсутність у Сторони, що порушила Договір, необхідних коштів.

5.1.5. Окрім випадку та непереборної сили, підставою для звільнення Сторони від визначеної    цим    Договором    та    (або)    чинним    в    Україні    законодавством відповідальності за повне чи часткове порушення Договору є будь-яка із наступних обставин надзвичайного характеру: ____________________, за умови, що вона виникла без умислу Сторони, що порушила цей Договір.

5.2. Настання непереборної сили має бути засвідчено компетентним органом, що зазначений чинним в Україні законодавством.

5.3. Настання випадку та обставин, які визначені у пп. 5.1.5. цього Договору, засвідчується Стороною, що на них посилаються, шляхом ____________________.

5.4. Сторона, що має намір послатись на форс-мажорні обставини, зобов’язана невідкладно із урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв’язку та характеру існуючих перешкод  повідомити іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин та їх вплив на виконання цього Договору.

5.5. Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим.

5.6.      Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками, за які жодна із Сторін не відповідає, виконання цього Договору є остаточно неможливим, то цей Договір вважається припиненим з моменту виникнення неможливості виконання цього Договору, однак Сторони не звільняються від обов'язку, визначеного у п. 5.4. цього Договору.

5.7.      Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками виконання цього Договору є тимчасово неможливим і така неможливість триває Протягом ________________ і не виявляє ознак припинення, то цей Договір може бути розірваний в односторонньому порядку будь-якою Стороною шляхом направлення за допомогою поштового зв'язку письмової заяви про це іншій Стороні.

5.8. Наслідки припинення цього Договору, в тому числі його одностороннього розірвання, на підставі пунктів 5.6. та 5.7. цього Договору визначаються у відповідності до чинного в Україні законодавства.

5.9. Своєю домовленістю Сторони можуть відступити від положень пунктів 5.6 та 5.7 цього Договору та визначити у додатковій угоді до цього Договору свої наступні дії щодо зміни умов цього Договору.

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1.      Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2.      Якщо  відповідний  спір  неможливо  вирішити  шляхом  переговорів,  він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

7. ДІЯ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його
підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

7.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у   п. 7.1. цього Договору та закінчується _____31 грудня 2013 року_________.

7.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

7.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

7.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо   інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

7.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

7.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

            7.8. Дострокове розірвання чинного договору може мати місце за погодженням сторін, або на підставах , передбачених чинним законодавством., а також в односторонньому порядку, про що попередивши іншу сторону письмово за 10 днів до розірвання:

-         коли у зв”язку із специфікою діяльності “Покупця” відпадає потреба у даному товарі;

-         у випадку необгрунтованого підвищення цін на товари з боку “Продавця”;

-         завищення цін вище ринкових та граничних;

-         неякісне постачання товару;

-         невчасне постачання товару.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів  добросовісності, розумності та справедливості.

8.2. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

8.3. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

8.4.      Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

8.5. Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено у встановленому порядку.

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ПОКУПЕЦЬ                                                                       ПОСТАЧАЛЬНИК                                                  

Відділ освіти Рівненської                                                  _________________________

райдержадміністрації                                                         _________________________

м. Рівне, вул. Соборна.195                                                 _________________________

тел. (0362) 22-10-53, 22-11-64                                            _________________________

Р/Р 35414003000339                                                            _________________________

УДК в Рівненській обл.                                                       _________________________

МФО 833017                                                                         _________________________

КОД  ЄДРПОУ  02145790                                                    _________________________

 

ПІДПИСИ СТОРІН

 

За ПОКУПЦЯ                                                                       За ПОСТАЧАЛЬНИКА                                                         

 

Керівник                                                                                 Керівник

 

 _____________А.В.Марчук                                                  ___________/___________/                                                

 

м.п.                                                                                        м.п.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1

до Договору №_______                                   

від «____»__________2013 року

 

 

 

Специфікація

на поставку паливної продукції

 

п/п

Марка

продукції

Одиниця виміру, тонн

Кількість

Зольність не більше, %

Воло

гість, не вище %

Сірка,

%

Ціна 1т, грн.,

в т.ч. ПДВ

Загальна сума, грн., в т.ч. ПДВ

1.

вугілля кам’яне марки ДГЖКОМ

(13-100)

т.

64

26

10

--

 

 

 

Всього

з ПДВ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОКУПЕЦЬ                                                                       ПОСТАЧАЛЬНИК                                                  

Відділ освіти Рівненської                                                  _________________________

райдержадміністрації                                                         _________________________

м. Рівне, вул. Соборна.195                                                 _________________________

тел. (0362) 22-10-53, 22-11-64                                            _________________________

Р/Р 35414003000339                                                            _________________________

УДК в Рівненській обл.                                                       _________________________

МФО 833017                                                                         _________________________

КОД  ЄДРПОУ  02145790                                                    _________________________

 

Керівник                                                                                Керівник

 

 _____________А.В.Марчук                                                ___________/___________/                                                  

 

м.п.                                                                                     м.п.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2

до Договору № _____

від ________________2013 року

 

 

АКТ

відбору проб палива

1. ___________________________________________________________________

(місце складання акту)

2. Прізвище, ім’я, по батькові, осіб, які брали участь в прийманні палива, місце роботи та посада ______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Відправник _______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Дата прибування палива ______________________________________________

5. Проби відібрані з ___________________________________________________

(вагонів, інше)

6. Проби відібрані згідно ГОСТу 10742-71 (СТ СЕВ 752-77), ГОСТу 5396-77 масою 3 (три) кілограми ______________________________________________

7. На тару, в яку відібрані проби, наклеєні етикетки № _________________________________

 

 

 

Підпис: __________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 3

до Договору № _____

                                                                                             від ___________2013 року   

 

 

 

Рознарядка на поставку вугілля кам’яного

 

 

п/п

Назва шкіл

Вугілля кам’яне марки ДГЖКОМ (13-100)

(кількість тонн)1.

Жобринська ЗОШ І-ІІІ ступенів

         15


2.

Іскрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

40


3.

Сухівецька ЗОШ І-ІІ ступенів

 9


 

 

 


 

Всього:

             64


 

Ціна:

 


 

 

 

ПОКУПЕЦЬ                                                                       ПОСТАЧАЛЬНИК                                                  

Відділ освіти Рівненської                                                  _________________________

райдержадміністрації                                                         _________________________

м. Рівне, вул. Соборна.195                                                 _________________________

тел. (0362) 22-10-53, 22-11-64                                            _________________________

Р/Р 35414003000339                                                            _________________________

УДК в Рівненській обл.                                                       _________________________

МФО 833017                                                                         _________________________

КОД  ЄДРПОУ  02145790                                                    _________________________

 

Керівник                                                                                Керівник

 

 _____________А.В.Марчук                                                ___________/___________/                                                  

 

м.п.                                                                                     м.п.

 

 « назад
Контакти
Наша адреса:
33001, Рівненський район,
м. Рівне, вул. Соборна, 195
Контактні телефони:
(0362) 63-41-28
E-mail:
viddilosvityrda@ukr.net

Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Український центр оцінювання якості освіти

Освітній портал педпреса