Новини
25.06.2019
Забезпечення дітей дошкільною освітою залишається пріоритетом для місцевої влади
З цією метою 25 червня за участі заступника голови Рівненської районної державної адміністрації Сергія Подоліна, начальника відділу освіти...
11.06.2019
Правила безпечної поведінки на воді та біля води під час літніх канікул
Розпочалися літні канікули. У дітей з'явилося багато вільного часу та можливість відпочити, оздоровитися, набратися сил. Кожен планує по-різному...
Рівненська районна державна адміністрація

Обласне управління освіти і науки


Накази

▪  Наказ Про затвердження переліку питань та форми перевірки знання законодавства України, зразка ситуаційного завдання та критеріїв оцінювання тестувань і завдань для претендентів на посади директорів закладів загальної середньої освіти

08.08.2018

УКРАЇНА

РІВНЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

 Н А К А З

  03   серпня  2018 року                                                                           № 293

 

Про затвердження переліку питань та форми перевірки знання законодавства України, зразка ситуаційного завдання та критеріїв оцінювання тестувань і завдань для претендентів на посади директорів закладів загальної середньої освіти

 

Керуючись Положенням про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти, затвердженим рішенням Рівненської районної ради від 24 липня 2018 року № 696 та Положенням про відділ освіти Рівненської районної державної адміністрації, затвердженим розпорядженням голови райдержадміністрації від 22 листопада 2016 року № 518, враховуючи наказ відділу освіти Рівненської районної державної адміністрації від 01 серпня 2018 року № 289 “Про проведення конкурсу на посади директорів закладів загальної середньої освіти”

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити перелік питань та форму перевірки знання законодавства України (письмове тестування), зразок ситуаційного завдання та критерії оцінювання тестувань і завдань для претендентів на посади директорів закладів загальної середньої освіти згідно з додатком.

2. Розмістити перелік питань та форму перевірки знання законодавства України (письмове тестування), зразок ситуаційного завдання та критерії оцінювання тестувань і завдань для претендентів на посади директорів закладів загальної середньої освіти на веб-сайті відділу освіти Рівненської районної державної адміністрації.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

Начальник відділу                                                                                   О.НАБОЧУК

 

Додаток

до наказу відділу освіти Рівненської

районної державної адміністрації

від 03 серпня 2018 року № 293

 

 

 

Перелік питань на знання законодавства України (письмове тестування)

1. Якість освіти – це…

2. Скільки дітей може навчатися в одному класі закладу загальної середньої освіти?

3. В яких статусах може діяти заклад освіти як суб’єкт господарювання?

4. Відповідно до Закону України “Про освіту” ліцей – це… 

5. Які права має Наглядова (піклувальна) рада?

6. Ким затверджується розподіл педагогічного навантаження у закладі загальної середньої освіти?

7. Відповідно до Закону України “Про освіту” гімназія – це…

8. Державний стандарт загальної середньої освіти – це…

9. Колегіальним органом управління закладом освіти є…

10. Освітній процес – це…

11. На підставі яких документів діє опорний заклад та його філії?

12. Як називається перший цикл початкової освіти?

13. Ким організовується інклюзивне навчання у закладі освіти?

14. Яке місце може займати релігія в школі?

15. Вісім ключових компонентів формули нової школи:

16. У   який  термін розглядаються звернення, які не потребують додаткового вивчення?

17. Ключова компетентність Нової української школи:

18. Що належить до повноважень керівника закладу освіти?

19. Інклюзивне навчання – це…

20. Хто вважається особою з особливими освітніми потребами?

21. Керівництво закладом загальної середньої освіти здійснює директор, повноваження якого визначаються…

22. Чи мають зворотну дію у часі закони та інші нормативно-правові акти?

23. Як має здійснюватись підвищення кваліфікації педагогічних працівників?

24. Як називається Нова українська школа в контексті нового Закону України “Про освіту”?

25. Яка мета освіти відповідно до Закону України “Про освіту”? 

26. Суб’єкт освітньої діяльності – це …

27. Освітня послуга – це…

28. Освітня програма – це…

29. Педагогічний патронаж – це…

30. З якою метою утворюється округ, опорний заклад та його філія?

31. Ким, згідно з Концепцією Нової української школи, має бути випускник школи?

32. З чого починається проектно-цільове управління?

33. Що визнається найвищою соціальною цінністю в Україні?

34. Ким встановлюються розміри тарифних ставок інших педагогічних  працівників закладів загальної середньої освіти?

35. Стандарт визначає обов`язкові результати навчання на завершення…

36. До якої інформації та документів повинен бути відкритий доступ на веб-сайтах закладів освіти (у разі їх відсутності – на веб-сайтах засновників)?

37. Автономія – це …  

38.  Академічна свобода – це…

39. Індивідуальна освітня траєкторія – це …

40. Принцип Державного стандарту початкової освіти “розвиток вільної особистості”…

41. У чому полягає основна функція асистента вчителя?

42. Компетентність – це…

43. Яка роль учителя в Новій українській школі?

44. Яка гуманістична ідея лежить в основі філософії Державного стандарту початкової освіти?

45. За якої умови робота шкільної команди супроводу особи з особливими освітніми потребами вважається ефективною?

46. Що таке інформальна освіта?

47. Який відсоток щомісячної доплати отримає педагогічний працівник, який пройшов сертифікацію?

48. Основні етапи впровадження реформ в освіті:

49. Як реалізовується  другий важливий принцип Державного стандарту початкової освіти?

50. Формальна освіта – це…

51. Що включає  система забезпечення якості в закладах освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти)?

52. Потенційний конфлікт інтересів – це…

53. Неформальна освіта – це…

54. Функції управління – це…

55. Які  обов’язкові результати навчання у Державному стандарті початкової освіти?

56. Інклюзивне освітнє середовище – це…

57. Наскрізні уміння (відповідно до Закону про освіту та Державного стандарту початкової освіти):

58.  Яка форма освіти НЕ належить до індивідуальної форми здобуття освіти?

59. Академічна доброчесність - це …

60.  Що таке універсальний дизайн у сфері освіти?

61. Компетенція – це…

62. Хто є близькими особами згідно із Законом України “Про запобігання корупції”?

63. Що таке пряме підпорядкування?

64. Що  гарантується особам, які належать до національних меншин України?

65. Що є документами державного прогнозування і стратегічного планування розвитку освіти?

66. Який розвиток  наскрізних умінь передбачений новим Законом про освіту та Державним стандартом початкової освіти?

67. Склад наглядової (піклувальної) ради закладу освіти.

68. На скільки циклів поділяється початкова освіта?

69. Як педагоги мають підвищувати  кваліфікацію?

70. Екстернатна форма здобуття освіти (екстернат) – це…

71. Ким затверджуються штатні розписи державних і комунальних закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і типів?

72. Порушення академічної доброчесності – це…

73. Засади державної політики у сфері освіти та принципи освітньої діяльності.

74. Що забезпечують місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у галузі загальної середньої освіти в межах їх компетенції?

75. Головне завдання в навчанні  особи з особливими освітніми потребами.

76. Хто контролюватиме якість освіти за новим законом?

77. Який основний показник успішної корекції психічного розвитку дитини?

78. Злісне ухилення батьків від виконання обов'язків щодо здобуття їх неповнолітніми дітьми повної загальної середньої освіти може бути                         підставою…

79.  Чи повинен директор школи, приймаючи на роботу педагогічного працівника, оформляти з ним трудову угоду?

80. Що таке неправомірна вигода?

81. Які повноваження  закладу загальної середньої освіти?

82. Що таке реальний конфлікт інтересів?

83. Якому питанню надається особливе значення при вивченні загальних відомостей про учня?

84. Чи можна подавати документи в кілька шкіл одночасно?

85. Ким визначається порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі загальної середньої освіти?

86. Цільова група читачів Державного стандарту початкової освіти:

87. Ким визначаються розміри та порядок встановлення доплат за інші види педагогічної діяльності?

88. Коли запитувач має право звернутися до розпорядника публічної інформації із запитом на інформацію?

89. Сутність компетентнісного навчання:

90. Контроль, як функція менеджменту – це…

91. Керівник закладу середньої освіти НЕ уповноважений…

92. Які дії  належить до правопорушень, пов’язаних з корупцією?

94. Яким нормативно-правовим актом визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків?

95. Що НЕ відноситься до засад державної політики у сфері освіти та принципів освітньої діяльності?

96. Концептуальні засади реформування загальної середньої освіти:

97. Які види відповідальності передбачені за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень?

98. Територія обслуговування школи – це…

99. Що включає  матеріально-технічна база закладів загальної середньої освіти?

100. Що розуміється під зверненнями громадян?

101. Що визначають державні стандарти загальної середньої освіти?

102. Дистанційна форма здобуття освіти – це…

103. Завдання педагогічної ради закладу загальної середньої освіти.

104. Як розглядає зміст поняття “планування” теорія і практика управління?

105. Державну політику у сфері освіти визначає Верховна Рада України, а реалізують…

106. Які два спрямування передбачає здобуття профільної середньої освіти? 

107. Стратегічне управління – це…

108. Основні завдання органів управління системою загальної середньої освіти.

109. Хто має вищу пріоритетність для зарахування в школу?

110. Який орган самоврядування може діяти у закладі загальної середньої освіти?

111.  Освітній округ – це…

112. Яким чином може здійснюватися фінансування позашкільної освіти?

113. Психолого-педагогічний супровід – це…

114. Обов’язки засновника закладу освіти:

115. До складу наглядової (піклувальної) ради закладу освіти не можуть  входити:

116.   Метою розбудови та функціонування системи забезпечення якості освіти в Україні є:

117. За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

118. Ліцензування освітньої діяльності – це…

119. Акредитація освітньої програми – це…

120. Інституційний аудит – це…

121. Зовнішнє незалежне оцінювання здійснюється на таких принципах:

122. Порушенням академічної доброчесності вважається:

123. Види моніторингу якості освіти:

124. Сертифікація педагогічних працівників – це…

125. Здобувачі освіти зобов’язані:

126. Педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники мають право на:

127. Педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники зобов’язані:

128. Батьки здобувачів освіти мають право:

129. Батьки здобувачів освіти зобов’язані:

130. На посади педагогічних працівників приймаються особи…

131.  Робочий час педагогічного працівника включає:

132. Посадовий оклад педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії встановлюється в розмірі:

133. До повноважень Кабінету Міністрів України НЕ належить…

134. Державні органи, до сфери управління яких належать заклади освіти:

135. До повноважень сільських, селищних рад у галузі освіти відноситься:

136. Ким здійснюється державний нагляд (контроль) у сфері освіти?

137. Органи громадського самоврядування у сфері освіти у закладах освіти створюються:

138. Державно-громадське управління у сфері освіти – це…

139. Для забезпечення державно-громадського управління у сфері освіти можуть утворюватися репрезентативні громадські об’єднання та інші інститути громадянського суспільства, що представляють, у тому числі:

140. Громадське самоврядування та державно-громадське управління у сфері освіти здійснюються на принципах:

141. Суб’єкти громадського нагляду (контролю) НЕ  мають право:

142. Освітня статистика включає:

143. Які фактори не враховуються при розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами визначається згідно з формулою, в основі якої лежить      кількість здобувачів освіти, які навчаються на відповідній території?

144.  Джерелами фінансування суб’єктів освітньої діяльності відповідно до законодавства НЕ можуть бути:

145. Державні стандарти загальної середньої освіти розробляються…

146. Державні стандарти загальної середньої освіти НЕ визначають:

147. До основних завдань законодавства України про загальну середню освіту не відноситься:

148. Здобуття повної загальної середньої освіти забезпечують НЕ забезпечують:

149. Перший етап концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року НЕ включає:

150. Другий  етап концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року НЕ включає:

151. Третій етап концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року НЕ включає:

152. Терміни реалізації першого етапу концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа”:

153. Терміни реалізації другого етапу концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа”:

154. Терміни реалізації першого етапу концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа”:

155. На кого покладається контроль за охороною здоров'я та якістю харчування учнів (вихованців)?

156. Доплата за класне керівництво становить:

157. Доплата за перевірку зошитів:

158. Доплата за завідуванням майстернями:

159. Доплата за завідуваннями навчальними кабінетами:

160. Доплата за завідуваннями навчально-дослідними ділянками:

161. Педагогічне навантаження асистента вчителя інклюзивних класів закладів загальної середньої освіти, що становить тарифну ставку:

162. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається у разі: 

163. Керівник закладу загальної середньої освіти призначається на посаду та звільняється з посади:

164. Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника впродовж п’яти років не може бути меншою:

165. Чим визначається процедура досягнення здобувачами освіти результатів навчання, передбачених у відповідному Державному стандарті загальної середньої освіти? 

Зразок

ситуаційного завдання для перевірки професійних компетентностей претендентів на посаду керівника закладу загальної середньої освіти

        До Вас, як до керівника закладу загальної середньої освіти, звернулися батьки з метою зарахування їхньої дитини у заклад освіти, керівником якого  Ви є.

Опишіть алгоритм зарахування дитини у заклад. Зазначте чи може керівник закладу відмовити у зарахуванні та на яких підставах.

 

Критерії 

оцінювання тестувань і завдань для претендентів

на посади директорів закладів загальної середньої освіти

 

І ЕТАП

з/п
Тип
завдання
Кількість завдань
Тривалість
виконання
Критерії
Обґрунтування
критеріїв
Бали
Макси
мальна
кількість
балів
1.
Перевірка знання
законодавства України
30 - за вибором
учасника способом
жеребкування
Не більше
45 хвилин
Відповіді
на тестові
завдання
Вірний варіант
відповіді

1


30

Невірний варіант
відповіді

0

 

Примітка: Під час проведення тестування його учасникам забороняється користуватись додатковими електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками, іншими матеріалами, а також спілкуватись один з одним. У разі порушення кандидатом порядку проведення тестування він відсторонюється від подальшої участі в тестуванні, про що складається відповідний акт, який підписується присутніми членами конкурсної комісії. Кожне питання передбачає чотири варіанти відповіді, лише один з яких є правильним.  Кандидати, які набрали менше 16 балів, вважаються такими що не склали тестування та не можуть бути допущені до наступного етапу проходження конкурсу, про що складається відповідний протокол, який підписується присутніми членами конкурсної комісії.

 

ІІ ЕТАП

з/п
Тип
завдання
Кількість
завдань
Тривалість
виконання
Критерії
Обгрунтування
критерїїв
Макси
мальна кіль
кість балів
1.
Перевірка професійних
компетент ностей
шляхом вирішення
ситуацій них завдань
2 - за вибором
учасника
способом
жеребкування
не більше
20 хвилин
Обґрунтоване
вирішення
ситуаційного
завдання
-  професійна
компетентність,
яка відповідає вимогам
виконання посадових
обов’язків
-  неповна обґрунтована
відповідь відповідно до
виконання посадових
обов’язків
- професійна компетенція
не відповідає вимогам


10
2.
Публічна презентація
здійснюється
особисто конкурсантом
не більше
10 хвилин
Авторська
оригінальність
- впровадження
інноваційних, творчих
проектів, організація
і забезпечення
сучасного освітнього
процесу в навчальному
закладі;
- в роботі використані
авторські напрацювання;
- стандартна робота, яка не
відрізняться авторською
індивідуальністю

5

Зміст доповіді
- об’ємність напрацьованого
матеріалу, аргументація
поданих фактів,
результативність
 запропонованих пропозицій,
- порушено логіку виступу,
неповне представлення
результатів роботи,
невідповідність
аргументації наведених
фактів
- немає представлення
результатів роботи,
відсутність дослідження
основної теми

5

Ділові та вольові
якості доповідача
- креативність доповідача,
його емоційна
врівноваженість,
особистий стиль викладу
доповіді
-  невпевненість в собі,
відсутність творчої
ініціативи, дискусії
- доповідач уникає
контакту, агресивний,
не готовий до дискусії
5
3.
Співбесіда
конкурсанта  на
посаду керівника
з членами комісії


до
10 хвилин
Визначення
фахової
компетентності
- відповідає
- частково відповідає
- не відповідає
5

 

Примітка:  Кандидати, які набрали менше 16 балів, вважаються такими що не пройшли ІІ етап та не можуть бути призначені на посаду, про що складається відповідний протокол, який підписується присутніми членами конкурсної комісії.

Загальна кількість балів конкурсанта визначається шляхом додавання балів, виставлених за результатами всіх етапів конкурсу: перевірка знання законодавства, вирішення ситуаційних завдань, публічна презентація та співбесіда.

 

Начальник відділу                                                                                   О.НАБОЧУКНазва файлуЗавантажити
▪  Наказ Про затвердження переліку питань та форми перевірки знання законодавства України, зразка ситуаційного завдання та критеріїв оцінювання тестувань і завдань для претендентів на посади директорів закладів загальної середньої освітиЗавантажити файл


« назад
Контакти
Наша адреса:
33001, Рівненський район,
м. Рівне, вул. Соборна, 195
Контактні телефони:
(0362) 63-41-28
E-mail:
viddilosvityrda@ukr.net

Освітній портал педпреса

Український центр оцінювання якості освіти

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти