Новини
24.09.2020
МОЗ оприлюднило нову інструкцію для закладів дошкільної освіти
Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби...
23.09.2020
МОН прагне підвищити статус працівників позашкільної освіти
Міністерство освіти і науки ініціює законодавчі зміни, що мають на меті підвищити престижність праці педагогічних працівників у сфері позашкільної...
Рівненська районна державна адміністрація

Обласне управління освіти і науки


Події

▪  На обговорення винесли професійний стандарт директора школи

12.08.2020

Міністерство освіти і науки винесло на громадське обговорення проєкт професійного стандарту “Керівник закладу загальної середньої освіти”.

Документ оприлюднили на сайті міністерства.

Відповідно до нього, директор має володіти такими загальними компетентностями:

 • Громадянська компетентність. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо; реалізувати свої права й обов’язки як члена суспільства і громадянина держави, усвідомлювати свої обов’язки й відповідальність перед суспільством / громадою за результати професійної діяльності, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні;
 • Соціальна компетентність. Здатність до ефективної комунікації і міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня;
 • Культура самовираження. Здатність до усвідомлення, цінування й поваги багатоманітності та мультикультурності у суспільстві, творчого самовираження;
 • Цифрова компетентність. Здатність до впевненого і критичного використання цифрових технологій і ресурсів, цифрового освітнього середовища в професійній діяльності, повсякденному житті, комунікації;
 • Підприємницька компетентність. Здатність до генерування нових ідей, виявлення ініціативи та підприємливості.

Робота керівника закладу передбачає:

 • організацію ефективної роботи колективу закладу задля забезпечення якості освіти;
 • призначення на посаду та звільнення з посади працівників із визначенням їхніх функціональних обов’язків відповідно до професійних стандартів (кваліфікаційних характеристик);
 • забезпечення автономії школи, зокрема й фінансової;
 • затвердження відповідно до типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти штатного розпису та тарифікаційного списку закладу загальної середньої освіти за погодженням із профспілковим органом закладу;
 • розподіл та затвердження педагогічного навантаження між учителями та іншими педагогічними працівниками за погодженням із профспілковим комітетом;
 • розроблення й подання разом із виборним органом первинної профспілкової організації правил внутрішнього трудового розпорядку, що затверджуються загальними зборами трудового колективу;
 • встановлення відповідно до законодавства установчих документів та колективного договору педагогічним та іншим працівникам доплат, надбавок, премій, зокрема за використання в освітньому процесі іноземних мов, сучасних технологій, реалізацію інноваційних проєктів тощо, а також матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань;
 • затвердження, у випадку створення структурного підрозділу закладу загальної середньої освіти, положення про цей підрозділ;
 • виконання інших функцій, передбачених статтею 38 Закону України “Про повну загальну середню освіту”.
Повністю ознайомитись із проєктом можна за посиланням.

Зауваження та пропозиції можна надсилати до 12 вересня в письмовому вигляді та електронною поштою за адресами:
« назад
Контакти
Наша адреса:
33001, Рівненський район,
м. Рівне, вул. Соборна, 195
Контактні телефони:
(0362) 63-41-28
E-mail:
viddilosvityrda@ukr.net

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти

Український центр оцінювання якості освіти

Освітній портал педпреса