Новини
25.06.2019
Забезпечення дітей дошкільною освітою залишається пріоритетом для місцевої влади
З цією метою 25 червня за участі заступника голови Рівненської районної державної адміністрації Сергія Подоліна, начальника відділу освіти...
11.06.2019
Правила безпечної поведінки на воді та біля води під час літніх канікул
Розпочалися літні канікули. У дітей з'явилося багато вільного часу та можливість відпочити, оздоровитися, набратися сил. Кожен планує по-різному...
Рівненська районна державна адміністрація

Обласне управління освіти і науки


Програми розвитку

▪  Програма розвитку освіти Рівненського району на 2016 – 2018 роки

11.04.2016

Загальні положення

В районі, як і в цілому у державі, ще не досягнуто європейського рівня якості та доступності освіти.

Вітчизняна освіта не повною мірою спрямована на утвердження національної ідеї та  патріотизму, і поки що не в повному обсязі відповідає вимогам формування громадянського суспільства, демократизації, відкритості та прозорості.

Обмежене фінансування освіти і науки з державного та місцевих бюджетів призвело до погіршення стану матеріально-технічної бази навчальних закладів та їх соціальної інфраструктури, що гальмує впровадження сучасних інноваційних технологій і засобів навчання.

Навчально-виховний процес недостатньо спрямовується на всебічний розвиток особистості, задоволення її потреб, виховання свідомого громадянина, патріота, забезпечення запитів суспільства та ринку праці у конкурентоспроможних, компетентних та відповідальних фахівцях.

Знизився престиж педагогічної та наукової праці, відбувається відплив перспективної творчої молоді в інші галузі економіки та за межі України, має місце процес старіння педагогічних та науково-педагогічних кадрів.

Існуюча модель управління освітою не повністю відповідає сучасним вимогам демократичності, які передбачають розширення впливу громадської думки на прийняття адекватних управлінських рішень, динамічне реагування на потреби суспільства, перерозподіл функцій управління між центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Недостатньо проводиться постійний моніторинг якості освіти на всіх рівнях за участю учнів, батьків, представників громадських організацій.

Мета та основні завдання Програми

Метою Програми є підвищення якості освіти і виховання, інноваційний розвиток, адаптація до соціально орієнтованої ринкової економіки, інтеграція в європейський та світовий освітній простір, забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти, соціальний захист усіх учасників навчально-виховного процесу.

Основними завданнями Програми є:

забезпечення доступності і досягнення європейського рівня якості освіти;

визначення духовних орієнтирів в освіті;

розвиток демократизму;

підвищення соціального статусу педагогів;

підвищення ефективності використання фінансових та матеріально-технічних ресурсів, які залучаються для забезпечення розвитку галузі.

Джерела фінансування

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюватиметься в установленому порядку за рахунок видатків місцевих бюджетів, інших джерел фінансування, не заборонених законодавством. У 2016 –2018 роках видатки на виконання Програми здійснюватимуться основними виконавцями в межах асигнувань, передбачених на відповідні роки.

Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми покращить умови для здобуття освіти, зокрема забезпечить:

створення рівних умов та можливостей для здобуття громадянами повноцінної освіти, особистісного розвитку і творчої самореалізації;

 підвищення якості навчання та виховання, що позитивно вплине на рівень кваліфікації, компетентності та відповідності фахівців усіх напрямів підготовки і перепідготовки кадрів, упровадження новітніх педагогічних та інформаційних технологій;

залучення громадян району до національної культури, зміцнення моралі і духовності, формування у дітей та молоді національних світоглядних позицій, патріотизму;

підвищення професіоналізму та соціального статусу педагогічних працівників.Назва файлуЗавантажити
▪  Розпорядження Програма розвитку освітиЗавантажити файл
▪  Програма 2016-2018Завантажити файл


« назад
Контакти
Наша адреса:
33001, Рівненський район,
м. Рівне, вул. Соборна, 195
Контактні телефони:
(0362) 63-41-28
E-mail:
viddilosvityrda@ukr.net

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Освітній портал педпреса

Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти

Український центр оцінювання якості освіти