Новини
03.07.2020
У МОН розробили зміни до критеріїв оцінювання в НУШ
Міністерством освіти і науки розроблений проект змін до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої...
03.07.2020
Про відновлення справедливості у питанні оплати праці педагогічним працівникам закладів дошкільної і позашкільної освіти
Засідання Верховної Ради у п’ятницю, 3 липня, розпочнеться з традиційної години запитань до уряду. Сьогодні на перше читання виноситься...
Рівненська районна державна адміністрація

Обласне управління освіти і науки


Програми розвитку

▪  Районна Програма “Шкільне харчування” на 2015-2019 роки

27.01.2015

Схвалено                                                                    Затверджено

розпорядження голови                                              рішення Рівненської районної

Рівненської районної                                                 ради

державної адміністрації                                            від 23 січня 2015 року        

20 січня 2015 року № 21                                           № 1686

 

Районна Програма

“Шкільне харчування” на 2015-2019 роки

1. Паспорт Програми

Назва Програми

Районна Програма «Шкільне харчування» на                   2015-2019 роки

Підстава до розробки

Програми

 

Закони України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про охорону дитинства”, “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям”, “Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України” від 28 грудня 2014 року № 76-VIII, “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин” від                  28 грудня 2014 року № 79-VIII, постанова Кабінету Міністрів України від 19 червня 2002 року                 № 856 “Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах”, наказ Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2005 року № 242/329 “Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 червня 2005 року за № 661/10941

Замовник Програми

Відділ освіти райдержадміністрації

Головний розробник

Програми

Відділ освіти райдержадміністрації

 

Головна мета Програми

Створення умов для збереження здоров’я дітей, підвищення рівня організації харчування, забезпечення школярів раціональним та якісним харчуванням, впровадження нових технологій приготування їжі й форм обслуговування учнів  загальноосвітніх навчальних закладів

Строки реалізації

Програми

2015-2019 роки

Джерела фінансування

Кошти субвенції з державного бюджету, загального (спеціального) фонду районного бюджету та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством

Обсяги фінансування

Обсяг коштів на кожний окремий рік розглядається у встановленому чинним законодавством порядку

Очікувані кінцеві

результати реалізації Програми

  • створення єдиної системи харчування;
  • забезпечення безоплатним харчуванням учнів із числа дітей-сиріт, дітей-інвалідів/інвалідів І-ІІІ групи, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям”, учнів  1-4 класів, як виняток, дітей напівсиріт, дітей учасників АТО та дітей, які не належать до вказаних вище категорій, але вкрай потребують безоплатного харчування на основі довідки органів місцевого самоврядування;
  • створення умов, що сприяють зміцненню здоров`я школярів, їх гармонійному розвитку;
  • збільшення кількості учнів, охоплених гарячим харчуванням;
  • поліпшення якості харчування школярів;
  • формування навичок правильного та здорового харчування; 
  • впровадження нових технологій в організації харчування

2. Загальні положення

         Районна Програма «Шкільне харчування» на 2015-2019 роки (далі-Програма) розроблена відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про охорону дитинства”, “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям”, “Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України” від 28 грудня 2014 року  № 76-VIII, “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин” від 28 грудня 2014 року № 79-VIII, постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 2002 року № 856 “Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах”, наказу Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2005 року № 242/329 “Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 червня 2005 року за                  № 661/10941.

         Найважливішими компонентами розвитку особистості дитини є її фізичне, психічне та духовне здоров’я, стан якого визначається впливом на нього усього комплексу соціально-економічних, екологічних і духовних факторів. У контексті формування гармонійно розвиненої особистості постає питання створення умов для збереження здоров’я дітей, їх всебічного розвитку, навчання і виховання. Одним із основних факторів впливу на здоров’я дітей є забезпечення їх повноцінним і раціональним харчуванням.

         Державою гарантується забезпечення харчування учнів 1-4 класів та дітей, пільгових категорій, тому організація харчування дітей у навчальних закладах належить до пріоритетних завдань місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

         Відділ  освіти Рівненської райдержадміністрації та керівники навчальних закладів забезпечують координацію процесу організації харчування, контроль за харчовими нормами і якістю продукції, яка надходить до шкільних їдалень, організацію безоплатного харчування учнів, дітей пільгових категорій відповідно до статті 5 Закону України «Про охорону дитинства».

         Усі загальноосвітні навчальні заклади району І-ІІ та І-ІІІ ступенів  мають приміщення їдалень та обідні зали, в яких створені відповідні умови для організації гарячого харчування учнів.

         Першочерговим завданням є створення єдиної системи організації харчування, яка дозволить удосконалити діючу систему організації харчування, поліпшити контроль за якістю сировини й готової продукції, а також дасть змогу впровадити єдине циклічне меню у всіх школах району, і, водночас, забезпечить ефективне і прозоре використання бюджетних коштів.

         У разі, якщо вартість закупівлі продуктів харчування не підпадає під сферу застосування Закону України “Про здійснення державних закупівель”, закупівлю, по можливості, здійснювати у постачальників, які зареєстровані у Рівненському районі, або/чи у постачальників, які здійснюватимуть постачання продуктів харчування власним транспортом безпосередньо до навчальних закладів району по асортименту та в кількості, визначеному відділом освіти райдержадміністрації.

         Розробка Програми обумовлена необхідністю створення умов для організації повноцінного і якісного харчування школярів.

3.  Мета та основні завдання Програми

         Основна мета Програми - це створення умов для збереження здоров’я дітей, підвищення рівня організації харчування, забезпечення школярів раціональним і якісним харчуванням, впровадження нових технологій приготування їжі й форм обслуговування учнів  загальноосвітніх навчальних закладів.

         Основними завданнями Програми є:

         1) створення єдиної системи харчування;

         2) удосконалення управління системою організації харчування, оптимізації витрат на її функціонування;

         3) створення умов для повноцінного харчування учнів;

         4) збільшення кількості учнів, охоплених гарячим харчуванням;

         5) забезпечення гарячим харчуванням учнів із числа дітей-сиріт, дітей-інвалідів/інвалідів І-ІІІ групи, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям”, учнів 1-4 класів, як виняток, дітей напівсиріт, дітей учасників АТО та дітей, які не належать до вказаних вище категорій, але вкрай потребують безоплатного харчування на основі довідки органів місцевого самоврядування.

         Реалізація Програми дасть змогу:

         1) створити єдину систему харчування;

         2) забезпечити безоплатним харчуванням учнів із числа дітей-сиріт, дітей-інвалідів/інвалідів І-ІІІ групи, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям”, учнів   1-4 класів, як виняток, дітей напівсиріт, дітей учасників АТО та дітей, які не належать до вказаних вище категорій, але вкрай потребують безоплатного харчування на основі довідки органів місцевого самоврядування;

         3) створити умови, що сприяють зміцненню здоров`я школярів, їх гармонійному розвитку;

         4) збільшити кількість учнів, охоплених  гарячим харчуванням;

         5) поліпшити якість харчування школярів;

         6) формувати навички правильного та здорового харчування; 

         7) впроваджувати нові технології в організації харчування.

         Доцільність створення даної Програми обумовлена:

         1) турботою про збереження та поліпшення стану здоров’я дітей;

         2) необхідністю створення умов для організації повноцінного і якісного харчування як  важливої складової для розвитку дитячого організму;

         3) впровадженням єдиного циклічного меню у всіх школах району;

         4) створенням єдиної системи організації харчування, яка забезпечить раціональне, ефективне і прозоре використання бюджетних коштів.    

 

4. Фінансове та ресурсне забезпечення Програми

Фінансування Програми в частині безоплатного харчування учнів із числа дітей-сиріт, дітей-інвалідів/інвалідів І-ІІІ групи, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям” здійснюється за рахунок коштів субвенції з державного бюджету, а учнів               1-4 класів (за виключенням пільгової категорії, які харчуються за рахунок коштів субвенції з державного бюджету) та іншої категорії учнів, визначеної даною Програмою — за рахунок загального (спеціального) фонду районного бюджету та за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

          5. Очікувані результати виконання Програми

Реалізація основних завдань Програми забезпечить:

         1) створення умов, що сприяють зміцненню здоров`я школярів, їх гармонійному розвитку; 

         2) забезпечення якісного та збалансованого харчування школярів;

         3) організація харчування учнів пільгових категорій (відповідно до чинного законодавства);

         4) забезпечення безкоштовним харчуванням школярів 1-4 класів та іншої категорії учнів, визначеної даною Програмою;

         5) збільшення  кількості учнів, охоплених  гарячим харчуванням;

         6) формування навичок правильного та здорового харчування;

         7) створення централізованої системи харчування;

         8) змінення підходу до організації харчування через створення єдиної гнучкої системи харчування;

         9) використання бюджетних коштів раціонально і ефективно.

 

6. Управління Програмою та контроль за її виконанням

Організація виконання Програми покладається на відділ освіти   райдержадміністрації та керівників навчальних закладів. Контроль за виконанням Програми здійснює районна рада.

7. Основні заходи Програми

п/п

Заходи

Джерела

фінансування

Виконавці

Термін

виконання

                                         1.Організаційно-методичне забезпечення

 

1.1

Створення єдиної системи організації харчування у загальноосвітніх навчальних закладах

Не потребує

Відділ освіти райдерж

адміністрації, загальноосвітні навчальні заклади          

Постійно 

1.2

Оформлення інформаційних куточків для учнів та батьків щодо харчування дітей

Не потребує

Відділ освіти райдерж

адміністрації, загальноосвітні навчальні заклади          

 Постійно

1.3

Складання та оновлення бази даних дітей, які потребують безкоштовного харчування

Не потребує

Відділ освіти райдерж

адміністрації, загальноосвітні навчальні заклади   

Постійно

1.4

Залучення працівників медичних установ до профорієнтаційної та санітарно-просвітницької роботи зі школярами щодо правильного харчування   

Не потребує

Загальноосвітні навчальні заклади

2015-2019

роки

1.5

Організація та проведення нарад для працівників харчоблоків

Не потребує

Відділ освіти райдерж

адміністрації

Постійно

2. Організація харчування у загальноосвітніх навчальних закладах

Рівненського району

2.1

Забезпечення безкоштовним    харчуванням учнів із числа дітей-сиріт, дітей-інвалідів/

інвалідів І-ІІІ групи, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям”

Субвенція з державного бюджету

Відділ освіти, фінансове управління райдерж

адміністрації

2015-2019 роки

 

 

 

2.2

Забезпечення безкоштовним    харчуванням учнів 1-4 класів (за виключенням пільгової категорії, які харчуються за рахунок коштів субвенції з державного бюджету), як виняток, дітей напівсиріт, дітей учасників АТО та дітей, які не належать до вказаних вище категорій, але вкрай потребують безоплатного харчування на основі довідки органів місцевого самоврядування

Районний бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені законо

давством

Відділ освіти фінансове управління райдерж

адміністрації

Постійно

2.3

Організація харчування дітей у таборах відпочинку при закладах освіти району

Районний бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені законо

давством

Відділ освіти райдерж

адміністрації, загальноосвітні навчальні заклади          

В період оздоровчої кампанії

2.4

Дотримання санітарно-гігієнічних норм щодо організації харчування, оптимального режиму роботи їдалень

Не потребує

Відділ освіти райдерж

адміністрації, загальноосвітні навчальні заклади          

 Постійно

2.5

Проведення перевірок щодо організації харчування у загальноосвітніх навчальних закладах

Не потребує

Відділ освіти райдерж

адміністрації  

2 рази в рік

3. Підвищення якості харчування учнів

3.1

Розширення асортименту страв, буфетної продукції

Не потребує

Згідно із чинним законодавством     (відділ освіти райдерж

адміністрації, загальноосвітні навчальні заклади)

 Постійно

 

3.2

Розробка перспективного меню

Не потребує

Відділ освіти райдерж

адміністрації, загальноосвітні навчальні заклади

Постійно

3.3

Контроль за якістю та безпекою, дотриманням термінів, умов зберігання та реалізації продуктів, за поставкою продуктів харчування з наявністю сертифікатів відповідності, посвідчень про якість

Не потребує

Відділ освіти райдерж

адміністрації, загальноосвітні навчальні заклади

Постійно

3.4

Організація роботи щодо підготовки шкільних їдалень до початку нового навчального року

Не потребує

Відділ освіти райдерж

адміністрації, загальноосвітні навчальні заклади

Щорічно до 25 серпня

 

8. Прогнозовані показники фінансування Програми (тис.грн.)

п/п

Розділ Програми

2015

рік

2016

рік

2017

рік

2018

рік

2019

рік

Разом

1

Забезпечення безкоштовним    харчуванням учнів із числа дітей-сиріт, дітей-інвалідів/

інвалідів І-ІІІ групи, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям”

663,0

729,0

 

802,2

 

889,5

 

970,7

 

4054,4

 

2

Забезпечення безкоштовним    харчуванням учнів 1-4 класів (за виключенням пільгової категорії, які харчуються за рахунок коштів субвенції з державного бюджету), як виняток, дітей напівсиріт, дітей учасників АТО та дітей, які не належать до вказаних вище категорій, але вкрай потребують безоплатного харчування на основі довідки органів місцевого самоврядування

2295,0

2524,5

2777,0

3055,0

3360,0

14011,5

3

Організація харчування дітей у таборах відпочинку при закладах  освіти району

300,0

330,0

363,0

399,3

439,2

1831,5

 

Всього:

3258,0

3583,5

3942,2

4343,8

4769,9

19897,4

         Обсяги фінансування Програми можуть щорічно уточнюватися при ухваленні рішення про районний бюджет.

 

Заступник голови районної ради                                                              В.Стельмах« назад
Контакти
Наша адреса:
33001, Рівненський район,
м. Рівне, вул. Соборна, 195
Контактні телефони:
(0362) 63-41-28
E-mail:
viddilosvityrda@ukr.net

Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти

Освітній портал педпреса

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Український центр оцінювання якості освіти