Новини
05.06.2020
Як змінилися умови вступу до ВНЗ
Цьогоріч абітурієнти, які планують потрапити на бюджетну форму навчання, мають змогу податип’ять заяв на будь-які спеціальності. При цьому в...
05.06.2020
Пам'ятка учасника пробного ЗНО
Обласне управління освіти і науки

Рівненська районна державна адміністрація


Державні закупівлі

▪   ЗМІНИ ДО ДОКУМЕНТАЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ БЕНЗИН

30.05.2013

 

ВІДДІЛ ОСВІТИ

РІВНЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 

 

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

 

РІШЕННЯМ  КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ 

 

ТОРГІВ

ПРОТОКОЛ  № 8-2

 

ВІД  29 травня 2013 року

 

ГОЛОВА КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОГІВ

 

 

________________________ Ю.Г.Середа

               м.п. 

       

 

                            

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

на предмет закупівлі:

«Паливо рідинне та газ; оливи мастильні  

ензин А-95 (по талонах) – 1100 л.,   бензин А-92 (по талонах) – 1100 л., бензин           А-80  (А-76) (по талонах) – 13250 л., дизельне паливо (по талонах) – 14410 л.),

ДК 016:2010 код 19.20.2» 

 

НОВА РЕДАКЦІЯ

 

 

(ЗАТВЕРДЖЕНА РІШЕННЯМ  КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ  ТОРГІВ

ПРОТОКОЛ  № 8-2 ВІД  29 травня 2013 року 

ВИКЛАДЕНА В НОВІЙ РЕДАКЦІЇ)

 

 

 

 

ВІДКРИТІ  ТОРГИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівне – 2013

 

ОГОЛОШЕННЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ

 

 

1. Замовник:

1.1. Найменування Відділ освіти Рівненської районної державної адміністрації

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ   02145790

1.3. Місцезнаходження  Україна, 33001,  м. Рівне,  вул. Соборна,  195

1.4. Реєстраційний рахунок замовника 35414003000339 ГУДКУ в Рівненській області МФО 833017

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail). Решеніна Тетяна Михайлівна - юрисконсульт, секретар комітету з конкурсних торгів, 33001,   м. Рівне,  вул. Соборна,  195, телефон/телефакс (0362) 63-14-01, E-mail:viddilosvityrda@ukr.net

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) Відділ освіти Рівненської районної державної адміністрації    02145790

2. Фінансування закупівлі

2.1. Джерело фінансування закупівлі  Районний  бюджет

2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі (не для друку, не для оприлюднення)

2.3. Очікувана ціна одиниці товару (у разі закупівлі товару) (не для друку, не для оприлюднення)

3. Адреса веб-порталу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України, на якому розмiщується iнформацiя про закупiвлю: www.tender.me.gov.ua.

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розмiщується iнформацiя про закупiвлю (у разi наявностi). osvita.wedes.com.ua.

5. Iнформацiя про предмет закупiвлi:

5.1. Найменування предмета закупiвлi. Паливо рідинне та газ; оливи мастильні ензин А-95 (по талонах) – 1100 л.,   бензин А-92 (по талонах) – 1100 л., бензин А-80 (А-76) (по талонах) – 13250 л., дизельне паливо (по талонах) – 14410 л.),  ДК 016:2010 код 19.20.2

5.2. Кiлькiсть товарiв або обсяг виконання робiт чи надання послуг. Бензин А-95 (по талонах) – 1100 л.,   бензин А-92 (по талонах) – 1100 л., бензин А-80  (А-76) (по талонах) – 13250 л., дизельне паливо (по талонах) – 14410 л.

5.3. Мiсце поставки товарiв, виконання робiт чи надання послуг. заправлення здійснюється на АЗС, розташованих у м. Рівне та/або Рівненському районі Рівненської області

5.4. Строк поставки товарiв, виконання робiт чи надання послуг. До 31 грудня 2013 року

6. Місце отримання документації конкурсних торгів 33001, м. Рівне, вул. Соборна, 195, каб.33

7. Забезпечення пропозицiї конкурсних торгiв (якщо замовник вимагає його надати):

7.1. Розмiр. ----не вимагається------

7.2. Вид. ----------------

7.3. Умови надання. ------------------

8. Подання пропозицiй конкурсних торгiв:

8.1. Місце    33001, м. Рівне, вул. Соборна, 195,  каб.33

8.2. Строк   11.07.2013  року   до  10 год.   00 хв.

9. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:

9.1. Місце   м. Рівне, вул. Соборна, 195, каб.26

9.2. Дата  11.07.2013 року 

9.3. Час     об  11 год. 00 хв._

10. Додаткова інформація:

Кваліфікаційні критерії – відповідно до ст. 16 Закону. Більш детально – у документації конкурсних торгів. Телефон для довідок:  (0362) 63-14-01.

 

 

Розділ 1. Загальні положення

1

2

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель». Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.

2. Інформація про замовника торгів:

 

- повне найменування:

Відділ освіти Рівненської районної державної адміністрації

- місцезнаходження:

33001, м. Рівне, вул. Соборна, 195

- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:

Прізвище, ім’я, по батькові: Решеніна Тетяна Михайлівна,               

посада: юрисконсульт відділу освіти Рівненської райдержадміністрації, 

адреса: 33001, м. Рівне, вул. Соборна, 195 (каб. 33),                                                                                   

тел. (0362) 63-14-01

електронна адреса E-mail:viddilosvityrda@ukr.net

3. Інформація про предмет закупівлі

 

- найменування предмета закупівлі:

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні ензин А-95 (по талонах) – 1100 л.,   бензин А-92 (по талонах) – 1100 л., бензин А-80 (А-76) (по талонах) – 13250 л., дизельне паливо (по талонах) – 14410 л.), ДК 016:2010 код 19.20.2

- вид предмета закупівлі:

Товар: Бензин А – 95,  А – 92, А – 80 (А-76), дизельне паливо.

- місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

Заправлення здійснюється на АЗС, розташованих у м. Рівне та/або Рівненському районі Рівненської області.

 

Бензин А-95 (по талонах) – 1100 л.,  

Бензин А-92 (по талонах) – 1100 л.,

Бензин А-80  (А-76) (по талонах) – 13250 л.,

Дизельне паливо (по талонах) – 14410 л.

- строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

До 31 грудня 2013 року

4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація

учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

6. Інформація  про  валюту  (валюти),  у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних  торгів є гривня.

7. Інформація про мову (мови),  якою  (якими) повинні  бути складені пропозиції конкурсних торгів

Під час проведення процедур закупівель всі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою.

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо  документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до   статті 10 Закону.

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

     У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

     Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до  статті 10 Закону.

Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів
 *Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

     Пропозиція конкурсних торгів  подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника з реєстром наданих документів, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

     Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів. Пропозиція конкурсних торгів оформляється згідно з формою викладеною у додатку 1 до документації конкурсних торгів.

     Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

     Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.
     Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки* учасника процедури закупівлі.

     На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і місцезнаходження замовника;
- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- повне найменування (для юридичної особи) або прiзвище, iм'я, по батьковi    (для фiзичної   особи), iдентифiкацiйний код/реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або  серiя та номер  паспорта  (для  фiзичних  осiб,  якi  через  свої релiгiйнi  переконання вiдмовляються вiд прийняття реєстраційного номера облiкової картки платника податкiв та  повiдомили  про  це вiдповiдний  орган державної податкової служби i мають вiдмiтку у паспортi), номери контактних телефонів учасника процедури закупiвлi, який надав пропозицiю конкурсних   торгів;

- маркування: „Не відкривати” до 11.07.2013 року 11.00 год. (зазначається дата та час розкриття  пропозицій конкурсних торгів).

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

     Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

   - документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

   - документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим замовником;

   - документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям.

- форми «пропозиція конкурсних торгів» (додаток 1)

     Згідно з цією документацією конкурсних торгів та додатками 2-7 Учасник подає, як частину його пропозиції, документи, що підтверджують відповідність Учасника встановленим кваліфікаційним та іншим вимогам замовника.

     Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 цього Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.

3. Ціна пропозиції

     Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат.

      В пропозиції конкурсних торгів ціни вказуються за кожну одиницю виміру товару, який пропонується для постачання, вартість кожного найменування із урахуванням кількості, зазначеної в технічних вимогах, та остаточно виводиться підсумкова ціна пропозиції конкурсних торгів.

     Вартість пропозиції конкурсних торгів та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.

     Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів (у тому числі експортних та імпортних) на товар, який пропонується постачати за Договором, та інших документів, пов’язаних із поданням пропозиції конкурсних торгів, та самостійно несе всі витрати на їх отримання.

     Витрати учасника, пов'язані з підготовкою та поданням пропозиції конкурсних торгів не відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).

     До ціни пропозиції конкурсних торгів не включаються витрати, пов'язані з укладенням договору.

     Пропозиція конкурсних торгів учасника не може передбачати здійснення Замовником попередньої оплати.

      Закупівля здійснюється в межах коштів передбачених на 2013 р. залежно від реального фінансування видатків Замовника.   

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

Не вимагається

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

 Не вимагається

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

     Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 120 календарних днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

    Учасник має право:

    - відхилити таку вимогу,

    - погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів.

6. Кваліфікаційні критерії до учасників

     До участі у процедурі закупівлі допускаються учасники, що відповідають кваліфікаційним критеріям, за умови відсутності підстав для їх відхилення встановлених статтею 17 Закону.

     Кваліфікаційні критерії до учасників:

    - наявність обладнання та матеріально-технічної бази (кількість та розташування АЗС учасника);

    - наявність працівників  відповідної  кваліфікації,  які  мають необхідні знання та досвід;

   - наявність документально  підтвердженого   досвіду   виконання аналогічних договорів;    

   -  наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

     Запропонований учасником товар має відповідати  існуючим міжнародним та національним стандартам для відповідної групи товарів.

      Технічне завдання - додаток 8

Бензин А-95 (по талонах) – 1100 л.,  

Бензин А-92 (по талонах) – 1100 л.,

Бензин А-80  (А-76) (по талонах) – 13250 л.,

Дизельне паливо (по талонах) – 14410 л.

     Товар (бензин марок А-95, А-92, А-80 (76), дизельне паливо) повинен постачатись на АЗС розташованих на території м. Рівне та/або Рівненського району Рівненської області.

     Товар (бензин марок А-95, А-92, А-80 (76), дизельне паливо) повинен мати паспорт якості та сертифікат відповідності.

      Вид постачання – талони, з терміном дії талонів – до повного використання.

8. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

     Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання  пропозицій конкурсних торгів:
- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів:

- місце подання пропозицій конкурсних торгів:

- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)

 

 

 

Особисто або поштою

 

33001, м. Рівне, вул. Соборна, 195  (каб. 33)

 

11.07.2013 до 10 год. 00 хв.  

 

 

     Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.
     На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:

- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

 

 

 

33001, м. Рівне, вул. Соборна, 195  (каб. 26)

 

11.07.2013 об 11 год. 00 хв.  

 

     До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

     Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

     Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу уповноваженого представника учасника.

     Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

     Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою затвердженою уповноваженим органом.
     Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

     Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

     Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

     Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

     Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

     Замовник  має  право  на виправлення арифметичних помилок, допущених в  результаті  арифметичних  дій,  виявлених  у  поданій пропозиції  конкурсних  торгів  під  час  проведення її оцінки,  у порядку, визначеному документацією конкурсних  торгів,  за  умови отримання  письмової  згоди на це учасника,  який подав пропозицію конкурсних торгів.

     Замовник проводить оцінку  пропозицій  конкурсних  торгів, які не було відхилено згідно із Законом.

     Замовник  визначає  переможця  торгів  з  числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Під час оцінки Замовником пропозицій конкурсних торгів використовуються критерії та методика, зазначені у Додатку 9.

До оцінки пропозицій конкурсних торгів за критерієм „Ціна" приймаються кінцеві ціни, запропоновані учасниками торгів, які відображені в протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

 

     Критерієм оцінки пропозицій є ціна, питома вага критерія становить 100 %.

     Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має голова  комітету з конкурсних торгів. Переможець визначається рішенням комітету з конкурсних торгів. У випадку, якщо ціна учасників, зазначена у пропозиції є однаковою, перевага надаватиметься тому учаснику, розміщення мережі автозаправочних станцій якого, є найбільш вигіднішими для Замовника.  

     Замовник   має   право   звернутися   за  підтвердженням інформації,   наданої  учасником,  до  органів  державної  влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі  отримання  достовірної  інформації  про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині  першій  статті  17  Закону,  або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої  недостовірної  інформації, що  є  суттєвою  при  визначенні  результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.

      Загальний строк розгляду,  оцінки та визначення  переможця процедури  закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.

2. Виправлення арифметичних помилок

     Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

     Замовник зазначає умови та порядок виправлення арифметичних помилок: а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

б) при розходженні між ціною за літр та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за літр на кількість, ціна за літр є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд Замовника, в ціні за літр є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за літр виправляється.

     Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його  пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

3. Інша інформація

---------

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

 

 

 

 

     Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:

     - учасник:

     не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 цього Закону;

     не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

     - наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону;

     - пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

     Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

     Замовник відміняє торги у разі:

     - відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;
     - неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

      - виявлення факту змови учасників;

      - порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;

      - подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

      - відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;

      - якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.
    
     Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

      - ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

      - здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

     Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.

6. Акцепт пропозиції конкурсних торгів

     Замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

     Замовник надсилає переможцю торгів протягом одного робочого дня з дня акцепту, повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, а також надсилає всім учасникам процедури відкритих торгів письмове повідомлення про результати торгів із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника - переможця процедури закупівлі, пропозиція конкурсних торгів якого визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

     Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладеним раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.     

7. Процедура оскарження

Порядок оскарження процедури закупівлі визначається відповідно до ст.18 Закону

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

     У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.
     Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

2. Істотні умови, які обов'язково включаються  до договору про закупівлю

     Договір про закупівлю укладається в письмовій формі з урахуванням особливостей, визначених у статті 40 Закону та відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України.

     Основні умови договору - додаток 10.

     Учасник - переможець процедури закупівлі при укладенні договору повинен надати дозвіл або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством та документацією конкурсних торгів.    

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

     У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю 

Не вимагається 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

Форма „Пропозиція конкурсних торгів" подається у вигляді, наведеному нижче

Учасник не повинен відступати від даної форми.

 

 ФОРМА "ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ"

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

 

Ми, _________________________________________(назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у процедурі відкритих торгів на закупівлю товарів Паливо рідинне та газ; оливи мастильні ензин А-95 (по талонах) – 1100 л.,   бензин А-92 (по талонах) – 1100 л., бензин А-80 (А-76) (по талонах) – 13250 л., дизельне паливо (по талонах) – 14410 л.), ДК 016:2010 код 19.20.2, згідно з вимогами, що  запропоновані Замовником торгів.

               Вивчивши документацію конкурсних торгів та технічне завдання, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у пропозиції конкурсних торгів за наступними цінами:

Найменування або еквівалент товару

Одиниця виміру

Кількість

Ціна за одиницю, грн., з ПДВ

Загальна вартість, грн., з ПДВ

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні ДК 016:2010 код 19.20.2

 

 

 

 

Бензин А-95 (по талонах)

літри

1100

 

 

Бензин А-92 (по талонах)

літри

1100

 

 

Бензин А-80 (76) (по талонах)

літри

13250

 

 

Дизельне паливо (по талонах)

літри

14410

 

 

Загальна вартість пропозиції   _________________ (цифрами) грн., з ПДВ,

___________________________________________________________ (словами) грн., з ПДВ                                                                                                                                     Σ

        1. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів  разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 календарних днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

5. Термін поставки продукції – не пізніше 15 календарних днів з моменту укладення договору.

6. Умови розрахунків – на протязі 20 календарних днів з моменту отримання товару по накладних.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.

 

Додаток 2

 

ПЕРЕЛІК

документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам згідно законодавства

Документи, які додаються до пропозиції конкурсних торгів:

Документи, що підтверджують здійснення учасником підприємницької діяльності відповідно до умов його статуту:

 • Копія Статуту або іншого установчого документу.
 • Копія довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.
 • Копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності.
 • Копія паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).
 • Копія довідки про взяття на облік платника податків.
 • Копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість.
 • Оригінал або нотаріально завірена копія витягу з єдиного державного реєстру, датований не пізніше, ніж за 10 календарних днів до дня подачі конкурсної пропозиції.

      Документи, що підтверджують якість товару:

 • Копія паспорту якості та сертифікату відповідності на запропоновану продукцію

Документи, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю

 • Виписка з протоколу засновників, або копія наказу про призначення, або довіреність на керівника або особу що підписала пропозицію.

Інші документи:

 • Довідка про учасника (За формою додатку № 3)
 • Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази (За формою додатку № 4)
 • Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (За формою додатку № 5)
 • Довідка про виконання аналогічних договорів (За формою додатку № 6)
 • Копія балансу (підприємства) учасника конкурсних торгів станом на останню звітну дату.
 • Копія звіту про фінансові результати (підприємства) учасника конкурсних торгів станом на останню звітну дату.
 • Копія звіту про рух грошових коштів (підприємства) учасника конкурсних торгів станом на останню звітну дату (якщо учасник є суб’єктом малого підприємництва та не подає зазначену форму звітності до відповідних органів, то такий учасник у складі пропозиції надає лист-пояснення за підписом та печаткою у довільній формі).
 • Оригінал або нотаріально завірена копія довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами. (датована не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дня подачі пропозиції конкурсних торгів).
 • Оригінал або нотаріально завірена копія довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету (повинна бути дійсна на день розкриття пропозицій конкурсних торгів).
 • Оригінал чи нотаріально завірена копія довідки про відсутність учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, видана уповноваженою державною установою чи підприємством, або витяг (виписка) з Єдиного державного реєстру юридичної та фізичних осіб – підприємців із зазначенням відповідних відомостей протягом місяця до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.
 • Довідка про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі (За формою додатку № 7)
 • Відомості про місцезнаходження мережі автозаправочних станцій, зокрема, розташованих на території м. Рівне та/або Рівненського району Рівненської області  (в довільній формі).

* Важливо: Копії документів, що надаються учасником у складі цінової пропозиції повинні містити на кожній сторінці відбитки печатки учасника, а також підписи особи, уповноваженої на підписання цінової пропозиції.

* Документи, що не передбачені законодавством для Учасників – фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів.

 

Додаток 3

 

 

 

1. Учасник торгів

 

1.1. Повне найменування,
код ЄДРПОУ

 

1.2. Місцезнаходження (область, район, населений пункт, вулиця,

№ будинку, офіс, поштовий індекс)

 

1.3. Телефон (факс) з кодом міжміського зв’язку

 

1.4. E-mail (за наявності)

 

1.5. Розрахунковий рахунок

 

1.6. Назва банку, МФО

 

1.7. Керівник (прізвище, ім’я, по-батькові, контактний телефон)

 

Подається у наведеному нижче вигляді,

Учасник не повинен відступати від даної форми

На фірмовому бланку Учасника

                                                                   

Довідка про учасника торгів

 

 

 

      ____________________________________________                                         _______________

      (посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи учасника                           (підпис)

 

       М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

 

Подається у наведеному нижче вигляді,

Учасник не повинен відступати від даної форми

На фірмовому бланку Учасника

 

Довідка

про наявність обладнання

та матеріально технічної бази

 

п/п

Найменування механізму, обладнання

Кількість

(шт.)

Технічний стан

Власний/

орендований

Примітки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     _________________________________________________                        _______________

     (посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи учасника                              (підпис)

 

      М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

 

 

Подається у наведеному нижче вигляді,

Учасник не повинен відступати від даної форми

На фірмовому бланку учасника

 

 

Довідка

про наявність працівників відповідної кваліфікації,

які мають необхідні знання та досвід

 

 

п/п

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові працівника.

Працює постійно/тимчасово

Досвід роботи

за фахом/на зайнятій посаді

Освіта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    _________________________________________________                               _______________

    (посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи учасника                                       (підпис)

 

 

      М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6

 

 

Подається у наведеному нижче вигляді,

Учасник не повинен відступати від даної форми

На фірмовому бланку учасника

 

 

Довідка

про виконання аналогічних договорів

 

п/п

Повна

 назва замовника (із зазначенням адреси та контактного телефону)

Предмет договору

Договір

 (дата, №)

Вартість договору

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     _________________________________________________                    _______________

      (посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи учасника             (підпис)

 

 

         М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 7

 

 

 

Подається у наведеному нижче вигляді,

Учасник не повинен відступати від даної форми

На фірмовому бланку учасника

 

Довідка

про відсутність підстав для відмови

 в участі у процедурі закупівлі

 

Цією довідкою ______________________________ (назва учасника торгів) повідомляє наступне:

1. Ми, _____________(назва учасника) заявляємо, що не маємо жодних домовленостей з іншими учасниками торгів на закупівлю «Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (бензин А-95 (по талонах) – 1100 л.,   бензин А-92 (по талонах) – 1100 л., бензин А-80 (А-76) (по талонах) – 13250 л., дизельне паливо (по талонах) – 14410 л.), ДК 016:2010 код 19.20.2», спрямовану на встановлення ціни або інших умов конкурсних пропозицій на штучних або неконкурентних засадах, з відома або без відома Замовника.

2. Наше підприємство ______________(назва учасника) не є пов’язаною особою з іншими учасниками торгів. Ми не здійснюємо господарського контролю (управління) за іншими учасниками цієї процедури закупівлі, не перебуваємо під їхнім господарським контролем (управлінням), та не перебуваємо під спільним господарським контролем (управлінням) третьої сторони, разом з одним або кількома іншими учасниками цих торгів.

3. ____________(назва учасника торгів) ніколи не було притягнуто згідно з Законом до  відповідальності за вчинення корупційного правопорушення  у сфері державних закупівель

4.  ____________ (фізична особа)  (назва учасника торгів)               не був(ла) засуджено за злочин, пов’язаний  з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому Законом порядку 

            5. Службова (посадова )особа учасника _________________________, яку уповноважено учасником представляти  інтереси _____________________________(назва учасника торгів) під час проведення процедури закупівлі  не була засуджена за злочин, пов’язаний з порушення процедури закупівлі, чи інший  злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому Законом порядку.

            6. ____________ (назва учасника торгів) не визнано у встановленому законом порядку банкрутом  та відносно ______________________________ (назва учасника торгів) не відкрито ліквідаційну процедуру.

 

 

 

_________________________________________________                                   _______________

(посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи учасника                                           (підпис)

 

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 8

 

 

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні

ензин А-95 (по талонах) – 1100 л.,   бензин А-92 (по талонах) – 1100 л.,

бензин А-80 (А-76) (по талонах) – 13250 л., дизельне паливо (по талонах) – 14410 л.),

ДК 016:2010 код 19.20.2

 

            № п/п

Найменування, марка

Одиниця вимірювання

Кількість

 

 

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні ДК 016:2010 код 19.20.2

 

 

1

Бензин А-95 (по талонах)

літри

1100

2

Бензин А-92 (по талонах)

літри

1100

3

Бензин А-80 (76) (по талонах)

літри

13250

4

Дизельне паливо (по талонах)

літри

14410

 

          1. Товар (бензин марок А-95, А-92, А-80 (76), дизельне паливо) повинен постачатись на АЗС розташованих на території м. Рівне та/або Рівненського району Рівненської області.

          2. Товар, що є предметом даної закупівлі повинен відповідати вимогам відповідних державних стандартів України.

          3. Товар (бензин марок А-95, А-92, А-80 (76), дизельне паливо) повинен мати паспорт якості та сертифікат відповідності.

          4. Вид постачання – талони,  з терміном дії талонів - до повного використання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 9

 

 

КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ ПРОПОЗИЦІЙ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

 

 

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі наступних критеріїв:

1. Ціна;

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою.

Кількість балів кожної пропозиції конкурсних торгів визначається сумарно. Максимально можлива кількість балів дорівнює 100.

1. Кількість балів по критерію Ціна100 балів.

 

Всі пропозиції конкурсних торгів, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш п’яти членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.

Переможець визначається рішенням комітету з конкурсних торгів.

 

Методика оцінки

 1. Кількість балів за критерієм "Ціна" визначається наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів, значення критерію "Ціна" у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:

Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 100, де

Бобчисл = обчислювана кількість балів;

Цmin - найнижче значення за критерієм "Ціна";

Цобчисл - значення поточного критерію пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якого обчислюється;

100 - максимально можлива кількість балів за критерієм "Ціна".

 

Загальна кількість балів за всіма критеріями розраховується по формулі: кількість балів за критерієм «Ціна пропозиції конкурсних торгів» .


 

Додаток 10

 

 

 

Основні умови договору про закупівлю

             Договір про закупівлю укладається з дотриманням вимог чинного законодавства України, зокрема, ст. ст. 40, 41 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

             Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятись від змісту цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов’язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю.

            Істотними умовами договору про закупівлю є:

- предмет договору:  Паливо рідинне та газ; оливи мастильні ензин А-95 (по талонах) –     1100 л.,   бензин А-92 (по талонах) – 1100 л., бензин А-80 (А-76) (по талонах) – 13250 л., дизельне паливо (по талонах) – 14410 л.), ДК 016:2010 код 19.20.2;

-         кількість товарів, робіт і послуг та вимоги щодо їх якості: згідно з Додатком 8 до цієї документації з конкурсних торгів;

-         закупівля товару здійснюється по картках на пальне встановленої форми відповідного номіналу. Картки на пальне, на підставі яких здійснюється відпуск товару, є дійсними до їх повного використання замовником;

-         строк поставки товару - не пізніше 15 календарних днів з моменту укладення договору;

-         умови розрахунків – на протязі 20 календарних днів з моменту отримання товару по накладних;

-         ціна договору: Договірна ціна, що пропонується за умовами запиту цінових пропозицій може бути зменшеною за взаємною згодою сторін. Ціна на товар встановлюється в національній  валюті України. В ціну включаються всі затрати учасника (постачальника), пов’язані з  виконанням Договору, в т. ч. сплату податків і зборів (обов’язкових платежів) тощо;

-         термін та місце поставки товарів: до 31 грудня 2013 року. Місце поставки – АЗС розташовані на території м. Рівне та/або Рівненського району Рівненської області;

-         строк дії договору: з моменту укладення договору до 31.12.2013 року;

-         права та обов’язки сторін: відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель»;

-         обсяги закупівлі товарів можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків;

-         відповідальність сторін: у випадку порушення умов договору сторони несуть відповідальність передбачену чинним законодавством України.

 

 

     *Прим.: Учасник-переможець процедури закупівлі при укладенні договору повинен надати дозвіл або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.« назад
Контакти
Наша адреса:
33001, Рівненський район,
м. Рівне, вул. Соборна, 195
Контактні телефони:
(0362) 63-41-28
E-mail:
viddilosvityrda@ukr.net

Український центр оцінювання якості освіти

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Освітній портал педпреса

Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти