Новини
03.07.2020
У МОН розробили зміни до критеріїв оцінювання в НУШ
Міністерством освіти і науки розроблений проект змін до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої...
03.07.2020
Про відновлення справедливості у питанні оплати праці педагогічним працівникам закладів дошкільної і позашкільної освіти
Засідання Верховної Ради у п’ятницю, 3 липня, розпочнеться з традиційної години запитань до уряду. Сьогодні на перше читання виноситься...
Рівненська районна державна адміністрація

Обласне управління освіти і науки


РМК

▪  Вебінар для вчителів початкової школи

18.05.2020

18 травня 2020 року райметодкабінетом відділу освіти Рівненської райдержадміністрації проведено вебінар для вчителів початкової школи з теми « Про організацію освітнього процесу учнів початкових  класів в умовах дистанційного навчання, комунікація з батьками, проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019-2020 навчального року в умовах карантину»

         Проводити уроки віддалено, не бачити учнів, не мати можливості пояснити особисто й допомогти в момент виникнення проблеми – ще два місяці тому, ми-вчителі не могли уявити таких ситуацій у своїй роботі.

         Але пандемія внесла несподівані корективи і змусила всіх-нас педагогів терміново опанувати цифрові інструменти й нові педагогічні підходи та методики.

         Вимушене дистанційне навчання стало викликом для всіх учасників освітнього процесу: вчителів, учнів та батьків.

         Перед освітянами постали зовсім непрості питання:

- Як організувати якісне дистанційне навчання, забезпечуючи вимоги державних стандартів ?

- Як надихати й мотивувати учнів з метою засвоєння змісту кожного навчального предмета (інтегрованого курсу)?

- Як давати раду технічним проблемам?

         ЗЗСО керуючись наказом Міністерства освіти і науки України № 406 від 16.03.2020 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19» видали наказ про організацію роботи під час карантину, яким визначено особливості провадження освітнього процесу.

         Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-173 від 23.03.2020  «Щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину», відповідно до освітньої програми, навчального плану, зважаючи на технічне забезпечення учасників освітнього процесу, специфіку початкової, основної та старшої школи освітні заклади визначили структуру та форму дистанційного навчання.

         Що дало можливість вчителям працювати з учнями, які перебувають удома, шляхом використання технологій дистанційного навчання, коли вчитель знаходиться поза межами закладу освіти.

         Ми розуміємо, що рівень готовності до самостійної роботи в учнів початкових класів нижчий, ніж в учнів основної та старшої школи. Організувати роботу найменших учнів мають дорослі, а саме організувати, а не виконувати завдання за дитину.

         Щоб досягти успіху, особливу увагу в початковій школі звертаємо на педагогіку партнерства, комунікацію та спілкування з батьками, а саме:

         Вчитель встановлює чіткі правила спілкування з батьками та ознайомлює з графіком роботи класу та вчителя на період дистанційного навчання, максимально наблизивши до навчальних занять  очного навчання.

 

Домовляється про конструктивний зворотній зв’язок, пояснює алгоритм дій за яким буде організоване навчання.

Не виходить за рамки професійного спілкування. Позитив та довіра має панувати у  взаєминах при спілкуванні з батьками.

Звертається до батьків просто, і чітко даючи детальні і зрозумілі інструкції, і не лише тоді, коли виникають проблеми.

Дякує батькам за роботу (усні, мотиваційні подяки, тощо), що допоможе надихати їх допомагати своїм дітям.

Повідомляє батьків про те, що усе що стосується їхньої дитини є конфіденційним, рішення приймаються лише на користь дитини.

На критику і нарікання батьків дає чітку професійну відповідь, аргументуючи її.

         Педагоги ознайомились з великою кількістю інформації про дистанційне навчання, методичними рекомендаціями, інструкціями з використанням веб -ресурсів, платформ. Кожен вправі вибирати і використовувати ті форми і методи, засоби навчання, інструменти для дистанційного навчання, якими добре володіє, доступні для класної родини, що дасть змогу забезпечити виконання навчальних планів та програм, досягти очікуваних результатів, навчити учнів вчитися.

         Разом з тим, прошу врахувати:

Навчальні заняття в умовах дистанційного навчання проводяться відповідно до скорегованого календарно-тематичного планування, згідно з розкладом та чітким графіком роботи.

Надавати пріоритет не поточному, а формувальному оцінюванню з метою планування подальшої роботи з опанування навчального матеріалу.

Не копіювати класно-урочну систему в онлайн - форматі.

У ході підготовки до уроків виокремлювати найголовніше, про що дитина має дізнатись та чого навчитись.

Підбирати цікаві матеріали та завдання, враховувати час на їх опрацювання.

Створювати ситуацію успіху, хвалити учнів, відзначати їх досягнення й успіхи, навіть невеликі.

Планувати чергування розумової активності з фізичною, пропонуючи руханки та ігри, гімнастику для очей.

Перевіряти, оцінювати, надавати відгуки на виконані завдання, аналізувати помилки. В разі потреби надавати індивідуальну допомогу, підтримку, консультування.

 

Забезпечувати зворотній зв’язок, враховуючи технічне забезпечення кожного учня (відео або аудіоповідомлення, дослідницькі та творчі проекти, есе, презентації, відеоповідомлення, фотозвіт, фотоколаж, усні співбесіди та опитування, фото письмових робіт, самооцінювання успішності, оволодіння навчальним матеріалом, тощо).

         Пропонувати учням, які не мають сучасних засобів Інтернет-зв’язку, скористатися переглядом онлайн-уроків (ознайомити з графіком) та телеканалами, на яких вони транслюються. Навчання для таких учнів в основному організовуємо за підручниками.

Завдання передаються телефоном чи іншими доступними засобами спілкування, зворотній зв’язок з учнями вчитель може підтримувати в телефонному режимі, а виконані завдання отримувати поштою.

         Оцінювання і облік навчальних досягнень здійснювати у зручний для вчителя спосіб, результати занотовувати (щоденник спостережень, зошит змістової оцінки, електронний журнал).

         Прошу взяти до уваги, що управління освіти і науки Рівненської ОДА продовжує опитувати батьків щодо навчання під час карантину, застосування дистанційних технологій навчання в освітньому процесі. 

         Міністерство освіти і науки України від 16.04.2020 року №1/9-213 «Щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019-2020 навчального року» опублікувало рекомендації для ЗЗСО щодо завершення навчального року. Школам дозволили самостійно визначати особливості завершення навчального року, здійснювати оцінювання віддалено.

При цьому оформлення свідоцтв досягнень учнів (1-2 клас, 3-х пілотних класів НУШ), табелів успішності (3-4 клас), має бути завершено не пізніше 15 червня 2020 року.

         Учням, які не переходять в інші навчальні заклади, рекомендують направити копії документів електронною поштою, а оригінали вручити у вересні. Для ЗЗСО: навчальний рік завершити відповідно до структури навчального року, визначеної на початку навчального року, а також з урахуванням виконання навчальних планів та програм.          

         Оформлення шкільної документації, зокрема заповнення класних журналів, після прийняття Урядом рішення щодо послаблення карантинних обмежень.

Щодо записів у класному журналі, проведення підсумкового оцінювання?

         В умовах дистанційного навчання фіксується факт проведення уроку відповідно до календарно-тематичного планування вчителя та розкладу уроків (в дужках з позначкою «дистанційно»).

         Учителям, які працюють за старими Типовими освітніми програми для 3-4-х класів, варто користуватися для записів у журналі наказом Міністерства освіти і науки України № 412 від 08.04.2015 «Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1–4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів», який ще не втратив чинності та листом МОН України від 22.05.2018 №1/9 – 332.

         Учителям, які працюють у Новій українській школі, та вчителям пілотних класів для записів у журналі варто додатково користуватися також наказами Міністерства освіти і науки України № 362 від 07.12.2018 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо заповнення Класного журналу учнів першого класу Нової української школи» та № 21 від 09.01.2020 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України № 1362 від 07.12.2018».

         Що стосується фіксації досягнень учнів, то вони здійснюється відповідно до нотаток учителя, які були зроблені в процесі навчання із використанням технологій дистанційного навчання:

         У 1, 2 класі та 3 пілотному класі НУШ оцінні судження фіксуються в свідоцтві досягнень;

         У 3–4-ому класі бали переносяться в класний журнал із власних записів педагога.

         Основною метою оцінювання учнів в умовах дистанційного навчання є не перевірка і контроль, а забезпечення зворотного зв’язку вчителя з учнями.

Оцінювання учнів 1-2 класів та 3-х пілотних класів НУШ

         Для учнів 1-2-х класів, а також 3-х пілотних класів НУШ, застосовується формувальне та підсумкове (завершальне) оцінювання, яке здійснюється шляхом спостереження за поведінкою учнів в різних видах діяльності та відстеження динаміки успішності виконання ними навчальних завдань.

         Навчальні та творчі роботи учнів продовжуємо систематизувати у портфоліо, яке використовується під час оцінювання для відстеження навчального поступу учнів за їх роботами, фотографії, бланки яких можуть надсилатися батьками.

Додатково вчитель може залучити батьків до заповнення свідоцтва досягнень учнів (бажано провести з ними консультацію).

         Завершальне (підсумкове) оцінювання результатів навчання у першому класі має місце лише в кінці навчального року і проводиться з метою визначення освітніх завдань для реалізації індивідуального підходу до дитини в процесі подальшого навчання. Форми і види перевірок для проведення завершального оцінювання учитель обирає самостійно з урахуванням особливостей учнів класу.

         Навчальні досягнення учнів 2 класу НУШ здійснюються відповідно до наказу МОН України від 27.08.2019 №1154 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу», здійснюється за результатами виконання діагностичних робіт, які проводяться з мовно-літературної, математичної та природничої освітніх галузей, відповідно МОН України пропонує оптимізувати їх кількість з метою перевантаження учнів. 

         Під час проведення діагностичних робіт з української мови рекомендовано враховувати усі види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо) та передбачити їх комбінацію (аудіювання, читання вголос, читання напам’ять, переказ, робота з літературним твором, списування, диктант, робота з мовними одиницями), рекомендую поєднувати роботи та зазначити в класному журналі у змісті уроку: Діагностична робота. Диктант (назва). Робота з мовними одиницями з теми, тощо.

Поточне формувальне оцінювання (оцінні судження) з української мови, математики, курсу ЯДС можна здійснювати в усній і письмовій формах, застосовуючи такі його види: діагностичні роботи, тестування, практичні, дослідницькі та творчі проекти,есе, усні співбесіди та опитування тощо.

         Облік результатів завершального (підсумкового) оцінювання, що здійснюється з урахуванням динаміки зростання рівня навчальних досягнень учня/учениці, фіксується у свідоцтві досягнень.

         У 1 класі домашнє завдання не задається та відповідно не фіксується у класному журналі. У 2 класі домашнє завдання є необов’язковим, у графі «Завдання додому» можуть зазначатися пошуково-дослідницькі та творчі завдання, перегляд мультфільмів, презентацій, відеоповідомлень.

         Для учнів 3-4 класів початкової школи проводиться поточне, формувальне та підсумкове (тематичне, семестрове, річне оцінювання) відповідно наказу МОН України від 19.08.2016 №1009 «Про внесення змін до наказу МОН України від 21.08.2013 №1222 (додаток - Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів 3-4-х класів).

         Кількість робіт, які підлягають поточному оцінюванню та передбачають фіксацію оцінки у класному журналі, під час дистанційного навчання варто оптимізувати, а також відповідно зменшити кількість тематичних оцінювань, об’єднавши навчальний матеріал та зазначити в класному журналі у змісті уроку: Контрольна робота. Списування. Перевірка мовних знань і вмінь з певної теми, тощо.

         У 3–4 класах домашні завдання, у разі їх надання, обов’язково фіксуються у класному журналі. У відповідній графі стисло записуються зміст (сторінки підручника, номери задач тощо) та/або спосіб виконання завдання (вивчити напам'ять, повторити, розв'язати, переглянути онлайн-уроки, відео- повідомлення, провести дослідження, виконати тести, тощо).

         На вихідні, святкові та канікулярні дні домашнє завдання не задається та відповідно не фіксується у класному журналі.

Прошу враховувати санітарні вимоги до виконання домашніх завдань.

         Річне оцінювання виставляється з урахуванням результатів оцінювання за І та ІІ семестри та відображається в класному журналі.

         Учні 4-х класів звільняються від ДПА та проходять лише річне оцінювання відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 463 від 30.04.2020 «Про звільнення від проходження Державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році» а в журналі після річної оцінки у графі «ДПА» зробити запис «звільнений (а)».

         Тематичні та семестрові підсумкові роботи, які було проведено в умовах дистанційного навчання під час карантину, записуються в класному журналі без зазначення дати їх проведення.

 

Ткач Л.Г., методист РМК відділу освіти Рівненської райдержадміністрації« назад
Контакти
Наша адреса:
33001, Рівненський район,
м. Рівне, вул. Соборна, 195
Контактні телефони:
(0362) 63-41-28
E-mail:
viddilosvityrda@ukr.net

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Освітній портал педпреса

Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти

Український центр оцінювання якості освіти