Новини
22.02.2020
Семінар-практикум заступників директорів з навчально-виховної роботи ЗЗСО Рівненського району
20 лютого на базі опорного закладу "Котівський ліцей" (директор Оксана Мазур) відбувся семінар-практикум заступників директорів з навчально-виховної...
22.02.2020
ІІІ (обласний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з німецької мови
12 лютого пройшов ІІІ (обласний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з німецької мови.III місце здобув учень 10-го класу Колоденського ліцею...
Обласне управління освіти і науки

Рівненська районна державна адміністрація


Державні закупівлі

▪  ФОРМА ЗАПИТУ цінових пропозицій

04.07.2014

 

  УКРАЇНА 

 РІВНЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

33001, м. Рівне, вул. Соборна, 195, тел.(факс) (036-2) 22-10-53,

E-mail: viddilosvityrda@ukr.net Код ЄДРПОУ 02145790

______________ № _______________                     ДП «Зовнішторгвидав України»

 

ФОРМА ЗАПИТУ
цінових пропозицій

 

1. Замовник:

1.1. Найменування Відділ освіти Рівненської районної державної адміністрації            

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ    02145790

1.3. Місцезнаходження   33001, м. Рівне, вул. Соборна, 195

1.4. Реєстраційний рахунок замовника 35416003000873 ГУДКСУ в Рівненській області МФО 833017

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail). Решеніна Тетяна Михайлівна - юрисконсульт, секретар комітету з конкурсних торгів телефон/телефакс (0362) 63-14-01, E-mail:viddilosvityrda@ukr.net

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) Відділ освіти Рівненської районної державної адміністрації               02145790

2. Фінансування закупівлі:

2.1. Джерело фінансування закупівлі Районний  бюджет

2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі (не для друку, не для оприлюднення) -------------

2.3. Очікувана ціна одиниці товару (у разі закупівлі товару) (не для друку, не для оприлюднення) ----------------

3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності) osvitarda.rv.ua

5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі ВУГІЛЛЯ КАМ’ЯНЕ                                    ДК 016:2010 код 05.10.1

5.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри вугілля кам’яне марки ГКОМ (13-100) – 75 т.

5.3. Строк поставки товарів або надання послуг  серпень-вересень 2014 року

6. Основні умови договору. Відповідно до Розділу 9 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

7. Строк дії цінових пропозицій 120 днів

8. Подання цінових пропозицій:

8.1. Місце та спосіб 33001, м. Рівне, вул. Соборна, 195, каб. 33. Особисто або поштою.

8.2. Строк. 21 липня  2014 року до 10 год. 00 хв.

9. Розкриття цінових пропозицій:

9.1. Місце. 33001, м. Рівне, вул. Соборна, 195, каб. 26.

9.2. Дата.  21 липня  2014 року

9.3. Час. об  11 год. 00 хв.

10. Додаткова інформація. Більш детально на веб-порталі www.tender.me.gov.ua. Телефон для довідок (0362) 63-14-01.

 

 

В.о.начальника відділу освіти, голова комітету з конкурсних торгів                                                    

 

 

 

                                               Ю.Г.Середа

 

Решеніна Тетяна Михайлівна

096 5160709              

          Додатки:

 • Інструкція учасникам з оформлення цінових пропозицій.
 • Форма «Цінова пропозиція».
 • Технічне завдання.
 • Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним та іншим вимогам замовника.
 • Форма «Довідка про учасника торгів».
 •  Основні умови договору.
 • Лист згода на обробку персональних даних.

 

  * Примітка. Всі додатки є невід’ємною частиною цього запиту цінових пропозицій.

 

                                                                                                Додаток 1

до запиту цінових пропозицій

Інструкція учасникам з оформлення цінових пропозицій

 

 1. Пропозиції подаються стосовно предмету закупівлі в цілому.

 2. Цінові пропозиції подаються у письмовій формі (за формою наведеною у Додатку 2),  перелік документів, зазначених у Додатку 4, в запечатаному конверті не пізніше кінцевого строку їх подання.

 3. На конверті має бути зазначено:

 - адреса та назва Замовника;

 - адреса та назва Учасника, код за ЄДРПОУ, № телефону;

 - найменування торгів, на які подається цінова пропозиція;

 - маркування “НЕ ВІДКРИВАТИ ДО ПОЧАТКУ ТОРГІВ”.

  4. Пропозиція подається за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою (за наявності).

  5. Кожен учасник має право подати тільки одну цінову пропозицію, яка не може бути в подальшому змінена.

  Кожна одержана цінова пропозиція вноситься Замовником до реєстру отриманих пропозицій.

 Усі сторінки цінової пропозиції учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*. У разі, якщо учасником торгів є особа, яка здійснює діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, то усі сторінки пропозиції повинні містити лише підписи такого учасника.

  Якщо конверт, що містить цінову пропозицію, не оформлений, не запечатаний або не промаркований відповідно до вимог цього запиту, замовник відхиляє таку цінову пропозицію до моменту її розкриття і повертає учаснику без розгляду.

  6. Цінові пропозиції розкриваються у встановлений замовником час. До участі у процедурі розкриття цінових пропозицій запрошуються всі учасники, що подали свої пропозиції. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

  Якщо учасником торгів є фізична особа, то вона повинна мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу.

  Якщо учасником торгів виступає юридична особа, яку представляє керівник, він повинен надати завірені копії документів, що підтверджують його повноваження, та мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу.

  У разі якщо учасника представляє інша особа, необхідно надати довіреність на представництво інтересів учасника, а також мати при собі оригінал документа, що засвідчує особу. Копії документів, які засвідчують особу представника учасника повинні бути надані у складі пропозиції конкурсних торгів. (*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

  7. Усі документи, що мають відношення до пропозиції, складаються українською мовою в 1-му примірнику.

  8. Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат (на транспортування, завантаження, розвантаження, пакування), податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені. Не врахована Учасником вартість окремих елементів витрат не сплачується Замовником окремо,  та вважається врахованою у загальну ціну його цінової пропозиції.  Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів. Учасник при розрахунку ціни пропозиції конкурсних торгів не має права включати в ціну пропозиції будь-які витрати, понесені ним у процесі здійснення процедури закупівлі та укладання договору про закупівлю.

  В ціновій пропозиції ціни вказуються за кожну одиницю виміру товару, який пропонується для постачання із урахуванням кількості, наведеної в запиті цінових пропозицій та остаточно виводиться підсумкова ціна пропозиції.

  9. Переможцем процедури запиту цінових пропозицій визнається учасник, який подав пропозицію, що відповідає вимогам замовника, зазначеним у запиті цінових пропозицій, та має найнижчу ціну.

 У випадку однакового значення рангу, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.

  10. Замовник акцептує  цінову пропозицію в день визначення переможця. Протягом  одного  робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця замовник зобов'язаний надіслати переможцю процедури закупівлі повідомлення про акцепт цінової пропозиції, а всім учасникам -  повідомлення  про результати  процедури  запиту цінових пропозицій із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника-переможця.

   11. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі. 

  12. Замовник відхиляє цінові пропозиції, у разі якщо вони не відповідають вимогам замовника, зазначеним у запиті, або  з підстав, зазначених у статті 17 Закону України “Про здійснення державних закупівель”.

  13. Замовник відміняє процедуру запиту цінових  пропозицій  та має право визнати її такою,  що не  відбулася,  у  випадках, визначених статтею 30 Закону України “Про здійснення державних закупівель”.

Додаток 2

до запиту цінових пропозицій 

 

Форма „Пропозиція" подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми. 

 ФОРМА "ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ"

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

    Ми, _______________________________________(назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю ВУГІЛЛЯ КАМ’ЯНОГО    ДК 016:2010 код 05.10.1  згідно з вимогами, що  запропоновані Замовником торгів.

    Вивчивши запит цінових пропозицій та вимоги Замовника, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у ціновій пропозиції за наступними цінами:

Найменування  товару

Одиниця виміру

Кількість

Ціна за одиницю, грн., з ПДВ

Загальна вартість, грн., з ПДВ

Вугілля кам’яне марки ГКОМ (13-100)

Тонна

75

 

 

Загальна вартість пропозиції   _________________ (цифрами) грн., з ПДВ,

___________________________________________________________ (словами) грн., з ПДВ                                                                                                                                     Σ

    1. До акцепту нашої цінової пропозиції, Ваш Запит цінових пропозицій разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

    2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом  120  днів з дня розкриття цінових пропозицій, встановлених Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

   3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі цінові пропозиції згідно з умовами запиту цінових пропозицій, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами і що Ви не зобов’язані її акцептувати.

  4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через три робочих днів з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця.                                                            

 

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.

 

     * Примітка: Ціна за одиницю має враховувати всі затрати учасника (постачальника), пов’язані з  виконанням Договору, в т. ч. сплату податків і зборів (обов’язкових платежів) тощо. Якщо учасник не є платником ПДВ поруч з ціною за одиницю має зазначити словами «без ПДВ».

Додаток 3

до запиту цінових пропозицій

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

 

Вугілля камяне ДК 016:2010 код 05.10.1

 

п/п

Марка

продукції

Одиниця виміру

Кількість

Зольність не більше, %

Вологість, не вище %

1.

вугілля кам’яне марки ГКОМ (13-100)

тонна

75

26

10

    Вугілля кам’яне, що є предметом даної закупівлі повинне відповідати вимогам відповідних державних стандартів України.

   Товар має супроводжуватися документами що підтверджують їх відповідність якісним вимогам - копією сертифікату генетичних, технологічних та якісних характеристик на відповідне найменування вугілля.

 

Додаток 4

до запиту цінових пропозицій

 

ПЕРЕЛІК

документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції учасника

кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам згідно законодавства  

 

Документи, які додаються до цінової пропозиції:

Документи, що підтверджують здійснення учасником господарської діяльності відповідно до умов його Статуту:

 • Копія Статуту або іншого установчого документу.
 • Копія довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).
 • Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності або виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
 • Копія паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду/реєстраційного номеру облікової картки платника податків (для фізичних осіб).
 • Копія довідки про взяття на облік платника податків.
 • Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість.
 • Оригінал або нотаріально завірена копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, датований не пізніше, ніж за 10 календарних днів до дня подачі цінової пропозиції.

      Документи, що підтверджують якість товару:

 • Копія сертифікату генетичних, технологічних та якісних характеристик на відповідне найменування вугілля.

Документи, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю:

 • Виписка з протоколу засновників, або копія наказу про призначення, або довіреність на керівника або особу що підписала пропозицію.

Інші документи:

 • Довідка про учасника (За формою додатку № 5)
 • Гарантійний лист Учасника у довільній формі (за власним підписом і печаткою), у якому Учасник гарантує відсутність обставин, передбачених п.п. 1-7 ч. 1 та п.п. 1-3               ч. 2  ст. 17 Закону України “Про здійснення державних закупівель”.
 •  Основні умови договору (За формою додатку № 6).
 • Лист згода на обробку персональних даних (За формою додатку № 7).

 

* Важливо: Копії документів, що надаються учасником у складі цінової пропозиції повинні містити на кожній сторінці відбитки печатки учасника, а також підписи особи, уповноваженої на підписання цінової пропозиції.

 • Документи, що не передбачені законодавством для Учасників – фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців, не подаються ними у складі цінової пропозиції.

 

Додаток 5

до запиту цінових пропозицій

 

Подається у наведеному нижче вигляді,

Учасник не повинен відступати від даної форми

На фірмовому бланку Учасника                                

Довідка про учасника торгів

 

1. Учасник торгів

 

1.1. Повне найменування, код ЄДРПОУ

 

1.2. Місцезнаходження (область, район, населений пункт, вулиця,

№‚ будинку, офіс, поштовий індекс)

 

1.3. Телефон (факс) з кодом міжміського зв’язку

 

1.4. E-mail (за наявності)

 

1.5. Розрахунковий рахунок

 

1.6. Назва банку, МФО

 

1.7. Керівник (прізвище, ім’я, по-батькові, контактний телефон)

 

 

____________________________________________                        ______________

(посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи учасника)                                        (підпис)

 

      М.П.

Додаток 6

до запиту цінових пропозицій

 

Основні умови договору

 

ДОГОВІР №_____

про закупівлю товарів за державні кошти

 

"______"_______________20____року                                                              м. Рівне

 

   Даний договір укладено на підставі торгів за процедурою запиту цінових пропозицій на закупівлю ВУГІЛЛЯ  КАМ’ЯНОГО  ДК 016:2010 код 05.10.1, згідно із Законом України «Про здійснення державних закупівель».

  Відділ освіти Рівненської районної державної адміністрації, в особі в.о.начальника Середи Юрія Гавриловича, що діє на підставі Положення, в подальшому названий “Покупець”, з однієї сторони, та

     ___________________________________________________________________, в особі _______________________________________________________________, що діє на підставі __________________________________________, в подальшому названий “Постачальник”, з другої сторони,  (в подальшому разом іменуються «Сторони», а також окремо – «Сторона») уклали цей Договір поставки (надалі іменується «Договір») про таке:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Постачальник зобов'язується в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі,   передати у власність Покупцеві паливну продукцію - ВУГІЛЛЯ КАМ’ЯНЕ ДК 016:2010 код 05.10.1 (вугілля кам’яне марки ГКОМ (13-100), визначену у п. 1.2 цього Договору (надалі іменується "продукція"), а Покупець зобов'язується в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі, прийняти та оплатити продукцію.

1.2. Найменування, одиниці виміру та загальна кількість продукції, що підлягає поставці за цим Договором, її часткове співвідношення (асортимент, сортамент, номенклатура), визначаються специфікацією (надалі іменується "Специфікація"), що є додатком N 1 до цього Договору.

1.3. Обсяг закупівлі товару може бути зменшений залежно від реального фінансування видатків.

1.4. Якість  продукції,  що поставляється за цим Договором, має відповідати таким вимогам: вугілля кам’яне марки ГКОМ (13-100) - зольність не більше 26 %, внутрішня вологість не вище 10 %.

          2. СТРОКИ ТА ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦІЇ

2.1. Поставка продукції за цим Договором здійснюється у такі строки:

серпень-вересень 2014 року згідно рознарядки замовника, що є додатком N 2 до цього Договору.

2.2. Місце здійснення поставки продукції Постачальником

Рівненська обл., Рівненський р-н, загальноосвітні навчальні заклади, згідно рознарядки замовника, що є додатком N 2 до цього Договору. 

2.3. Відвантаження продукції здійснюється грузовим транспортом (самоскид) в присутності представника Покупця_

2.4. Якість паливної продукції повинна відповідати діючим ГОСТам. Кожна партія товару має супроводжуватися документами, що підтверджують їх відповідність якісним вимогам. Копії документів, що підтверджують якість - сертифікати генетичних, технологічних та якісних характеристик на відповідне найменування вугілля, повинні бути завірені мокрою печаткою постачальника.

2.5. При виявленні невідповідності якості продукції або нестачі її кількості, Покупець зобов'язаний призупинити приймання вантажу, вжити заходи по охороні продукції та негайно повідомити про це Постачальника.

Зважування паливної продукції та поставка до місця призначення здійснюється за участю представника Покупця.

У випадку  недостачі або постачання неякісної паливної продукції Покупець має право повернути таку партію продукції Постачальнику і вимагати її заміни на відповідну умовам Договору.

У випадку повторного підтвердження недостачі або постачання неякісної паливної продукції Покупець має право в односторонньому порядку розглянути питання розірвання даного Договору відповідно до чинного законодавства  України.

2.6. У разі порушення терміну поставки товару, визначеного у договорі, Постачальник сплачує Покупцю штраф у розмірі 0,5% від вартості непоставленого товару за кожний день затримки починаючи з 01.10.2014.

2.7. Навантажувально-развантажувальні роботи та довіз товару в необхідній кількості до місця знаходження кожного навчального закладу здійснюється Постачальником за власні кошти.

3. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Ціна за одиницю продукції, що поставляється за цим Договором, визначена Сторонами у Специфікації (додаток 1).

3.2. Загальна ціна продукції, що поставляється за цим Договором, складає:

______________________________________________________________________

3.3. Розрахунки за цим Договором здійснюються шляхом

________________безготівковий розрахунок______________________________

3.4. Строк оплати продукції, що поставляється за цим Договором, становить                           на протязі  30-ти_банківських днів з моменту отримання товару.

3.5. У разі затримки фінансування, розрахунки за відпущений товар здійснюються при отриманні Покупцем відповідного призначення на фінансування цього товару. При виникненні зобов’язань проплата за отриманий товар проводиться при наявності та в межах відповідних асигнувань. 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується "порушення Договору"), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

4.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежність тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

4.1.2.Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, яке сталося не з її вини (умислу чи необережності).

4.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

4.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань при закупівлі товарів за бюджетні кошти Постачальник сплачує Замовнику штрафні санкції (штраф) у розмірі двох облікових ставок НБУ.

4.3. Сплата Стороною та (або) відшкодування збитків, завданих порушенням Договору, не звільняє її від обов'язку виконати цей Договір в натурі, якщо інше прямо не передбачено чинним в Україні законодавством.

5. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

5.1. Жодна з сторін не несе відповідальності по зобов’язаннях даного договору при настанні загальноприйнятих  форс-мажорних обставин.

5.2. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне  виконання зобов'язань за цим  Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

5.3. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше  ніж  протягом  2 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

5.4. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються уповноваженими органами влади.

5.5. У  разі  коли  строк  дії  обставин  непереборної   сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленному порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Учасник  повертає  Замовнику кошти  протягом  трьох  днів  з  дня розірвання цього Договору.

 

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1.    Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2.    Якщо  відповідний  спір  неможливо  вирішити  шляхом  переговорів,  він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

7. ДІЯ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його
підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

7.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у   п. 7.1. цього Договору та закінчується _____31 грудня 2014 року_____.

7.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

7.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

7.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо   інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

7.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

7.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

7.8. Дострокове розірвання чинного договору може мати місце за погодженням сторін, або на підставах, передбачених чинним законодавством, а також в односторонньому порядку, про що попередивши іншу сторону письмово за 10 днів до розірвання:

-         коли у зв”язку із специфікою діяльності “Покупця” відпадає потреба у даному товарі;

-         у випадку необгрунтованого підвищення цін на товари з боку “Продавця”;

-         завищення цін вище ринкових та граничних;

-         неякісне постачання товару;

-         невчасне постачання товару.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів  добросовісності, розумності та справедливості.

8.2. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

8.3. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

8.4.    Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

8.5. Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено у встановленому порядку.

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Зі всіх питань, що не врегульовані чинним  договором, сторони керуються діючим  законодавством України.

9.2. Iстотнi умови договору про закупiвлю не можуть змiнюватися пiсля його пiдписання до виконання зобов'язань сторонами у повному обсязi, крiм випадкiв визначених статтею 40 Закону України “Про здійснення державних закупівель”.

МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ПОКУПЕЦЬ                                                       ПОСТАЧАЛЬНИК                                                     

Відділ освіти Рівненської                                     _________________________

райдержадміністрації                                            _________________________

м. Рівне, вул. Соборна.195                                    _________________________

тел. (0362) 22-10-53, 22-11-64                               _________________________

Р/Р 35416003000873                                               _________________________

ГУДКСУ в Рівненській обл.                                 _________________________

МФО 833017                                                           _________________________

КОД  ЄДРПОУ  02145790                                     _________________________

ПІДПИСИ СТОРІН

За ПОКУПЦЯ                                                        За ПОСТАЧАЛЬНИКА                                                

Керівник                                                                  Керівник

_____________Ю.Г.Середа                                    ____________/___________/                                     

м.п.                                                                       м.п.

 

Додаток № 1

до Договору №_______

від ____________2014 року

 

Специфікація

на поставку паливної продукції

 

п/п

Марка

продукції

Одиниця виміру,

Кількість

Зольність не більше, %

Воло

гість, не вище, %

Ціна 1т, грн.,

в т.ч. ПДВ

Загальна сума, грн., в т.ч. ПДВ

1.

вугілля кам’яне марки ГКОМ

(13-100)

тонна

75

26

10

 

 

 

Всього з ПДВ:

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОКУПЕЦЬ                                                         ПОСТАЧАЛЬНИК                                                   

Відділ освіти Рівненської                                     _________________________

райдержадміністрації                                            _________________________

м. Рівне, вул. Соборна.195                                    _________________________

тел. (0362) 22-10-53, 22-11-64                               _________________________

Р/Р 35416003000873                                               _________________________

ГУДКСУ в Рівненській обл.                                 _________________________

МФО 833017                                                           _________________________

КОД  ЄДРПОУ  02145790                                     _________________________

 

Керівник                                                                  Керівник

 

_____________Ю.Г.Середа                                   ___________/___________/                                        

м.п.                                                                      м.п.

 

Додаток № 2

до Договору № _______

                                                                                              від ____________2014 року 

 

Рознарядка на поставку вугілля кам’яного

 

п/п

Назва шкіл

Вугілля кам’яне марки ГКОМ (13-100)

(кількість тонн)

1.

Жобринська ЗОШ І-ІІІ ступенів

10

2.

Іскрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

20

3.

Сухівецька ЗОШ І-ІІ ступенів

25

4.

Великоолексинська ЗОШ І-ІІІ ступенів

  5

5.

Загорощанська ЗОШ І ступеня

15

 

Всього:

                    75

 

Ціна:

 

 

ПОКУПЕЦЬ                                                         ПОСТАЧАЛЬНИК                                                   

Відділ освіти Рівненської                                     _________________________

райдержадміністрації                                            _________________________

м. Рівне, вул. Соборна.195                                    _________________________

тел. (0362) 22-10-53, 22-11-64                               _________________________

Р/Р 35416003000873                                               _________________________

ГУДКСУ в Рівненській обл.                                 _________________________

МФО 833017                                                           _________________________

КОД  ЄДРПОУ  02145790                                     _________________________

 

Керівник                                                                  Керівник

_____________Ю.Г.Середа                                   ___________/___________/                                        

м.п.                                                                      м.п.

 

Додаток 7

до запиту цінових пропозицій

Лист – згода на обробку персональних даних

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.10 №2297-VI даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України «Про здійснення державних закупівель», а також згідно з нормами чинного законодавства, моїх персональних даних (у т.ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво платника податку, банківські реквізити, розрахункові рахунки, електронні ідентифіковані дані: номери телефонів, електронні адреси або інша необхідна інформація, передбачена законодавством), відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі у процесі конкурсних торгів, цивільно-правових та господарських відносин.

Дата___________

Керівник _____________________

                              (підпис)                                     

 М.П.Назва файлуЗавантажити
▪  ФОРМА ЗАПИТУ цінових пропозиційЗавантажити файл


« назад
Контакти
Наша адреса:
33001, Рівненський район,
м. Рівне, вул. Соборна, 195
Контактні телефони:
(0362) 63-41-28
E-mail:
viddilosvityrda@ukr.net

Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Український центр оцінювання якості освіти

Освітній портал педпреса