Новини
22.02.2020
Семінар-практикум заступників директорів з навчально-виховної роботи ЗЗСО Рівненського району
20 лютого на базі опорного закладу "Котівський ліцей" (директор Оксана Мазур) відбувся семінар-практикум заступників директорів з навчально-виховної...
22.02.2020
ІІІ (обласний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з німецької мови
12 лютого пройшов ІІІ (обласний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з німецької мови.III місце здобув учень 10-го класу Колоденського ліцею...
Обласне управління освіти і науки

Рівненська районна державна адміністрація


Державні закупівлі

▪  Форма запиту цінових пропозицій

14.06.2012

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

 

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

33001, м. Рівне, вул. Соборна, 195, тел. 22-10-53, E-mail:viddilosvityrda@ukr.net

 

 

__________№____________                             Редакція інформаційного бюлетеня

                                                                            «Вісник державних закупівель»

                                                                            ---------------------------------------------

                                                                            м. Київ, вул. Воровського, 22,

 

ФОРМА ЗАПИТУ
цінових пропозицій
 

 

1. Замовник:

1.1. Найменування Відділ освіти Рівненської районної державної адміністрації.            

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ    02145790.

1.3. Місцезнаходження   33001, м. Рівне, вул. Соборна, 195.

1.4. Реєстраційний рахунок замовника 35414003000339 ГУДКУ в Рівненській області МФО 833017.

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail). Решеніна Тетяна Михайлівна - юрисконсульт, секретар комітету з конкурсних торгів телефон/телефакс (0362) 63-14-01, E-mail:viddilosvityrda@ukr.net

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) Відділ освіти Рівненської районної державної адміністрації               02145790

 

2. Фінансування закупівлі:

2.1. Джерело фінансування закупівлі Районний  бюджет.

2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі (не для друку, не для оприлюднення)

2.3. Очікувана ціна одиниці товару (у разі закупівлі товару) (не для друку, не для оприлюднення)

 

 

 

 

3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

 

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності) osvita.wedes.com.ua 

 

5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі ВУГІЛЛЯ  КАМ’ЯНЕ  ДК-10.10.1

5.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри вугілля кам’яне марки ДГЖКОМ (13-100) – 56 т. або еквівалент,  вугілля кам’яне марки АМ (13-25) – 5 т. або еквівалентвугілля кам’яне марки ДГР (0-200) –           5 т. або еквівалент.

5.3. Строк поставки товарів або надання послуг  cерпень-жовтень 2012 року.

 

6. Основні умови договору. Відповідно до Розділу 9 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

 

7. Строк дії цінових пропозицій. 120 днів

 

8. Подання цінових пропозицій:

8.1. Місце та спосіб 33001, м. Рівне, вул. Соборна, 195, каб. 33. Особисто або поштою.

8.2. Строк. 10  липня  2012 року до 10 год. 00 хв.

 

9. Розкриття цінових пропозицій:

9.1. Місце. 33001, м. Рівне, вул. Соборна, 195, каб. 26.

9.2. Дата.  10  липня  2012 року

9.3. Час. об  11 год. 00 хв.

 

10. Додаткова інформація. Кваліфікаційні критерії згідно ст. 16 Закону. Більш детально на веб-порталі www.tender.me.gov.ua.

 

 

Заступник начальника відділу освіти, голова комітету з конкурсних торгів                                                    

 

 

 

                                                   Ю.Г.Середа

 

 

 

096 5160709 Решеніна Тетяна Михайлівна              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Додатки:

 1. Інструкція учасникам з оформлення цінових пропозицій.
 2. Форма «Цінова пропозиція».
 3. Технічне завдання.
 4. Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним та іншим вимогам замовника.
 5. Форма «Довідка про учасника торгів».
 6. Форма «Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази».
 7. Форма «Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, що мають відповідні знання та досвід».
 8. Форма «Довідка про виконання аналогічних договорів».
 9. Форма «Довідка відсутність підстав для відмови в участі в процедурі закупівлі».

 

* Прим. Всі додатки є невід’ємною частиною цього запиту цінових пропозицій.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          Додаток 1

до запиту цінових пропозицій

 

Інструкція учасникам з оформлення цінових пропозицій

         1. Пропозиції подаються стосовно предмету закупівлі в цілому.

2. Цінові пропозиції подаються у письмовій формі (за формою наведеною у Додатку 2),  перелік документів, зазначених у Додатку 4, в запечатаному конверті не пізніше кінцевого строку їх подання.

3. На конверті має бути зазначено:

 - адреса та назва Замовника;

 - адреса та назва Учасника, код за ЄДРПОУ, № телефону;

 - найменування торгів (конкурсних торгів), на які подається цінова пропозиція;

 - маркування “НЕ ВІДКРИВАТИ ДО ПОЧАТКУ ТОРГІВ”.

4. Пропозиція подається за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою (за наявності).

         5. Кожен учасник має право подати тільки одну цінову пропозицію, яка не може бути в подальшому змінена.

Кожна одержана цінова пропозиція вноситься Замовником до реєстру отриманих пропозицій.

Усі сторінки цінової пропозиції учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*. У разі, якщо учасником торгів є особа, яка здійснює діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, то усі сторінки пропозиції повинні містити лише підписи такого учасника.

Якщо конверт, що містить цінову пропозицію, не оформлений, не запечатаний або не промаркований відповідно до вимог цього запиту, замовник відхиляє таку цінову пропозицію до моменту її розкриття і повертає учаснику без розгляду.

         6. Цінові пропозиції розкриваються у встановлений замовником час. До участі у процедурі розкриття цінових пропозицій запрошуються всі учасники, що подали свої пропозиції. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Якщо учасником торгів є фізична особа, то вона повинна мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу.

Якщо учасником торгів виступає юридична особа, яку представляє керівник, він повинен надати завірені копії документів, що підтверджують його повноваження, та мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу.

У разі якщо учасника представляє інша особа, необхідно надати довіреність на представництво інтересів учасника, а також мати при собі оригінал документа, що засвідчує особу. Копії документів, які засвідчують особу представника учасника повинні бути надані у складі пропозиції конкурсних торгів. (*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

        7. Усі документи, що мають відношення до пропозиції, складаються українською мовою в 1-му примірнику.

        8. Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат (на транспортування, завантаження, розвантаження, пакування), податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені. Не врахована Учасником вартість окремих елементів витрат не сплачується Замовником окремо,  та вважається врахованою у загальну ціну його цінової пропозиції.  Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів. Учасник при розрахунку ціни пропозиції конкурсних торгів не має права включати в ціну пропозиції будь-які витрати, понесені ним у процесі здійснення процедури закупівлі та укладання договору про закупівлю.

        В ціновій пропозиції ціни вказуються за кожну одиницю виміру товару, який пропонується для постачання із урахуванням кількості, наведеної в запиті цінових пропозицій та остаточно виводиться підсумкова ціна пропозиції.

        9. Переможцем процедури запиту цінових пропозицій визнається учасник, який подав пропозицію, що відповідає вимогам замовника, зазначеним у запиті цінових пропозицій, та має найнижчу ціну.

        У випадку однакового значення рангу, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.

        10. Замовник акцептує  цінову пропозицію в день визначення переможця. Протягом  одного  робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця замовник зобов'язаний надіслати переможцю процедури закупівлі повідомлення про акцепт цінової пропозиції, а всім учасникам -  повідомлення  про  результати  процедури  запиту цінових пропозицій із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника-переможця.

        11. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі.

        12. Замовник відхиляє цінові пропозиції, у разі якщо вони не відповідають вимогам замовника, зазначеним у запиті, або  з підстав, зазначених у статті 17 Закону України “Про здійснення державних закупівель”.

       13. Замовник відміняє процедуру запиту цінових  пропозицій  та має право визнати її такою,  що не  відбулася,  у  випадках, визначених статтею 30 Закону.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до запиту цінових пропозицій

 

 

Форма „Пропозиція" подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.

 

ФОРМА "ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ"

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

 

Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю ВУГІЛЛЯ КАМ’ЯНОГО згідно з вимогами, що  запропоновані Замовником торгів.

               Вивчивши запит цінових пропозицій та вимоги Замовника, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у ціновій пропозиції за наступними цінами:

 

Найменування або еквівалент товару

Одиниця виміру

Кількість

Ціна за одиницю, грн., з ПДВ

Загальна вартість, грн., з ПДВ

Вугілля кам’яне марки ДГЖКОМ (13-100)  

Тонна

56

 

 

Вугілля кам’яне марки

 АМ (13-25)  

Тонна

5

 

 

Вугілля кам’яне марки

 ДГР (0-200)

Тонна

5

 

 

Загальна вартість пропозиції   _________________ (цифрами) грн., з ПДВ,

___________________________________________________________ (словами) грн., з ПДВ                                                                                                                                     Σ

 

1. До акцепту нашої цінової пропозиції, Ваш Запит цінових пропозицій разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

         2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом  120  днів з дня розкриття цінових пропозицій, встановлених Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

          3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі цінові пропозиції згідно з умовами запиту цінових пропозицій, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами і що Ви не зобов’язані її акцептувати.

 4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через п'ять робочих днів з дня відправлення  письмового повідомлення всім Учасникам процедури відкритих торгів, але не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця.                                                            

 

 

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.

 

 

* Примітка: Ціна за одиницю має враховувати всі затрати учасника (постачальника), пов’язані з  виконанням Договору, в т. ч. сплату податків і зборів (обов’язкових платежів) тощо. Якщо учасник не є платником ПДВ поруч з ціною за одиницю має зазначити словами «без ПДВ».

 

 

 

 

Додаток 3

до запиту цінових пропозицій

 

 

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Вугілля камяне 10.10.1 

 

            № п/п

Найменування, марка

Одиниця вимірювання

Кількість

 

1

вугілля кам’яне марки ДГЖКОМ (13-100)  

Тонна

56

2

вугілля кам’яне марки

 АМ (13-25)  

Тонна

5

3

вугілля кам’яне марки

 ДГР (0-200)

Тонна

5

 

 1. Вугілля кам’яне марки ДГЖКОМ (13-100) - зольність не більше 26 %, внутрішня вологість не вище 10 %.
 2. Вугілля кам’яне марки АМ (13-25) - зольність не більше 22 %, внутрішня вологість не вище 10 %.
 3. Вугілля кам’яне марки ДГР (0-200) - зольність не більше 33 %, внутрішня вологість не вище 10 %.

 

          Вугілля кам’яне, що є предметом даної закупівлі повинне відповідати вимогам відповідних державних стандартів України.

          Товар повинен мати посвідчення про якість та/або протокол випробування проб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до запиту цінових пропозицій

 

ПЕРЕЛІК

документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам згідно законодавства

 

Документи, які додаються до пропозиції конкурсних торгів:

Документи, що підтверджують здійснення учасником підприємницької діяльності відповідно до умов його статуту:

 • Копія Статуту або іншого установчого документу.
 • Копія довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.
 • Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності або виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
 • Копія паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).
 • Копія довідки про взяття на облік платника податків.
 • Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість.
 • Оригінал або нотаріально завірена копія витягу з єдиного державного реєстру, датований не пізніше, ніж за 10 календарних днів до дня подачі конкурсної пропозиції.

      Документи, що підтверджують якість товару:

 • Копія посвідчення про якість вугілля та/або протоколу випробування проб вугілля.

Документи, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю:

 • Виписка з протоколу засновників, або копія наказу про призначення, або довіреність на керівника або особу що підписала пропозицію.

Інші документи:

 • Довідка про учасника (За формою додатку № 5)
 • Довідка про наявність обладнання та матеріально технічної бази (За формою додатку № 6)
 • Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (За формою додатку № 7)
 • Довідка про виконання аналогічних договорів (За формою додатку № 8)
 • Копія балансу (підприємства) учасника конкурсних торгів станом на останню звітну дату.
 • Копія звіту про фінансові результати (підприємства) учасника конкурсних торгів станом на останню звітну дату.
 • Копія звіту про рух грошових коштів (підприємства) учасника конкурсних торгів станом на останню звітну дату (якщо учасник є суб’єктом малого підприємництва та не подає зазначену форму звітності до відповідних органів, то такий учасник у складі пропозиції надає лист-пояснення за підписом та печаткою у довільній формі).  
 • Копія довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами. (датована не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дня подачі пропозиції конкурсних торгів).
 • Оригінал або нотаріально завірена копія довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету (повинна бути дійсна на день розкриття пропозицій конкурсних торгів).
 • Довідка про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі (За формою додатку № 9)

 

 

* Важливо: Копії документів, що надаються учасником у складі цінової пропозиції повинні містити на кожній сторінці відбитки печатки учасника, а також підписи особи, уповноваженої на підписання цінової пропозиції.

* Документи, що не передбачені законодавством для Учасників – фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів.

 

 

 

Додаток 5

до запиту цінових пропозицій

 

 

1. Учасник торгів

 

1.1. Повне найменування,
код ЄДРПОУ

 

1.2. Місцезнаходження (область, район, населений пункт, вулиця, № будинку, офіс, поштовий індекс)

 

1.3. Телефон (факс) з кодом міжміського зв’язку

 

1.4. E-mail (за наявності)

 

1.5. Розрахунковий рахунок

 

1.6. Назва банку, МФО

 

1.7. Керівник (прізвище, ім’я, по-батькові, контактний телефон)

 

Подається у наведеному нижче вигляді,

Учасник не повинен відступати від даної форми

На фірмовому бланку Учасника              

Довідка про учасника торгів

 

 

 

      ____________________________________________                                         _______________

      (посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи учасника                           (підпис)

 

       М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6

до запиту цінових пропозицій

Подається у наведеному нижче вигляді,

Учасник не повинен відступати від даної форми

На фірмовому бланку Учасника

 

Довідка

про наявність обладнання

та матеріально технічної бази

 

п/п

Найменування механізму, обладнання

Кількість

(шт.)

Технічний стан

Власний/

орендований

Примітки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     _________________________________________________                        _______________

     (посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи учасника                              (підпис)

 

      М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 7

до запиту цінових пропозицій

 

Подається у наведеному нижче вигляді,

Учасник не повинен відступати від даної форми

На фірмовому бланку учасника

 

 

Довідка

про наявність працівників відповідної кваліфікації,

які мають необхідні знання та досвід

 

 

п/п

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові працівника.

Працює постійно/тимчасово

Досвід роботи

за фахом/на зайнятій посаді

Освіта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    _________________________________________________                               _______________

    (посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи учасника                                       (підпис)

 

 

      М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 8

до запиту цінових пропозицій

 

 

Подається у наведеному нижче вигляді,

Учасник не повинен відступати від даної форми

На фірмовому бланку учасника

 

 

Довідка

про виконання аналогічних договорів

 

п/п

Повна

 назва замовника

Вид наданих послуг/поставлених товарів

Роки надання послуг/постачання товарів

Вартість наданих послуг/поставлених товарів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     _________________________________________________                    _______________

      (посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи учасника             (підпис)

 

 

         М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 9

до запиту цінових пропозицій

 

 

Подається у наведеному нижче вигляді,

Учасник не повинен відступати від даної форми

На фірмовому бланку учасника

 

Довідка

про відсутність підстав для відмови

 в участі у процедурі закупівлі

 

Цією довідкою ______________________________ (назва учасника торгів) повідомляє наступне:

1.      ______________________________

                         (назва учасника торгів)      ніколи не було притягнуто згідно з Законом до  відповідальності за вчинення корупційного правопорушення  у сфері державних закупівель

2. .      ______________________________ (фізична особа) 

                     (назва учасника торгів)               не був(ла) засуджено за злочин, пов’язаний  з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому Законом порядку 

            3. Службова (посадова )особа учасника _________________________, яку уповноважено учасником представляти  інтереси _____________________________(назва учасника торгів) під час проведення процедури закупівлі  не була засуджена за злочин, пов’язаний з порушення процедури закупівлі, чи інший  злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому Законом порядку.

          4. ______________________________ (назва учасника торгів) не визнано у встановленому законом порядку банкрутом  та відносно ______________________________ (назва учасника торгів) не відкрито ліквідаційну процедуру.

 

 

_________________________________________________                                   _______________

(посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи учасника                                           (підпис)

 

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Назва файлуЗавантажити
▪  Форма запиту цінових пропозиційЗавантажити файл


« назад
Контакти
Наша адреса:
33001, Рівненський район,
м. Рівне, вул. Соборна, 195
Контактні телефони:
(0362) 63-41-28
E-mail:
viddilosvityrda@ukr.net

Освітній портал педпреса

Український центр оцінювання якості освіти

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти